Trader-placeringstjänst

Sikta på en bättre framtid!

Trader-placeringstjänst

Sikta på en bättre framtid!

Regler för utlottningen

1. Arrangör

Mandatum Life Service Ab, PB 1210, 00101 HELSINGFORS

 

2. Tid för deltagande

19.5–22.5.2022

 

3. Hur man deltar i utlottningen och vem som får delta

Man kan delta i utlottningen genom att fylla i lotteriblanketten. Alla 18 år fyllda fysiska personer som bor i Finland kan delta i utlottningen av vinsten.

 

4. Vinst

Bland alla som deltagit i utlottningen utlottas ett presentkort värt 99 euro till NoHo-restaurangkedjan. Presentkortet är i kraft ett år.

Vinsten kan endast betalas ut till privatpersoner. Vinsten kan inte direkt omvandlas i pengar eller bytas ut mot andra produkter eller tjänster.

Arrangören betalar lotteriskatten.

 

5. Utlottning och överlåtelse av vinsten

Utlottningen sker 23.5.2022 bland alla som uppfyller kriterierna för deltagande.

Arrangören av utlottningen kontaktar vinnaren. Vinsten kan tas emot på det sätt som beskrivs i reglerna. Vinnarens namn publiceras inte, om inte annat avtalas med vinnaren.

 

6. Övriga villkor i anslutning till vinsten

Arrangören har rätt att lämna sådant deltagande obeaktat som inte har gjorts i enlighet med reglerna.

Vinnaren ansvarar för alla eventuella kostnader och skattepåföljder i anslutning till inlösen av vinsten i enlighet med de skattebestämmelser som vid var tid tillämpas på placeringsförsäkring.

 

7. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar begränsas till värdet i euro på den vinst som anges i dessa regler.

 

Arrangören ansvarar inte för någon som helst skada som orsakas eller påstås ha orsakats genom deltagande i utlottningen eller av inlösen eller användning av vinsten. Arrangören ansvarar inte för eventuella felaktiga utlottningar till följd av tekniska orsaker eller för eventuella missbruk som konstaterats.

 

8. Lotteriskatt

Arrangören ansvarar för den lagstadgade lotteriskatt som ska betalas på vinsten.

 

9. Behandling av personuppgifter och kommunikation

De som deltar i utlottningen uppger sina kontaktuppgifter, som endast används för att kontakta vinnaren.

På dem som deltar i utlottningen tillämpas Mandatums dataskyddsbeskrivning vad gäller behandling av personuppgifter och kommunikation. Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.mandatumlife.fi/sv/footer/dataskydd/. Registret raderas efter utlottningen.

 

10. Övriga villkor

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa regler. Utlottningens arrangör förbehåller sig rätten till ändringar.