Rahastot

Rahastot

Löydä mielenkiintoisimmat rahastot ja muut sijoituskohteet Traderista.

Mikä on rahasto

Rahastoja on olemassa hyvin monenlaisia. Rahastossa salkunhoitaja päättää rahaston sijoitustoiminnasta rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Tällöin rahastoon sijoittaneen henkilön ei tarvitse itse huolehtia aktiivisesta sijoitustoiminnasta.

Osakerahastossa sijoittajien varat sijoitetaan osakkeisiin. Osakesijoituksissa on usein enemmän riskiä kuin esimerkiksi korkosijoituksissa. Niinpä tyypillisesti osakerahastot sopivat sijoituskohteeksi, jos sijoittaja on valmis pitämään varojaan rahastossa useamman vuoden ajan.

Korkorahastoissa varat sijoitetaan korkomarkkinoille, eli yritysten tai yhtiöiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin. Korkorahastojen riskitaso on tyypillisesti osakerahastoja maltillisempi, sillä korkosijoitukset ovat usein vähemmän riskisiä kuin osakesijoitukset. Korkorahastot sopivat siten tyypillisesti myös lyhyemmän ajan sijoituskohteiksi.

Yhdistelmärahastossa sijoitukset on hajautettu sekä korko- että osakemarkkinoille. Yhdistelmärahastojen riskitasot vaihtelevat usein sen mukaan, kuinka suuri osuus rahaston varoista on sijoitettu korko- ja kuinka suuri osuus osakemarkkinoille.