Tarkennuksia vuoden 2020 luovutustapahtumien raportointiin

Tarkennuksia vuoden 2020 luovutustapahtumien raportointiin

Saxo Bankin ja Verohallinnon välisten veroraportoinnin ohjeistuksen tulkinnallisten kysymysten vuoksi eurotilien vierasvaluuttaisten kauppojen voitoissa ja tappioissa voi olla eroa esitäytetyn veroilmoituksen ja kaupankäyntialustan raporttien välillä.

Eurotilien vierasvaluuttaiset kaupat on raportoitu muuntamalla summat kauppatapahtuman transaktiovaluutasta euroiksi Euroopan keskuspankin hyväksymiä kursseja käyttäen sen sijaan, että kaupat olisi raportoitu suoraan eurotilin kirjausten arvoilla veroilmoituksellasi. Esitäytetyltä veroilmoitukselta näitä valuuttakonversion vuoksi hieman kaupankäyntialustan raporteista poikkeavia summia ei Verohallinnolta saamiemme ohjeiden mukaan tarvitse korjata. Voit kuitenkin halutessasi raportoida eurotilin vierasvaluuttaiset tapahtumat todellisten kirjausten mukaisesti. Tapahtumat löydät kaupankäyntialustalta.

Saxo Bank on hiljattain saanut Verohallinnolta tarkennuksia aiempiin ohjeisiin ja vuoden 2021 osalta eurotilien vierasvaluuttaiset kaupat tullaan raportoimaan todellisten kirjausten mukaisesti kauppahetken kurssimuunnoksella. Tätä ei voida valitettavasti suorittaa vuoden 2020 osalta koska tarkentavat tiedot saapuivat liian myöhään. Tälle poikkeukselle on Verohallinnon hyväksyntä.

Muut vierasvaluuttaiset tapahtumat raportoidaan jatkossakin Euroopan keskuspankin hyväksymillä kursseilla.

Hankintahintojen ja luovutustapahtumien kulujen valuuttakonversioihin on tehty korjaus kaikille asiakkaille, joita asia koskee. Korjauksessa valuuttamuunnos on korjattu arvopäivältä kauppapäivälle. Verohallinnon järjestelmässä korjaukset on tehty vain niihin tapahtumiin, joita verovelvollinen ei ole itse muokannut. Kaikki korjaukset on päivitetty myös Traderista saatavalle 9A-raportille.

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.