Ole hyvä ja tunnistaudu

Olet avaamassa yksityishenkilön tiliä Mandatum Trader -palveluun. Valitse oma pankkisi ja tunnistaudu pankkitunnuksillasi.

Huomioithan, että parannamme palveluamme säännöllisesti ja tästä johtuen palvelussa voi esiintyä käyttökatkoja lauantaisin. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Käyttöehdot

Mandatum Trader -palvelun käyttö edellyttää, että hyväksyt Mandatum Life verkkopalvelun käyttöehdot. Lisäksi käyttö edellyttää, että hyväksyt alla esitetyn palvelun kuvauksen.

Mandatum Life ja Saxo eivät vastaa Mandatum Trader -palvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista (kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja käyttäjän tai kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista).

Mandatum Lifella on oikeus keskeyttää Mandatum Trader -palvelun käyttö huolto- ja korjaustoimenpteitä varten ilmoittamatta siitä etukäteen. Mandatum Life pyrkii ilmoittamaan ennalta tiedetyistä huolto- tai muista käyttökatkoista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Järjestelmien huoltotyöt aiheuttavat säännöllisesti palvelukatkoja, joista annetaan tietoja Internet-sivuilla. Mandatum Trader -palvelun ollessa poissa käytöstä, pääsy Saxon kaupankäyntialustalle on estynyt, eikä asiakas pysty käymään kauppaa Saxon kaupankäyntialustalla.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Mandatum Lifen ja Saxon palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään yllättävää tai ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen täyttämisen (kuten tulipalo, lakko tai muu työnseisaus, viranomaisen määräys, energian toimituksessa esiintyviä häiriöitä, ulkopuolisen aiheuttama tietoliikennehäiriö tai muu syy, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta). Ylivoimaisesta esteestä pyritään ilmoittamaan palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.