Ammattilaisten kaupankäyntistrategiat, osa 3: Long/Short -osakestrategia

Niin kutsuttu long/short-strategia on yksi tunnetuimpia ammattisijoittajien kaupankäyntistrategioita. Long/short-strategiassa sijoittaja pyrkii hyötymään kahden tai useamman instrumentin välisestä kurssierosta.

Niinpä long/short-sijoittaja ottaa näkemystä aina vähintään kahteen sijoituskohteeseen, odottaen ainakin yhden instrumentin kurssinousua (long) suhteessa toisen instrumentin kurssiin (short).

Yksinkertaisimmillaan long/short-strategia voi kohdistua esimerkiksi kahden osakkeen väliseen kurssieroon. Jos kahden yhtiön osakekurssit tai arvostustasot ovat kehittyneet historiallisesti samaa tahtia, mutta korrelaatio kurssien välillä on hetkellisesti vähentynyt, voi sijoittaja pyrkiä hyötymään tilanteesta long/short-strategialla. Jos sijoittaja uskoo osakkeiden arvostustasojen tai kurssikehityksen palaavan lähemmäs toisiaan, voi hän ostaa mielestään alisuoriutunutta osaketta (long) ja vastaavasti myydä lyhyeksi mielestään ylisuoriutunutta osaketta (short). Tällöin sijoittaja hyötyy, jos osakekurssien välinen suhde palautuu ennalleen eli kurssien välille revennyt ero kapenee.

Sijoittajan kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla kurssien välinen ero kapenee. Ero voi pienentyä lyhyeksi myydyn kurssin laskiessa, ostetun kurssin noustessa tai kummankin kurssin liikkuessa lähemmäs toisiaan.

Monet ammattisijoittajat suosivat long/short-strategiaa siksi, että strategiaa voi toteuttaa markkinaneutraalisti. Markkinaneutraalius tarkoittaa, että sijoittaja voi hyötyä strategiasta riippumatta yleisestä markkinakehityksestä. Jos sijoittajan positiot kurssinousua (long) ja kurssilaskua (short) ennakoivissa sijoituskohteissa ovat yhtä suuret, on niiden nettomääräinen tuotto nolla niin kauan kuin positiot liikkuvat yhdenmukaisesti. Tällöin sijoittaja altistuu teorian mukaisesti lähinnä yhtiökohtaisille riskeille.

Long/short-strategian menestyksekäs toteuttaminen vaatii sijoittajalta huolellista riskienhallintaa. Sijoittajan on syytä ymmärtää, että lyhyeksi myynti sisältää merkittäviä riskejä. Sijoituskohteiden arvo ja samalla lyhyeksi myyjän tappiot voivat kohota teoriassa äärettömän suuriksi. Näin siksi, että osakekurssien nousulle ei ole ylärajaa, mutta suurin mahdollinen lasku on vain 100 prosenttia.

Lisäksi koko strategia nojaa siihen, että sijoittajan alkuperäinen analyysi on oikea. Jos kurssiero tai jatkaakin leventymistään vastoin sijoittajan odotuksia, kasvavat sijoittajan tappiot nopeasti.

Kuten kaikessa sijoittamisessa, historiallinen kurssikehitys ei ole long/short-strategiassakaan tae tulevista tuotoista. Osakkeiden väliset korrelaatiot eivät aina palaa ennalleen, sillä yhtiöiden välillä on eroja: jotkut yhtiöt suoriutuvat toisia paremmin, jolloin myös niiden osakekurssit saattavat kehittyä kilpailijoita paremmin. Yllättävissä markkinatilanteissa myös markkinoiden kurssiliikkeet saattavat poiketa oletetusta, jolloin houkuttavalta näyttänyt long/short-positio saattaa osoittautua hyvin riskipitoiseksi.


Kisa päättyi, mutta kuka voitti?

Traderace-kisa on päättynyt, mutta voittoon tarvitaan muutakin kuin pelkkä suurin kisasalkun saldo.

Sama alkupääoma, sama aika muuttaa strategia voitoksi. Traderace-kisa päättyi viime perjantaina ja kilpailijoiden lopullisten salkkujen tilanne on nyt selvä. Jens jäi 0,86 prosenttia plussan puolelle, Jarmo -20,71 prosenttia tappiolle ja Ninni päätyi niukasti kisan kärkeen 2,31 prosentilla. Jos kyseessä olisi yksinkertainen ”kenen sijoitukset menestyvät parhaiten” -kisa, mitalien jako olisi helppo. Traderace-kisassa taas tuomariston työ nyt vasta pääsee kunnolla alkamaan.

Kilpailijoista Jarmon liikkeitä on ollut mielenkiintoisinta seurata. Jarmo on ollut selkeästi kilpailijoista aktiivisin ja toisaalta hän on valinnut salkkuunsa muita kilpailijoita huomattavasti riskisempiä kohteita ja ottanut voimakkaammin näkemystä. Salkusta on löytynyt esimerkiksi kannabisosaketta ja uraania sekä suorien osakesijoitusten että optioiden kautta. Sijoittamisessa usein isommalla riskillä voi myös voittaa isommin. Tällä kertaa kuitenkin toteutui riskin negatiivinen puoli ja Jarmon salkku jäi kisassa reippaasti miinusmerkkiseksi.

Jensin salkun suurin onnistuminen on sijoitus Kamuxiin, joka tuotti kilpailijoista euromääräisesti sekä prosentuaalisesti suurimman tuoton yksittäisestä kohteesta, 550 euroa ja 34,20%. Muutaman yhtiön varaan laskettu kilpailumenestys ei kuitenkaan tällä tulosjulkistuskaudella tuonut tavoiteltua tuottoa, mutta toisaalta myös suuremmilta menetyksiltä vältyttiin oikein ajoitetuilla myynneillä. Voitollisten ja tappiollisten kauppojen lukumäärässä mitattuna Jensin sijoitukset ovat menneet hyvinkin tasan: kaupoista 46 prosenttia on ollut voitollisia ja 54 prosenttia tappiollisia.

Ninnin suurimmaksi yksittäiseksi onnistumiseksi osakepoiminnoissa nousi Netflix 18,21 prosentin tuotolla. Vaikka Ninnin salkku oli kisan loputtua vain noin 1,5 prosenttia Jensiä parempi, Ninnin tekemistä kaupoista 75 prosenttia on ollut kisan aikana voittoisia. Vaikka Ninnin salkku jäi  kilpailun aikana jälkeen parhaiten kehittyneistä osakemarkkinaindekseistä olisi se silti annualisoituna, eli vuosituotoksi muutettuna tuottanut noin 12,9 prosenttia ylittäen osakemarkkinoiden historiallisen keskiarvon reilusti. Jensin salkulle vastaava laskennallinen vuosituotto olisi noin 4,6 prosenttia.

Jensin ja Ninnin sijoituskohdevalinnat olivat kohtalaisen varovaisia eikä kisan aikana ohimennyt tuloskausikaan tarjonnut suuria yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Olisikin ollut mielenkiintoista seurata kisaa vielä vuoden loppuun, sillä joulukuu on tilastollisesti tuottoisa kuukausi osakemarkkinoilla ja toisaalta markkinoilla alkoi jo hetken hiljaisuuden jälkeen tapahtua heti joulukuuhun siirryttäessä.

Pelkkien voittojen ja tappioiden tuijottamisen sijaan tuomaristo tulee kuitenkin analysoimaan myös kilpailijoiden strategiat, strategiassa pysymisen, aktiivisuuden markkinoilla ja sosiaalisessa mediassa ja muita vastaava seikkoja. Voittoon ei siis riitä pelkkä suurin kisasalkun loppusaldo, vaan sen lisäksi vaikuttaa miten se on saatu aikaan ja kuinka sitä on tuotu esille. Koko kisan voittajaa joudutaan siis vielä jännittämään tammikuun tulostenjulkistukseen asti. Itse odotan mielenkiinnolla, mitä tuomaristomme tulee kilpailijoiden liikkeitä kommentoimaan.

Niklas Odenwall
Traderace-tuomariston puheenjohtaja

Jaa artikkeli