Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Kuluttajatutkimus 2021 aktiivisista arvopaperisijoittajista

Näkemykset sijoittamisen riskeistä, lähitulevaisuuden suunnitelmista ja markkinaodotuksista

Kuluttajatutkimus 2021 aktiivisista arvopaperisijoittajista

Näkemykset sijoittamisen riskeistä, lähitulevaisuuden suunnitelmista ja markkinaodotuksista

Jopa 36% aktiivisista sijoittajista aikoo lisätä sijoituksiaan. Sijoituksiaan lisäävät uskovat erityisesti rahoitusalaan, terveydenhuoltoon, energia-alaan ja informaatioteknologiaan. Vain kolme prosenttia aikoo selvästi vähentää sijoituksiaan lähitulevaisuudessa.

Tulokset käyvät ilmi Mandatum Traderin teettämästä kyselystä, johon vastasivat aktiiviset arvopaperisijoittajat. Tutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland* omassa kuluttajapaneelissaan 17.-23.09.2021 välisenä aikana. Kohderyhmään kuuluivat yli 18 vuotiaat arvopaperisijoittajat, jotka myyvät tai ostavat osakkeita (kotimaisten tai ulkomaisten yritysten), rahastoja tai muita arvopapereita vähintään kerran vuodessa.

Pelkona osakkeiden hintakupla

Siinä missä keväällä koko sijoitusmaailma tuntui keskittyvän kiihtyvään inflaatioon, on tarjonta potentiaalisista riskitekijöistä monipuolistunut kesän jälkeen. Aktiiviset sijoittajat ovat huolissaan arvopapereiden mahdollisesta hintakuplasta, talouskasvun hiipumisesta, yleisestä velkaantumisesta, koronasta ja sen virusmuunnoksista sekä inflaatiosta ja korkojen noususta.graafi.png

Kiinnostavat sijoituskohteet

Sektoreiden osalta arvopaperisijoittajat uskovat eniten terveydenhuoltoalaan, informaatioteknologiaan ja rahoitusalaan. Selvityksen perusteella sijoittajat uskovat vähiten kiinteistöyhtiöihin, kestokulutushyödykkeitä- ja teollisuustuotteita- ja palveluita tarjoaviin yrityksiin.

"Tutkimukseen vastanneet sijoittajat uskovat tällä hetkellä vähiten kiinteistösektoriin ja teollisuustuotteisiin- ja palveluihin. Rahoitus- ja terveydenhuoltoalaan ja energiasektoriin puolestaan aiottiin sijoittaa lisää. Terveydenhuolto ja IT-sektori korostuvat naisilla lisäyskohteina. Rahoitussektori korostuu puolestaan vanhemmilla sijoittajilla, energiayhtiöt ja IT-ala puolestaan nuoremmilla.”

Kaupankäyntipalveluiden johtaja Niklas Odenwall

Tulevaisuuden markkinaodotukset

Selvityksen perusteella yli puolet sijoittajista näkee bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa ja Euroopassa seuraavan kuuden kuukauden ajan. Heistä 47 prosenttia uskoo myös Yhdysvaltain talouden kasvavan vielä seuraavan puolen vuoden ajan. Aktiivisten sijoittajien keskuudessa ei tunnu olevan yhtenevää näkemystä suomalaisen osakemarkkinan suunnasta, vaikka enemmistö (37 %) odottaa nousua. Vastaajista 31 prosenttia ennakoi puolestaan osakemarkkinoiden laskua.

Krypto on nuorten miesten suosikki

Kryptovaluutat ja kulta kiinnostavat odotettua suurempaa osaa sijoittajista. Mandatum Trader-selvityksen perusteella jopa joka viides aktiivinen sijoittaja on hankkinut omistukseensa myös kryptovaluuttaa ja 9 prosenttia on sijoittanut kultaan. Kryptovaluutat ovat erityisesti nuorimpien sijoituskohteita: 18-34-vuotiaista miehistä jopa 33 prosenttia kertoo sijoittaneensa kryptoihin. Jo aiemmin kryptoihin sijoittaneet aikoivat jatkaa ostojaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.