Voita sijoituskirjapaketti

Seuraa Traderia somessa ja tykkää arvontajulkaisusta,
niin voit voittaa sijoituskirjapaketin.

Voita sijoituskirjapaketti

Seuraa Traderia somessa ja tykkää arvontajulkaisusta,
niin voit voittaa sijoituskirjapaketin.

Voita inspiroivaa sijoituskirjallisuutta kevääseen! Trader täyttää huhtikuussa viisi vuotta, minkä kunniaksi arvomme nyt onnekkaimmille sijoituskirjapaketit.

Osallistu arvontaan seuraamalla Traderia Instagramissa tai Facebookissa ja tykkäämällä arvontajulkaisusta viimeistään 28.4. Arvomme kummassakin kanavassa yhden kirjapaketin.

Kirjapakettiin kuuluvat Seppo Saarion "Miten sijoitan pörssiosakkeisiin" ja Björn Wahlroosin "Sateentekijät. Eräänlaiset päiväkirjat 1992-2001". Kirjojen arvo on noin 77,90 €.

Instagram ja Facebook eivät liity arvontaan.

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Mandatum Life Palvelut Oy, PL 1210, 00101 HELSINKI

2. Arvonnan osallistumisaika

15.4.-28.4.2024

3. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvomme yhden kirjapaketin Instagramissa ja yhden Facebookissa kunkin kanavan arvontajulkaisun tykkääjien ja seuraajien kesken.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kirjapaketti, johon kuuluvat "Miten sijoitan pörssiosakkeisiin" (Seppo Saario) ja "Sateentekijät. Eräänlaiset päiväkirjat 1992-2001" (Björn Wahlroos) -kirjat. Palkinto on arvoltaan noin 77,90 € suuruinen. Palkinnon lunastaminen ja hyödyntäminen edellyttää 18 vuoden ikää.

Palkinto voidaan antaa vain yksityishenkilöille. Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin.

Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

5. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken viikolla 18.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto voidaan vastaanottaa sääntöjen kuvaamalla tavalla. Voittajan nimeä ei julkaista, ellei asiasta sovita voittajan kanssa toisin.

6. Palkintoon liittyvät muut ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, järjestäjä arpoo uuden voittajan.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

8. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

9. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvonnan osallistujista kerätään sen sosiaalisen median alustan (Instagram/ Facebook) nimimerkki, jolla tämä on osallistunut arvontaan. Lisäksi arvonnan voittajilta pyydetään yhteystiedot palkinnon toimittamista varten.

Arvontaa varten kerättävät henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan suorittamista, arvonnan voittajan kontaktoimista ja mahdollisen palkinnon toimittamista varten, ja arvonnan suorittamisen jälkeen kaikki sen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan rekisteristämme viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa arvonnan palkinnon toimittamisesta.

Arvonnan osallistujien henkilötietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Mandatumin tietosuojaselosteessa. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.mandatumlife.fi/footer/tietosuoja/.

10. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.