Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

ETF-rahastot ja ETF-sijoittaminen

Traderissa voit käydä kauppaa ETF:illä alk. 0,03 % toimeksiannon arvosta, min. 3 euroa per toimeksianto.

ETF (Exchange Traded Fund) on indeksirahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF-sijoittaminen tapahtuu valtaosin ulkomaisissa pörsseissä. Apunasi ETF-sijoittamisessa on Mandatum Trader, jonka valikoimaan sisältyy yli 3000 ETF:ää eri puolilta maailmaa. 

ETF:t ovat sijoitusmaailmassa suhteellisen tuore, 1990-luvulla kehitetty innovaatio, mutta niiden kysyntä on ollut sitäkin vauhdikkaampaa. Viime vuosien aikana ETF:iin sijoitettu pääoma on moninkertaistunut, ja suosio kasvaa edelleen. Piensijoittajille ETF-rahastot ovat tuoneet vaihtoehtoja, jotka aiemmin olivat tarjolla vain suursijoittajille.

Indeksisijoittaminen ETF-rahastoihin on helppoa Mandatum Traderin kautta. ETF:ien etuna on, että sijoittajan ei tarvitse käyttää aikaansa ETF:ien aktiiviseen seurantaan samalla tavoin kuin esimerkiksi käydessään kauppaa suoraan osakkeilla. Sijoituspäätöksen tekeminen toisaalta voi vaatia enemmän perehtymistä, sillä ETF-valikoima on todella runsas. Tutustuminen ETF:ien avaintieto- ja rahastoesitteisiin on sijoittajalle tärkeää, jotta osaa valita omiin näkemyksiin ja riskitasoon sopivan kohteen.

Sijoituskohteina osakkeet, korot ja muut omaisuusluokat

Iso osa ETF:istä on niin sanottuja passiivisia rahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan mahdollisimman tarkasti jonkin indeksin kehitystä. Monet ETF:t seuraavat esimerkiksi jonkin maantieteellisen alueen tai toimialan suurimpien yhtiöiden osakekursseja. Osakkeisiin sijoittavat ETF:t ovat yleisimpiä, mutta myös korko-ETF:ien määrä on jatkuvasti kasvanut.

ETF:ien kautta on mahdollista sijoittaa myös moniin muihin omaisuuslajeihin, kuten raaka-aineisiin, joukkolainoihin tai kiinteistöihin. ETF:ien seuraamat raaka-aineindeksit voivat olla esimerkiksi laajasti hajautettuja tai keskittyä yksittäisiin omaisuuslajeihin, kuten kultaan tai öljyyn. Lisäksi ETF-rahaston strategiana saattaa olla painotus vaikkapa arvoyhtiöihin, osinkoyhtiöihin tai kestävän kehityksen yhtiöihin.

ETF:ien hyödyt sijoittajalle

Kuten kaikissa indeksirahastoissa, ETF:ien hyötyinä sijoittajalle ovat tyypillisesti matalat hallinnointipalkkiot, salkun kokonaisriskiä tehokkaasti vähentävä laaja hajautus sekä pörssinoteerauksen tuoma kaupankäynnin helppous. Toisaalta muualle kuin euroalueelle sijoittavat ETF-rahastot ovat alttiita valuuttakurssimuutoksille, mutta niissäkin löytyy valuuttariskiltä suojattuja vaihtoehtoja.

Monissa tutkimuksissa ETF:t ovat osoittautuneet tuotoiltaan ja tehokkuudeltaan paremmiksi kuin aktiiviset rahastot.

Vinkit ETF:n valintaan

Kun mietit ETF-sijoitusta, on hyvä panostaa tiedon hankintaan. On muutamia seikkoja, jotka ETF:ien valinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Päätä ensimmäiseksi, mille markkinalle teet ETF-sijoituksesi. Kehittyneille markkinoille sijoittavat ETF-rahastot keskittyvät Länsi-Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin. Kehittyviin markkinoihin puolestaan   lukeutuvat muun muassa Kiina, Intia ja Latinalainen Amerikka. Ota selvää, miten itseäsi kiinnostavat markkinat toimivat, ja millaisia riskejä niihin liittyy.

ETF-sijoittaminen ei välttämättä ole aina sopivin vaihtoehto kaikilla osakemarkkinoilla. Tietyllä markkinalla saattaa tietyn toimialan vaikutus korostua ETF:n kohdeindeksissä hyvin voimakkaasti – esimerkkinä vaikkapa energiateollisuuden painoarvo Venäjän pörssissä. Tällaisella markkinalla voi aktiivisempi ja useampiin toimialoihin hajautettu sijoittaminen tuottaa tasaisemmin.

Kiinnitä myös huomiota ETF:n rakenteeseen, sillä ETF voi olla joko fyysinen tai synteettinen. Fyysinen ETF omistaa itse esimerkiksi kohdeindeksin yhtiöiden osakkeita indeksin painon verran, mikä aiheuttaa jonkin verran salkunhoidollisia kuluja. Fyysiset ETF-rahastot ovat valittavissasi TraderONE-sovelluksen kautta.

Synteettiset ETF:t puolestaan rakennetaan johdannaisilla, jolloin kulut saattavat olla fyysisiä ETF:iä alhaisemmat, mutta toisaalta sijoituksen läpinäkyvyys on heikompi ja ETF:ään liittyy johdannaiskaupan vastapuoliriski. Osa johdannaisilla toteutetuista ETF:istä toimii käänteisesti, jolloin ETF:n arvo nousee kohde-etuuden arvon laskiessa. Tähän viitataan ETF:ien nimissä useimmiten joko short- tai bear-termillä. Osassa johdannaisilla toteutetuista ETF:istä on sisäänrakennettuna johdannaisvipua (lever) – esim. 3x long tai bull – jolloin ETF:n arvo kehittyy kolminkertaisesti kohde-etuuden kehitykseen nähden. Vastaavasti 3x short- tai bear-ETF:n arvo kehittyy kolminkertaisesti kohde-etuuden kehitykseen nähden vastakkaiseen suuntaan. Johdannaissijoituksen voitto tai tappio on siten usein suurempi kuin se olisi, jos sijoitus olisi tehty suoraan kohde-etuuteen. Synteettiset ETF:t ja johdannaissijoittaminen ylipäänsä ovat suositeltavia vain kokeneemmille sijoittajille.

Traderin leveroidut ETF:t löytyvät TraderGO-sovelluksesta.

Sijoittaja saa ETF:ien osingot tuotto- tai kasvuosuuksina

Mieti lisäksi, kannattaako valita osingot uudelleensijoittava vai ulos maksava ETF. Jos haluat tehdä pitkän tähtäimen sijoituksen, parempi vaihtoehto on ETF, joka sijoittaa osingon uudelleen rahastoon ja kasvamaan korkoa. Pääomatulovero tulee sinulle maksettavaksi vasta lunastaessasi sijoituksen. Jos taas tarvitset osinkotulot käyttöösi, kannattaa valita tuotto-osuudet maksava ETF ja tiedostaa, että osingonmaksun verotus vaikuttaa sijoituksesi kustannustehokkuuteen.

Indeksi-ETF:issä on hyvä tarkastella, kuinka tarkasti ne seuraavat indeksiään. Mitä pienempi ETF:n indeksipoikkeama-tunnusluku (tracking error) on, sen tarkemmin ETF jäljittelee kohdeindeksiään. Kun indeksi-ETF:n tuotto ja seurattavan indeksin tuotto ovat mahdollisimman lähellä toisiaan, se viestii muun muassa siitä, että sijoituskohteiden likviditeetti on hyvä, eli niitä on helppo ostaa ja myydä ajankohdasta ja markkinatilanteesta riippumatta.

Traderista löydät tuhansien ETF-rahastojen monipuoliset vaihtoehdot, ja voit käydä ETF-kauppaa erittäin kilpailukykyisin hinnoin. Tutustu hinnoitteluun.