Mandatum Traderin sijoittajakysely 2022: valtaosa sijoittajista aikoo lisätä omistuksiaan markkinatilanteesta huolimatta

Mandatum Traderin sijoittajakysely 2022: valtaosa sijoittajista aikoo lisätä omistuksiaan markkinatilanteesta huolimatta

Yli puolet Mandatum Traderin kyselyyn osallistuneista sijoittajista aikoo kasvattaa arvopaperiomistuksiaan seuraavan puolen vuoden aikana, vaikka talousnäkymät ovat edelleen heikkoja. Merkittävimmiksi riskeiksi sijoittajat kokivat tällä hetkellä talouskasvun hiipumisen, inflaation sekä geopolitiikan.

Lokakuussa 2022 toteutettu Trader-kaupankäyntipalvelun sijoittajakysely kartoitti suomalaisten sijoittajien käyttäytymistä ja näkemyksiä. Epävarma markkinatilanne ei kyselyn perusteella ole kasvattanut sijoittajien myyntihaluja. Vastaajista 51 prosenttia kertoi lisäävänsä sijoituksiaan seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja vain kuusi prosenttia kertoi suunnittelevansa arvopaperiomistustensa vähentämistä samalla aikajänteellä. Etenkin aktiivisemmat sijoittajat kertoivat aikovansa lisätä sijoituksiaan: heistä 67 prosenttia aikoo kasvattaa arvopaperiomistuksiaan.

”Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta sijoittajien myyntihalut eivät ole merkittävästi kasvaneet, eikä ole yllätys, että erityisesti aktiiviset sijoittajat ovat ostolaidalla. Traderin oman asiakasdatan perusteella olemme lisäksi havainneet aktiivisempien sijoittajien sijoituskäyttäytymisessä viitteitä siitä, että he olisivat siirtämässä salkkujensa painopistettä osakkeista johdannaisiin”, Niklas Odenwall, Mandatumin kaupankäyntipalveluiden johtaja kertoo.

Vastausten perusteella sekä tuottohakuiseksi että varovaisemmiksi sijoittajiksi itsensä kokevat uskovat talouskasvun hiipumisen uhan olevan tällä hetkellä suurin riski arvopaperisijoittamisen kannalta. Suurimpien riskien kärkikolmikkoon nostettiin myös inflaatio ja geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen. Vastauksista kävi ilmi, että sekä he, jotka aikovat lisätä sijoituksiaan, että he, jotka aikovat vähentää niitä, kokivat samat uhat merkittävimmiksi.

”Vaikka molemmat ryhmät näkivät samat uhat, reagoivat ne niihin eri tavoin. Osa sijoittajista näkee uhkienkin sisällä mahdollisuuksia, kun toiset näkevät vain uhat”, Odenwall sanoo.

Useimmilla vastaajilla nykyiset sijoitukset keskittyivät osakkeisiin ja rahastoihin ja he suunnittelivat samojen omaisuusluokkien kasvattamista. Suurinta sijoituspotentiaalia nähtiin terveysalalla, energiasektorilla ja informaatioteknologiassa. Vajaa kolmannes vastaajista harkitsi sijoitusasuntoon sijoittamista.

Suurin syy kaikissa ryhmissä sijoitusten lisäämiselle oli pitkäaikaissijoittaminen. Muut syyt sijoitusten lisäämisen takana riippuivat sijoittajien riskinottoprofiilista. Pitkään sijoittaneet hakevat selvästi muita useammin parempaa tuottoa suuremmalla riskillä, kun taas vähemmän aikaa sijoittaneet pyrkivät hieman useammin suojautumaan inflaatiolta.

”Vaikka taloustilanne vaikuttaa tällä hetkellä synkältä, omaa sijoitussuunnitelmaa ei kannata suoraan hylätä, mikäli oma talous sen vain sallii. Hyvä lähestymistapa pitkäaikaiselle sijoittajalle on jatkaa säännöllistä sijoittamista kuten ennenkin, muistaen kuitenkin sijoitusten hajauttamisen. Jos tähän asti on keskittynyt ainoastaan suomalaisiin sijoituskohteisiin, nyt voi olla hyvä hetki katsoa myös muualle”, Odenwall toteaa.

Kyselyssä selvitettiin myös sijoituskohteiden vastuullisuuden merkitystä vastaajille. Lähes puolet kaikista vastaajista (47 prosenttia), ja 40 prosenttia tuottohakuisista vastaajista, pitivät vastuullisuutta erittäin tai melko tärkeänä sijoituskohteiden valintaan vaikuttavana tekijänä. Vastuullisessa sijoittamisessa erityisesti tärkeää vastaajille oli positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen saavuttaminen.

 

Lisätietoa tutkimuksesta:

Mandatumin tutkimuksen toteutti Innolink. Tutkimukseen vastasi 1 002 täysi-ikäistä suomalaista sijoittajaa, jotka myyvät tai ostavat osakkeita, rahastoja tai muita arvopapereita vähintään kerran vuodessa. Tiedonkeruu toteutettiin kuluttajapaneelissa lokakuussa 2022.

Niklas Odenwall, johtaja, kaupankäyntipalvelut,
niklas.odenwall@mandatumlife.fi, p. +358 40 565 6043

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja,
niina.riihela@mandatumlife.fi, p.+358 40 728 1548