Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Posari, negari, hedari

Annukka Oksanen

Sijoittamiseen liittyy pökerryttävä määrä slangia ja lyhenteitä. Posarin, bearin ja ETF:n ahkera käyttö keskusteluissa ei ole todiste sijoittajan pätevyydestä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, mitä alan munkkilatina tarkoittaa. Tässä selitettynä muutama termi.

ALLOKAATIO tarkoittaa sijoitusten hajauttamista esimerkiksi omaisuuslajien välillä osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin valitun strategian mukaan. Se voi viitata myös omaisuuslajien sisällä esimerkiksi maantieteelliseen tai toimialoittaiseen jakaumaan. Tavoitteena on riskin hajauttaminen.

ALTTI eli ALTERNATIIVI on vaihtoehtoinen sijoitus. Sellaiseksi luokitellaan sijoitus, joka ei ole listattu osake, joukkovelkakirja tai käteinen. Esimerkiksi kiinteistöt, raaka-aineet, listaamattomat osakkeet (private equity) ja yksityiset lainat (private debt) ovat altteja. Altit ovat usein myös sijoituksia, joilla ei käydä julkista kauppaa pörssissä. Ne eivät siis ole yhtä likvidejä kuin esimerkiksi osakkeet, eli niitä ei saa ostettua ja myytyä aina kuin haluaa. Pörssikauppaa voi sen sijaan käydä ETF:llä, joiden kohde-etuuksina on altteja. Myös hedge-rahastot luokitellaan usein alternatiiveiksi, vaikka ne ovat tyypillisesti ainakin jossain määrin likvidejä.

BULL ja BEAR eli härkä- ja karhumarkkinat kuvaavat nousu- ja laskumarkkinoita.

Härkämarkkina on nouseva, härän tapaan eteen- ja ylöspäin sarvet ojossa rynnivä markkina. Härkämarkkinoille ei ole täsmällistä määritelmää, vaan termi tarkoittaa pitkäaikaista, huomattavaa nousua. Karhu- eli laskumarkkinoiden ajatellaan kääntyvän härkämarkkinoiksi, kun pohjalta on noustu 20 prosenttia.

Karhumarkkinassa taas esimerkiksi osakkeiden hinnat ovat laskeneet 20 prosenttia huipustaan, mutta eivät välttämättä äkkirysäyksellä, vaan pidemmän ajan kuluessa. Karhumarkkina voi jäädä yhtä lailla päälle kuin härkämarkkinakin ja kestää vuosikausia.

Karhumarkkina-sanan synty on jäljitetty englannin sananlaskuun, jonka mukaan karhunnahkaa ei kannata myydä ennen karhun kaatamista. Härän ja karhun käyttäminen markkina­ilmiöiden yhteydessä yleistyi jo 1700-luvulla.

Bull ja bear voivat myös kuvata tunnelmaa markkinoilla tai yksittäisen sijoittajan tunnelmaa tai käsitystä yksittäisestä arvopaperista.

ETF tulee sanoista Exchange-Traded Fund. Se tarkoittaa pörssi­noteerattua rahastoa, eli rahastoa, jonka osuuksilla voi käydä pörssissä kauppaa muiden sijoittajien kanssa, samaan tapaan kuin yksittäisillä osakkeilla.

Lyhenteen lisäksi on hyvä ymmärtää fyysisen ja synteettisen ETF:n ero. Fyysinen tarkoittaa rahaston sijoittavan suoraan kohde-etuuteen. Fyysinen ETF siis ostaa suoraan osakkeita tai muita arvopapereita. Synteettinen taas tarkoittaa rahaston sijoittavan kohde-etuuteen johdannaisten avulla eli se ei osta itse osakkeita vaan osakkeisiin perustuvia johdannaisia.

IPO (Initial Public Offering), myös ipottaa. Yritys ipottaa, kun se listautuu pörssiin ja sen osakkeista tulee julkisen kaupankäynnin kohteita. Listautuminen on yritykselle keino hankkia rahoitusta, ja toisaalta listautumisen avulla pääomistajat voivat irtautua yrityksestä. Jos sijoittaja haluaa osallistua ipoon, hän tarvitsee arvo-osuustilin julkisten arvopapereiden hallinnointia varten.

KORJAUS eli KORJAUSLIIKE (correction) tarkoittaa, että arvopaperin, indeksin tai markkinan hinta laskee kymmenen prosenttia huipustaan. Lasku voi olla hetkellinen tai pitkäkestoinen notkahdus.

KUPLASSA esimerkiksi osakkeiden hinnat nousevat nopeasti ilman näkyvää perustetta eli esimerkiksi ilman myönteistä tulosvaroitusta tai muuten suotuisaa muutosta yrityksen näkymissä. Sitä voi luonnehtia myös liialliseksi, kihiseväksi optimismiksi. Kupla ei olisi kupla, jos se ei jossain vaiheessa poksahtaisi rikki saippuakuplan tapaan. Kun kupla poksahtaa, hinnat laskevat. Kuplia voi pullistua kaikkialla taloudessa, esimerkiksi asuntomarkkinoilla.

POSITIO tai POSSA tarkoittaa yksittäistä sijoitusta ja sen kokoa. Positio voi olla pitkä tai lyhyt. Pitkä positio tarkoittaa, että sijoittaja on hankkinut arvopaperia, koska hän uskoo sen arvon nousevan. Lyhyt positio taas perustuu näkemykseen siitä, että esimerkiksi osakkeen hinta laskee. Lyhyessä osakepositiossa sijoittaja lainaa osakkeita ja myy ne eteenpäin ja suunnittelee ostavansa ne takaisin, kun niiden hinta on laskenut. Tätä kutsutaan shorttaukseksi (short selling).

PROFARI eli profit warning voi olla posari tai negari. Yrityksen on annettava tulosvaroitus, jos sen tuleva kehitys poikkeaa olennaisesti jo julkistetusta tulosennusteesta. Tulosvaroituksen julkistusta ei saa viivytellä, koska se on sisäpiiritietoa. Posari on tulosvaroitus, jossa yritys varoittaa näkymiensä olevan aiempaa arviota paremmat. Negari on tulosvaroitus, jossa näkymät arvioidaan aiempaa huonommiksi.

RALLI (rally) on kärjistynyt nousu- eli härkämarkkina. Rallissa tunnelma alkaa olla pirskahtelevan myönteinen.