Outrageous Predictions 2022: vallankumous!

Steen Jakobsen, Saxo Bankin Chief Investment Officer

Outrageous Predictions -ennusteiden teema vuodelle 2022 on Revolution – vallankumous. Epätasa-arvon vaivaamissa yhteiskunnissa ja talouksissa patoutuu tällä hetkellä monia jännitteitä. Kun tähän lisätään nykyjärjestelmän kyvyttömyys reagoida ongelmiin, tulevaisuuden näkymiä ei kannata punnita siinä valossa, onko tulossa vallankumous, vaan pikemminkin milloin ja miten se tulee. Kaikissa vallankumouksissa on voittajia ja häviäjiä, mutta kyse ei ole siitä – jos nykyjärjestelmä ei kykene muutokseen, joka on väistämätön, kumous on ainoa tie eteenpäin.

Ympäri maailmaa on käynnissä kulttuurisotia, eikä jakolinja kulje enää suoraviivaisesti rikkaiden ja köyhien välillä. Nokikkain ovat myös nuoret ja vanhat, koulutettu luokka ja heikosti koulutettu työväenluokka, hintojen muodostuminen reaalimarkkinoilla ja valtiolliset interventiot, yritysten omien osakkeiden ostot ja T&K -investoinnit, inflaatio ja deflaatio, naiset ja miehet, edistyksellinen ja sentristinen vasemmisto, hyvesignalointi somessa ja todelliset yhteiskunnalliset muutokset, pääomatuloilla eläjät ja työtä tekevät, fossiiliset polttoaineet ja vihreä energia, ESG-aloitteet ja tarve hoitaa maailman energiahuolto luotettavasti – lista jatkuu loputtomiin.

Olen laatinut näitä Outrageous Predictions -listoja 20 vuotta, ja omasta mielestäni kiinnostavaa on se, että kaikki edellä mainittu viittaa yhden syklin päättymiseen pikemmin kuin kaiken jatkumiseen samaan malliin kuin tähänkin asti. Pandemian hellittäessä (no, ainakin pääosin) markkinat toivovat, että asiat jatkuvat entisellään, mutta kuten vanha mentorini tapasi sanoa vastatessani hänen kysymyksiinsä ”Toivoakseni”: ”Kuulepas poika, jätä toivomiset kirkon penkkiin ja vastaa minulle sitten, kun sinulla on tarjota jotain konkretiaa.” Vuonna 2022 nähdään todennäköisesti paljon vähemmän sitä, mitä markkinat toivovat, ja paljon enemmän volatiilisuutta, kun nykytilan haastavat kumoukselliset liikehdinnät saavat vauhtia ja hapuilemme kohti uutta paradigmaa. Jotkut näistä liikkeistä osuvat oikeaan, osa tekee virheitä, mutta liikkeelle on lähdettävä. Kutakuinkin kaiken pitää muuttua, jos tavoitteenamme ovat nollapäästöt, epätasa-arvon väheneminen, vakaa energiahuolto ja ennen kaikkea tuottavuuskasvu.

Vuonna 2021 kuvittelimme pääsevämme koronasta kokonaan eron, mutta siinä ei ole onnistuttu vielä vuoteen 2022 lähdettäessä. Vuoden aikana tehtiin ennennäkemättömiä tulonsiirtoja etenkin pienituloisille kotitalouksille, mikä aiheutti liikakysyntää geopoliittisesti jakautuneessa, pirstaloituneiden toimitusketjujen maailmassa. Fyysinen maailma kävi yksinkertaisesti liian ahtaaksi talouden vakautustoimenpiteille, joita poliitikot ja keskuspankit hyvin aikomuksin mutta epäviisaasti ottivat käyttöön. Nyt käsissämme on energiakriisi – liioittelematta. Kriisistä selviämiseksi käytettävät keinot voivat johtaa niin poliittisiin virheisiin kuin perustavanlaatuisiin muutoksiin. Kylmä talvi voi esimerkiksi laukaista nykyistä vaihtoehtoisten energianlähteiden narratiivia vastaan protestoivan vastavallankumouksen, joka vaatii lykkäämään fossiilisten polttoaineiden hylkäämiselle asetettuja määräaikoja (Outrageous Prediction nro 1 vuodelle 2022!) ja jopa ydinvoiman uudelleenluokittelua vihreäksi energiaksi. Muu ei yksinkertaisesti toimi, jos halutaan välttää reaalitalouden romahdus.

Tiedostamme kyllä, että näiden ennusteiden vallankumousteema saattaa herättää negatiivisia mielleyhtymiä. Monille sana vallankumous tuo mieleen Ranskan suuren vallankumouksen 1789 vapauden, veljeyden ja tasa-arvon vaatimuksineen, mutta myöskin Venäjän lokakuun vallankumouksen teesit kapitalistien nitistämisestä.

Tarkoitamme kuitenkin vallankumousta laajemmassa mielessä: ei valtiovallan kumoamista fyysisesti, vaan oivaltamisen hetkiä, jotka laukaisevat muutoksia ajattelutavoissa ja käyttäytymisessä ja saavat hylkäämään kestämättömän status quon. Toivon mukaan kukin Outrageous Prediction heijastaa tätä yhteistä ajatusmallia, ja ehkä pari kumousta käynnistyy ”tahattomasti” tekniikan kehityksen myötä: yliääniohjukset ja ihmisten elinikää pidentävät hoidot.

Joiltain osin tarvitaan vähemmän valtiovallan sääntelyä, esimerkiksi kevyempää rahapolitiikkaa, jotta vältetään sen aiheuttamaa, markkinoiden hyödyttömästä tukemisesta johtuvaa moraalikatoa. Toisaalla taas tarvitaan lisää sääntelyä, esimerkiksi kun pyritään torjumaan rahoitusmarkkinoiden ylikorostumisen, liian voimakkaiden monopolien ja epätasa-arvon vaaroja. Kaikkein kipeimmin kaivataan toiveikkaampia tulevaisuuden näkymiä maailman nuorisolle ja parempaa kansainvälistä yhteistyötä nykyisen globalisaatiota ja monenvälisiä instituutioita vierastavan suuntauksen sijaan.

Koronarokotteiden tuottamiseksi tehtiin maailmanlaajuista yhteistyötä vuonna 2020 ja 2021. Nyt tarvitaan uusi Manhattan-projektin tyyppinen hanke tuottavuudella oikaistun energian rajakustannuksen määrittämiseksi, kun tavoitteena on energian kulutuksen olennainen lasku ja energiantuotannon ympäristövaikutusten eliminointi. Tuloksena voisi olla historian merkittävin tuottavuusloikka: saisimme edellytykset suolan poistoon merivedestä, kerrosviljely olisi mahdollista lähes missä tahansa, voisimme ottaa käyttöön kvanttitietokoneet ja voisimme jatkossakin venyttää mahdollisuuksien rajoja biologian ja fysiikan uusilla löydöillä.

Kannattaa muistaa, että maailma kehittyy loputtomasti, joskin muutosten nopeus vaihtelee, kun taas talouden ja politiikan syklit päättyvät lopulta aina. Meidän veikkauksemme on, että evoluutio kiihtyy vuonna 2022 pari pykälää ja siirtyy uuteen kumoukselliseen tilaan, kun seuraava sykli käynnistyy. Uudeksi mantraksi on otettava ”Muutos on hyvästä” tai ainakin vähintään: ”kokeilun ja erehdysten kautta”. Yritetään ainakin ja erehdytään mieluummin enemmän, eikä vitkastella loputtomiin!

Lopuksi, kuten joka vuosi, pitää vielä asettaa asiaankuuluva varauma: näitä Outrageous Predictions ennusteita ei pidä ymmärtää virallisiksi näkemyksiksemme markkinoista ja politiikasta. Tänä vuonna enemmän kuin koskaan pyrimme saamaan sekä sinut että itsemme murtamaan ajattelun kahleet ja osallistumaan keskusteluun näistä esiin nostamistamme tärkeistä asioista. Tästä alkaa hauskuus ja tulevaisuus.