Kiinan avautuminen merkitsee jälleen vahvaa vuotta hyödykkeille

Voimakkaan heilunnan ja hyvien tuottojen leimaaman, dramaattisen vuoden 2022 jälkeen hyödykemarkkinoiden kuluvan vuoden kehitys riippunee pitkälti Kiinan politiikasta.

Tämä artikkeli on käännety Saxo Bankin alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä ja artikkelissa esitetyt näkemykset ovat Saxo Bankin näkemyksiä Q1-markkinatilanteesta.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varovaisena ja defensiivisenä pysytellyt kaupankäynti kuvaa parhaiten alkuvuoden 2023 hintaliikkeitä hyödykesektorilla. Toivon mukaan kuluva vuosi ei tarjoa yhtä paljon draamaa ja heiluntaa kuin viime vuosi, jolloin Bloombergin Commodity Total Return ‑indeksi pomppasi ensimmäisellä neljänneksellä 38 prosenttia ylöspäin, luisui loppuvuoden alaspäin ja päätyi lopulta taas 16 prosenttiin. Tuottoa voi pitää varsin kohtuullisena, kun otetaan huomioon vahvistunut dollari ja markkinatoimijoiden keskuudessa loppuvuodesta lisääntyneet taantumapelot. 

Tämä sai koko hyödykesektorin vähentämään velkarahoitustaan ja purkamaan varastojaan siinä määrin, että osa markkinoista ei enää ole varautunut Kiinan vahvaan elpymiseen saatikka siihen vaihtoehtoon, että historian laajimmin ennakoitu taantuma osoittautuu lieväksi.

Vuoden 2022 kireä markkinatilanne useimmissa hyödykkeissä sai eteenpäin suuntautuvat käyrät kääntymään taaksepäin, jolloin pitkistä positioista sai enemmän tuottoa, koska erääntyvän sopimuksen voi rullata (myydä) seuraavan ostohintaa kalliimmalla. Taaksepäin kääntynyt käyrä tuki mainittua 16 prosentin tuottoa Bloomberg Commodity Total Return ‑indeksiin tehdylle passiiviselle pitkäaikaiselle sijoitukselle. Se on lähes 9 prosenttia spot-hintojen muutosten signaloimaa tuottoa korkeampi.

Vuoden 2023 kehitykseen keskeisimmin vaikuttava makrotaloudellinen tapahtuma on nähdäksemme jo tapahtunut. Kiinan hallituksen yhtäkkinen luopuminen epäonnistuneesta nollakoronapolitiikastaan ja talouden avaaminen ja elvyttäminen tulevat vaikuttamaan voimakkaasti hyödykkeiden kysyntään samalla kun monien keskeisten hyödykkeiden tarjontatilanne energiasta metalleihin ja maataloustuotteisiin pysyy kireänä. Lisäksi riskinottohalukkuutta lisännee myös dollarin laskun jatkuminen Yhdysvaltojen inflaation edelleen hellittäessä ja tukiessa keskuspankin koronnostojen hidastamista.

Lisäksi kasvava todennäköisyys, että taantumaa ei tulekaan tai että se jää odotettua lievemmäksi, saattaa laukaista reaktion rahoitus- ja fyysisiltä markkinoilta, kun positioita ja varastotasoja kasvatetaan jälleen kysynnän voimistumisen toivossa. Tällaisessa skenaariossa lähinnä energia- ja kaivosalaa koskettava rakenteellisen ali-investoinnin teesi saa todennäköisesti uutta huomiota ja tukee hintoja.

Vuoden alussa etenkin kullan ja kuparin osalta nähdyt vahvat tuotot ovat näkemyksemme mukaan osoittaneet vuodelle 2023 oikean suunnan. Vaikka suunta onkin oikea, uskomme ajoituksen olevan hiukan pielessä, mistä aiheutuu korjausliikkeen riski ennen kuin sitten jossain vaiheessa päästään korkeammalle. Koska aktiviteetti Kiinassa ja muualla Aasiassa pääsee todennäköisesti kunnolla vauhtiin vasta kuukalenterin mukaisen uudenvuoden vieton jälkeen, edessä oleva hiljaisempi kausi saattaa tuoda tällä hetkellä käynnissä olevaan nousuralliin tauon, ennen kuin se taas saa uutta puhtia toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin. 

Kaiken tämän perusteella päättelemme, että hyödykesektorilla hinnat jatkavat nousuaan, ja vaikka nousutahti hidastuu, ennustamme, että useana tulevana vuonna keskeisillä hyödykemarkkinoilla voi olla vaikeuksia vastata kysyntään. Tämä mielessä pitäen ennustamme hyödykkeille jälleen positiivista vuotta ja +10 prosentin nousua Bloomberg Total Return ‑indeksille.

(Artikkeli jatkuu)


Kupari

Hyödykkeitä koskevan positiivisen näkemyksemme sisällä odotamme teollisuusmetallien, etenkin kuparin, alumiinin ja litiumin, kurssien nousevan merkittävästi vihreän siirtymän ja sen toteuttamiseen sijoitetun valtavan poliittisen pääoman vuoksi. Lisäksi uusi geopoliittinen ympäristö antaa massiivista vetoapua Euroopan puolustusteollisuudelle, jonka odotetaan kasvavan lähes 20 prosenttia vuodessa seuraavan taloussyklin aikana Manner-Euroopan tuplatessa sotilasmenojensa osuuden BKT:stä.

Kupari ja alumiini ovat jo kirittäneet teollisuusmetallit vahvaan alkuun vuonna 2023, koska maailman suurimman kuluttajan, Kiinan, on spekuloitu lisäävän taloudellista tukeaan vastaavaan tapaan kuin se teki vuosina 2003 (liityttyään Maailman kauppajärjestöön), 2009 (finanssikriisin jälkeen) ja 2016 (valuutan devalvaatio). Tarkoituksena on tukea talouden elpymistä presidentti Xin epäonnistuneen ja nyt yhtäkkiä hylätyn nollakoronapolitiikan aiheuttamien taloudellisten seurausten kompensoimiseksi. Tämä optimismi on liittynyt dollarin heikentymiseen sillä oletuksella, että Yhdysvaltojen keskuspankki hidastaa tulevien koronnostojen tahtia inflaationäkymien edelleen maltillistuessa.

Kuparin vahvan nousurallin takana ovat olleet etenkin tekniset ja spekulatiiviset treidaajat, jotka ovat olleet edelläkävijöinä ennakoimassa Kiinan kysynnän elpymistä lähikuukausina. Kun alkunousu on ohi, alkaa kova työ tuottojen tukemiseksi, koska nousun tueksi tarvitaan fyysisen kysynnän kasvua, varsinkin ottaen huomioon, että tarjonta tulee vuonna 2023 kasvamaan useiden projektien käynnistyessä. Yleisesti ottaen näemme, että kupari asettuu lähikuukausina 3,75–4,75 dollarin haarukkaan, lähtee siitä jossain vaiheessa nousuun ja saavuttaa uuden ennätyksen vuoden toisella puoliskolla. 

Kulta ja hopea

Kulta pomppasi alkuvuonna 2023 vahvaan kasvuun, kun heikentyneen dollarin tukema positiivinen vire jatkui uuteen vuoteen. Hopealla oli aluksi vaikeuksia pysyä mukana, mutta koska odotamme kuparin nousevan, näemme, että hopea voi tuottaa kultaa paremmin vuonna, joka signaloi käännettä vuodesta 2022, kun aikaisemmat vastatuulet, vahvistuva dollari ja nousevat korot, kääntyvät ja tarjoavat vetoapua. 

Lisäksi näemme vahvan keskuspankkikysynnän jatkuvan ja tukevan maltillisesti markkinoita. Viime vuoden ennätysostot, 673 tonnia pelkästään kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana (lähde: World Gold Council), tuskin toistuvat, mutta aktiviteetti tukenee silti maltillisesti markkinoita, samoin kuin OPEC+ tuki raakaöljymarkkinoita aktiivisella tarjonnan hallinnalla. Osa kysynnästä johtuu kourallisesta keskuspankkeja, jotka haluavat pienentää dollarialtistustaan. Tämä dollarialtistuksen vähentäminen ja yleinen halukkuus ostaa kultaa varmistanevat, että vuodesta tulee jälleen vahva julkisen sektorin kultaostoille.

Lisäksi odotamme kultaystävällisemmän sijoitusympäristön kääntävän viime vuoden 120 tonnin laskun ETF-rahastojen kautta uuteen kasvuun. Pitkäjänteisten sijoittajien usein käyttämien ETF-rahastojen kysyntä ei toistaiseksi kuitenkaan ole elpynyt huolimatta marraskuusta lähtien korkeista tuotoista. Omistukset ovat edelleen lähes alimmillaan kahteen vuoteen. ETF-rahastoille ei ole kysyntää, kun sijoittajat uskovat keskuspankkien lunastavan lupauksensa, ja inflaation maltillistuessa mikään ei tällä hetkellä horjuta tätä uskoa. 

Uskomme kuitenkin, että laskettuaan seuraavat kuusi kuukautta inflaatio alkaa sen jälkeen uudestaan kiihtyä ensisijaisesti nousevien palkkapaineiden myötä ja Kiinan elvytystoimien kasvattaessa kysyntää ja nostaessa tärkeimpien hyödykkeiden, kuten energian ja metallin, hintoja. Sitä odotellessa kulta todennäköisesti pysyttelee suurimman osan ensimmäistä vuosineljännestä 1800–1950 dollarin välillä, ennen kuin jossain vaiheessa nousee uuteen ennätykseen, yli 2100 dollarin. Jos näin käy, hopean hinta voi palata 30 dollariin unssilta, eli tasolle, jonka tuntumassa se hetken aikaa oli vuoden 2021 alkupuolella. 

Raakaöljy

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan raakaöljyn kysyntä kasvaa 1,9 miljoonaa barrelia päivässä vuonna 2023 ja nousee kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hintoja tukevan liikkeen takana on pääasiassa Kiinan vahva elpyminen maan luopuessa koronasuluista ja siirtyessä kohti kasvuhakuista elpymistä ajureinaan maaliikenteen kasvun lisäksi myös lentopetrolin kulutuksen elpyminen patoutuneen matkustuskysynnän päästessä valloilleen. 

Mitä se tekee hinnoille, riippuu pitkälti tuottajien kyvystä ja halukkuudesta lisätä tarjontaa vastaamaan kysynnän kasvua. Odotamme, että tällä rintamalla nousee monia haasteita raakaöljyn hinnan tukemiseksi loppuvuonna, kun kysyntä Kiinassa kasvaa, venäläiselle raakaöljy- ja polttoainetuotteille asetetut pakotteet purevat edelleen ja OPEC ei liiemmälti osoita haluja lisätä tuotantoa.

Kvartaalinäkymiemme teema – mallit ovat rikki – on näkynyt ja tuntunut erittäin selvästi energiasektorilla kuluneen vuoden aikana. Venäjän yritys nitistää suvereeni valtio ja läntisen maailman vastaus Putinin hyökkäykseen Ukrainassa luovat surullisen ja yhä ratkaisemattoman tilanteen, joka edelleen haittaa keskeisten hyödykkeiden normaalia liikkumista ja vaikuttaa niiden hintaan teollisuusmetalleista ja keskeisistä viljelykasveista kaasuun, polttoainetuotteisiin ja etenkin raakaöljyyn. EU:n ja G7-maiden viime vuoden joulukuussa venäläiselle öljylle asettamat pakotteet ovat luoneet öljylle useita uusia hintatasoja, joissa laatuerot ja etäisyys loppukäyttäjään eivät ole enää ainoita erottavia tekijöitä eri raakaöljylaatujen hintojen välillä. Raakaöljyn merikuljetukset Venäjältä ovat jatkuneet, mutta ne vaikeutuvat entisestään tulevina kuukausina, kun EU:n öljytuotteiden tuontikielto tulee voimaan helmikuussa.

Nämä tapahtumat ovat pakottaneet Venäjän myymään raakaöljyä merkittävästi alempaan hintaan asiakkaille, jotka eivät ole pakotteiden piirissä, erityisesti Kiinalle ja Intialle. Toinen reaktioaalto tapahtumiin ovat olleet jalostamojen vahvat marginaalit Kiinassa, jossa on kapasiteettia yli kotimaan markkinoiden tarpeen. Kiinan talouden elpymisen voimakkuudesta riippuen tullaan todennäköisesti näkemään tuotevirtojen kasvua Kiinasta muualle maailmaan. Yhdessä Yhdysvaltojen ja jalostamoalan nousevan mahdin, Lähi-idän, kanssa nämä virrat todennäköisesti riittävät paikkaamaan Euroopassa Venäjän toimitusten lakkaamisen aiheuttaman tyhjiön. 

Raakaöljyn kehitys ensimmäisellä neljänneksellä riippuu ensisijaisesti Kiinan kysynnän elpymisvauhdista. Uskoaksemme elpyminen vaikuttaa voimakkaammin myöhemmässä vaiheessa vuotta eikä ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin kysyntä on tyypillisesti kausiluonteisesti heikkoa. Näin ollen uskomme Brent-öljyn pysyttelevän lähellä tällä neljänneksellä vakiintuneen vaihteluvälin alapäätä, enimmäkseen 80 dollarissa, ja elpyvän sen jälkeen loppuvuonna, kun taantumariskit alkavat väistyä, Kiina pääsee vauhtiin ja Venäjä-pakotteet purevat entistäkin kovemmin. 

OPEC on sittemmin yhä paremmin onnistunut saamaan hintoja kuriin, varsinkin ottaen huomioon, kuinka suurta markkinaosuutta se pitää hallussaan yhdessä OPEC+-maiden kanssa. Ne ovat toiminnallaan pystyneet muodostamaan hinnoille maltillisen pohjan, ja nähtäväksi jää, miten ne vastaavat kysynnän elpymiseen. Varsinkin kun otetaan huomioon niiden turhautuminen läntisiin energiayhtiöihin ja siihen, mitä ne pitävät poliittisena puuttumisena globaaleihin öljyvirtoihin, sekä Valkoisen talon viime vuonna tekemään päätökseen vapauttaa raakaöljyä strategisista varannoistaan. 

Yleisesti ottaen tästä on tulossa vuosi, jonka aikana monet kehityskulut vaikuttavat edelleen sekä tarjontaan että kysyntään ja kasvattavat volatiliteetin riskiä, joka voi ajoittain johtaa likviditeetin vähentymiseen ja sitä kautta fundamenteista riippumattomiin huippuihin ja pohjiin markkinoilla. Heikohkolla ensimmäisellä neljänneksellä Brent-öljyllä käydään todennäköisesti kauppaa enimmäkseen 80 dollarin tuntumassa. Sen jälkeen kysynnän elpyminen ja tarjontaan liittyvät epävarmuustekijät nostanevat Brent-öljyn hinnan 90 dollarin tuntumaan, ja riskinä ovat 100 dollarin ylittävät ohimenevät piikit.