Puolijohteilla edessä isoja mahdollisuuksia ja riskejä

Puolijohdeala on ollut alkuvuoden voittajateema kirjoitushetken (23.5.2023) 26 %:n tuotollaan, kun hypetys uuden sukupolven chatbotteihin liittyvän tekoälyteknologian ympärillä ja nousevat odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronlaskuille loppuvuodeksi ovat nostaneet tunnelmaa. Puolijohteilla on vahvat kysyntänäkymät, mutta myös riskit ovat moninaiset. Ne liittyvät geopolitiikkaan ja PFAS-yhdisteiden käytön kieltämisestä johtuvaan mahdolliseen tuotantokustannusten nousuun.

Tämän osakemarkkinakatsauksen keskeiset kohdat:

  • Puolijohteet ovat nousseet tämän vuoden voittoisimmaksi teemaksi 26 %:n tuotollaan. Taustalla ovat hypetys tekoälyn ympärillä ja nousevat odotukset Fedin koronlaskuista.
  • Puolijohteiden kysyntänäkymät ovat vahvat, mutta niihin liittyy geopoliittisia riskejä, kun globaalia toimitusketjua muokataan uuteen uskoon.
  • PFAS-yhdisteet ovat sirujen valmistuksessa erittäin tärkeitä kemikaaleja ja tulevaisuudessa mahdollisesti suurin puolijohteisiin kohdistuva piilevä riski.

Vuonna 2023 tekoälyhypetyksen siivittämänä parhaaseen tuottoon yltänyt teemakori

Puolijohdeosakkeet kokivat pahan kolauksen vuoden 2022 osakemarkkinoiden romahduksessa, kun korot karkasivat korkeammalle ja alensivat osakkeiden arvostuksia. Lisäksi globaalin toimitusketjun pullonkaulat helpottivat ja heikensivät hinnoitteluvoimaa, jota monilla puolijohdevalmistajilla oli pandemian ensimmäisinä hektisinä kuukausina ja varsinkin vuonna 2021, kun maailma palasi verkkoon. Tekoälyhypetys uusien chatbottien (ChatGPT ja Bard) ympärillä ja odotukset Fedin koronlaskuista myöhemmin tänä vuonna ovat nostaneet puolijohteet teemakorien tuottokärkeen. Niiden tuotto, 25,5 % vuoden alusta, päihittää monet muut teemat, kuten megayhtiöt, luksustuotteet, kuplaosakkeet ja puolustusteollisuuden.

Puolijohdeteollisuus jatkaa todennäköisesti vahvaa kasvuaan pitkällä aikavälillä, sillä puolijohteet ovat modernille yhteiskunnallemme olennaisen tärkeitä: niitä käytetään muun muassa autoissa, älypuhelimissa, datakeskuksissa, tekoäly- ja koneoppimisjärjestelmissä sekä puolustusjärjestelmissä. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kasvun ajurina toimii Googlen ja Microsoftin välillä käynnissä oleva tekoälykisa. Alan liikevaihto kasvoi viime vuonna 13 %, ja alalletulokynnys on korkea, koska kyseessä on pääomaintensiivinen ja IPR-painotteinen ala, mikä takaa alalle suuret voittomarginaalit.

puolijohteet-kaavio.png

Kiinan Micronin mikrosiruja koskeva kielto korostaa geopoliittisia riskejä

Vaikka puolijohteiden kysyntänäkymät ovatkin edelleen houkuttelevat, osakkeenomistajat eivät välty riskeiltäkään. Micron Technologyn osakkeenomistajat saivat tuntea sen nahoissaan sinä viikonloppuna, jolloin Kiina kielsi osan yrityksen muistisiruista kyberturvallisuusriskien vuoksi. Micronille kielto merkitsi 2,9 %:n laskua osakekurssiin sijoittajien todetessa, että kielto oli erittäin kapea ja että Manner-Kiinan ja Hongkongin osuus Micronin liikevaihdosta on ainoastaan 16 %. Kiinan on helppo korvata nämä muistisirut kotimaisella tai eteläkorealaisella tuotannolla, mutta mahdollisuus, että Kiina saattaa seuraavaksi käydä Qualcommin ja Intelin kimppuun, on kasvanut. Kiinalle tosin riskinä on, että moinen siirto tuhoaa sen omat toimitusketjut.

Yhdysvaltojen ja Kiinan geopoliittinen vastakkainasettelu sai alkunsa Trumpin hallintovuosina, kun entinen presidentti periaatteessa sanoi, että globalisaation ei ole tarkoitus olla yksisuuntainen vaurastumisen tie. Sillä oli konkreettisia seurauksia suurelle osalle Yhdysvaltojen ja Euroopan väestöä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvatti geopoliittisia riskejä entisestään, ja Yhdysvallat on toimillaan muuttanut eri toimialojen toimintaedellytyksiä kansallisen turvallisuuden nimissä. Yksi näistä toimialoista on puolijohdeteollisuus, jonka hauraasta globaalista toimitusketjusta aiheutuu haavoittuvuuksia Yhdysvalloille ja Euroopalle.

Yhdysvaltojen elokuussa 2022 julkaiseman mikrosirulain tarkoitus on selvä: myöntää tukia ja luoda houkutteleva investointiympäristö yhdysvaltalaiselle puolijohdevalmistukselle. Yhdysvallat on myös asettanut useita rajoituksia puolijohteiden viennille Kiinaan, ja Alankomaiden hallitusta on yhä enemmän painostettu rajoittamaan ASML:n EUV-litografiakoneiden vientiä Kiinaan. Tilannetta kiristää entisestään se, että Japani on ilmoittanut Kiinaan liittyvistä sirunvalmistuksen rajoituksista, jotka Kiinan puolijohdeteollisuuden mukaan ovat mahdollisesti vieläkin pahempia kuin Yhdysvaltojen asettamat rajoitukset. Euroopan komissio julkisti tämän vuoden huhtikuussa Euroopan mikrosirulain. Tarkoituksena on kompensoida Euroopan Yhdysvaltoihin verrattuna heikompaa kilpailukykyä Yhdysvaltojen mikrosirulain voimaantulon jälkeen sekä vähentää puolijohteisiin liittyviä toimitusketjuriskejä. Noin 10 % maailman puolijohdetuotannosta sijaitsee EU:n alueella.

puolijohteet-kaavio3.png

Ajavatko puolijohteet täyttä vauhtia päin PFAS-estettä?

Toinen puolijohdeteollisuuteen kohdistuva riski liittyy PFAS-yhdisteisiin, jotka ovat mikrosirujen valmistuksessa kriittisen tärkeitä kemikaaleja. Tuoreet tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että PFAS-yhdisteet ovat terveydelle vaarallisia ja voivat jopa aiheuttaa syöpää. Tämä sai 3M:n ilmoittamaan joulukuussa 2022, että se lopettaa PFAS-tuotannon vuoden 2025 loppuun mennessä kokonaan, koska voitot eivät enää ole riittävät tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja silmällä pitäen. Päätös on hermostuttanut siruteollisuuden, koska PFAS-pulalla tai muunlaisilla rajoituksilla – EU ilmoitti maaliskuussa suunnittelevansa kieltoa 13,5 vuoden siirtymäajalla – olisi jatkossa vakavat seuraukset puolijohdeteollisuudelle. Tilannetta pahentaa se, että PFAS-yhdisteille ei ole korvaajaa valmiina, joten kysymyksestä voi muodostua vakava este siruteollisuudelle ja sen myötä teollisuudelle ylipäänsä. Parhaassa tapauksessa PFAS-yhdisteille löydetään korvaaja ja kustannukset pysyvät samalla tasolla, mutta todennäköisemmässä skenaariossa korvaava vaihtoehto löytyy, mutta kustannukset nousevat. Tämä on jälleen yksi osatekijä, joka ennakoi inflaation kiihtyvän tulevaisuudessa.