Mitä futuurit ovat ja miten niillä käydään kauppaa?

Mitä futuurit ovat ja miten niillä käydään kauppaa?

Futuurit ovat erittäin suosittuja kaupankäynnin välineitä niiden likviditeetin ja läpinäkyvyyden ansiosta. Mitä futuureista kannattaa tietää ennen kuin alkaa sijoittaa niihin?

Kuva: Unsplash / Sandro Katalina

Futuuri on johdannaissopimus, jolla ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat kohde-etuudesta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Futuurisopimuksella on tarkkaan määritetyt ominaisuudet kuten kohde-etuus, erääntymispäivä, sopimuksen koko ja valuutta. Kohde-etuudella tarkoitetaan futuurisopimuksen alla olevaa kohdetta, esimerkiksi osakeindeksiä tai raaka-ainetta, jonka hintakehityksestä futuurin arvonmuodostus riippuu.

Futuurisopimuksen koko voi olla esimerkiksi tuhat barrelia öljyä (barrel = n.159 litraa), 50 tonnia vehnää tai S&P 500 -indeksifutuurin pisteluku kerrottuna 50:llä. Futuurisopimuksen koko ja pisteluku vaihtelevat huomattavan paljon eri futuurien välillä.

Futuureilla käydään kauppaa johdannaispörsseissä kuten USA:n CME, NYMEX, COMEX ja Euroopan EUREX.

(artikkeli jatkuu)


Futuuriposition voi avata joko ostamalla (long) tai myymällä (short) futuurin, eikä futuureilla ole erikseen osto- ja myyntifutuureja, toisin kuin optioilla. Futuuripositiota ei sopimukselle määritetystä erääntymispäivästä huolimatta tarvitse pitää omassa salkussaan erääntymiseen asti vaan sen voi sulkea koska tahansa pörssin aukioloaikana. Tämän vuoksi futuurit soveltuvat sijoitusten suojaamisen lisäksi hyvin myös lyhyemmän ajan näkemyksen ottamiseen.

Vain osan futuurin nimellisarvosta kattava vakuusvaatimus (ks. infolaatikko) tarkoittaa, että futuurisopimuksissa on vipu sisäänrakennettuna. Vivuttamisen ansiosta futuurien tuottopotentiaali on korkea, mutta sen myötä myös riski on yhtä lailla korkeampi. Futuurin sisältämän vipuvaikutuksen voi helposti laskea nimellisarvon ja vakuusvaatimuksen suhteesta. Esimerkiksi Micro DAX -futuurin vipuvaikutus 13 500 euron nimellisarvolla ja 1 600 euron vakuusvaatimuksella on 13 500 / 1 600 = enimmillään 8,44.

Futuuritermistö

Futuuri: sopimus, johon voi avata position ostamalla tai myymällä. Johdannainen, jonka hinta johdetaan kohde-etuuden hinnasta

Kohde-etuus: futuurisopimuksen kohde, jonka hintakehityksestä futuurin kehitys riippuu

Pisteluku: futuurin hinta listausvaluutasta riippumatta

Sopimuskoko: kertoo, kuinka suuresta määrästä kohde-etuutta futuurisopimuksessa sovitaan

Nimellisarvo: useimmiten futuurin pisteluku kerrottuna sopimuskoolla

Vakuusvaatimus: futuurisopimuksen avaamiseen ja ylläpitoon vaadittavat käteisvakuudet

Initial margin: vakuus, joka vähintään vaaditaan futuuriposition avaamiseen

Maintenance margin: vakuus, joka vaaditaan position ylläpitoon

Margin utilization: vakuuksien käyttöaste, paljonko vakuusarvoa on käytössä prosenteissa käytettävissä olevasta vakuusarvosta

Margin call: ilmoitus lisävakuuden tarpeesta, kun vakuuksien käyttöaste kohoaa korkeaksi

Stop out: tilanne, jossa vakuuskäyttö on 100 % ja vakuuksia sitovat positiot suljetaan

Futuuriposition tuotto

Kun avaat futuuriposition ostamalla, sovit myyjän kanssa ostavasi tiettyä kohde-etuutta sovittuun hintaan etukäteen määrättynä erääntymispäivänä. Mikäli futuurin markkinahinta nousee, teet voittoa. Jos arvo laskee, teet tappiota.

Esimerkiksi osakeindeksin ollessa kohde-etuutena hyödyt indeksin noususta. Avatessasi position esimerkiksi ostamalla EURO STOXX 50 -futuuria, saat tuottoa 10 kertaa (sopimuskoko) indeksifutuurin pisteluvun muutoksen verran. Indeksifutuurin noustessa esimerkiksi 3 500 pisteestä 3 600 pisteeseen, tienaat 100x10 eli 1 000 euroa. Vastaavasti myymällä avatulle positiolle (short) olisi koitunut 1 000 euron tappio hinnan liikkuessa kannaltasi epätoivottuun suuntaan.

Lyhyen aikavälin näkemystä ottaessa futuuritreidaajat määrittelevät riskitason sekä tavoitehinnan futuuripositiolle tarkasti etukäteen ja hyödyntävät strategiassaan take profit ja stop loss -toimeksiantoja.

Lue lisää Traderin toimeksiantotyypeistä

Sopimuskoko ja vakuusvaatimus

Saman kohde-etuuden futuureja voi olla useammalla eri sopimuskoolla. Kaupankäynti ”täysimittaisilla” futuureilla vaatii suurien sopimuskokojen vuoksi paljon pääomaa. Esimerkiksi Dax-futuuri sopimuskoolla 25 ja pisteluvulla 13 500 tarkoittaa nimellisarvoltaan 337 500 euron positiota.

Toisin kuin osakekaupankäynnissä, position avaaminen DAX-futuuriin ei kuitenkaan vaatisi pääomaa koko nimellisarvon edestä vaan position voisi avata, jos Trader-tilillä on vakuutta (margin) käytettävissä avaamiseen vaadittavan vakuusvaatimuksen (initial margin), 40 000 euron verran. Käytettävissä olevaa vakuutta kannattaa kuitenkin varata huomattavasti vähimmäisvaatimusta enemmän.

Positiota avatessa sijoittajan tililtä ei veloiteta vakuutta kuluna, vaan käytettävissä olevaa vakuusarvoa varataan position avaamiseen sekä sen ylläpitämiseen (maintenance margin). Vakuussumma vapautuu takaisin tilille, kun positio suljetaan. Ei-ammattimaisella asiakkaalla vakuus pitää aina olla käteisenä.

Viime vuosina markkinoille on tullut paljon lisää vaihtoehtoisia sopimuskokoja ja moni piensijoittaja suosiikin nykyään mini- tai mikrofutuureita, joissa vakuusvaatimus on vain pieni osa täysimittaisen futuurin vastaavasta. Micro DAX -futuurin sopimuskoko on yksi ja vakuusvaatimus 1/25 täysikokoisesta 40 000 euron sopimuksesta, eli 1600 euroa. Vakuusvaatimus vaihtelee huomattavasti eri futuurien välillä ja heijastelee kohde-etuuden volatiliteettia eli hintaheiluntaa.

Traderissa tarjolla olevia, futuuripörsseissä listattuja, futuureja ei tule sekoittaa pohjoismaisissa pörsseissä listattuihin "minifutuureihin".


(Artikkeli jatkuu)


Margin Call ja Stop Out

Mikäli futuurin hinta liikkuu riittävän paljon epätoivottuun suuntaan ja käytetty vakuusarvo, eli vakuuksien käyttöaste (margin utilization) nousee esimerkiksi 30 prosentista 80 prosenttiin, vaaditaan sijoittajalta lisää vakuuksia (margin call). Margin callista ilmoitetaan Traderissa sähköpostilla, kaupankäyntialustan pop-upilla sekä push-ilmoituksella. Välttyäksesi futuuriposition sulkemiselta 100 prosentin vakuuksien käyttöasteessa (stop out), tulee sinun tallettaa kaupankäyntitilillesi lisää rahaa vakuudeksi tai sulkea osa vakuusarvoa sitovista positioistasi. Toteutuessaan stop out sulkee kaikki vakuuksia sitovat positiosi.

Esimerkki futuurikaupasta

Sijoittajalla on näkemys EURO STOXX 50 -osakeindeksin arvon noususta ja hän ostaa markkinoilta yhden futuurisopimuksen, jonka sopimuskoko on 10. Sijoittaja avaa position ostamalla 1,5 kuukauden päästä erääntyvän EURO STOXX 50 -futuurin, jonka pisteluku on 3 500  ja nimellisarvo 35 000 euroa (nominal value), ja joka varaa vakuusarvoa 4 260 euroa (initial margin). Vakuuksien käyttöaste positio avattaessa on noin 35 prosenttia, joten 3 870 euron ylläpitovakuuteen (maintenance margin) jää tilaa hintaheilunnan varalta. Futuurin vipuvaikutus on näin ollen 35 000 / 4 260 = enintään 8,2.

Indeksin arvo nousee ja futuurin pisteluku nousee 3 500 pisteestä 3 600 pisteeseen. Tällöin sijoittajan tuotto on (3 600–3 500) x 10, eli 1 000 euroa. 1 pisteen muutos sijoittajan positiossa on siten 10 euron muutos tilin arvossa.

Salkun suojaaminen futuureilla

Futuureilla voi pyrkiä suojaamaan omaa osakesalkkuaan laskumarkkinaa vastaan myymällä indeksifutuuria, eli shorttaamalla sitä. Jos osakemarkkina ja sen myötä indeksifutuurin hinta laskee, myydyn futuurin tuotto kompensoi osakemarkkinan aiheuttamia osakesalkun tappioita. Jos taas osakemarkkina nousee, osakesalkun arvo kasvaa, mutta myydyn futuurin hinta nousee aiheuttaen sijoittajalle tappiota futuuripositiosta.

Futuureilla shorttaaminen kannattaakin nähdä ikään kuin omien sijoitusten vakuuttamisena eikä salkun suojaamisella vakuuttamismielessä ole tarkoituskaan tehdä voittoa vaan pyrkiä ”lukitsemaan” saavutettu sijoitusvarallisuus.

Lue lisää suojaamisesta ja katso esimerkki eurooppalaisen hajautetun osakesalkun suojauksesta EURO STOXX 50 -futuurilla

 

Futuurikohteita Traderissa

Instrumentti

Ticker-symboli

Markkina

Sopimuskoko

EURO STOXX 50 Index

FESX

EUREX

10 * Indeksi

DAX Index

FDX

EUREX

25 * Indeksi

E-mini S&P 500 (Dollar)

ES

CME

50 * Indeksi

E-mini NASDAQ-100

NQ

CME

20 * Indeksi

Micro E-mini Dow

MYM

CBOT

0,5 * Indeksi

Light Sweet Crude Oil (WTI)

CL

NYMEX

1 000 barrelia

Brent Crude

LCO

ICE

1 000 barrelia

Milling Wheat

EBM

EUR_PAR1

50 tonnia

Corn

ZC

CBOT

5 000 bushelia

Soybeans

ZS

CBOT

5 000 bushelia

Orange Juice

OJ

ICE_NYBOT

15 000 lbs.

Random Length Lumber

LB

CME

110 000 Board Feet

Copper

HG

COMEX

25 000 lbs.

Gold

GC

COMEX

100 Troy-unssia

E-micro Silver

SIL

COMEX

1 000 Troy-unssia

 

Futuurit ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Kaikki esityksessä kuvatut tuotteet eivät sovi kaikille sijoittajille, sillä niihin sisältyy huomattava riski. Sijoitusten arvo voi muuttua merkittävästi ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Tuotteet ovat monimutkaisia ja sijoittajan pitää ymmärtää kohde-etuuksiin liittyvät riskit sekä tutustua huolellisesti tuotekohtaisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin.

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita tai sijoitustuotteita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa ja konsultoida tarvittaessa oikeudellisia ja verotuksellisia neuvonantajiaan. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee aina perehtyä huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Lisätietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä saat Saxon kaupankäyntialustalta.

Jaa artikkeli