Euroopan huippuinnovaattorit: Tutkimus- ja kehitysintensiteetti ajaa tuottoja

Tutkimus- ja kehitystoiminta (R&D) on avain pitkän aikavälin osakkeenomistajien tuottoihin ja yleisesti niiden tekijöiden ymmärtämiseen, jotka tuottoja kasvattavat. Yksi keskeinen tekijä on Wrightin laki (kustannusten alentaminen kumulatiivisen tuotannon myötä) ja mittakaavaedut. Korkea ROIC (Return On Invested Capital, sijoitetun pääoman tuotto) on kilpailuedun ja parempien tuottojen tunnusmerkki ja se heijastaa usein toimialan tai teknologian muutoksia. Supertähdiksi luokiteltavat yhtiöt sijoittavat yhä enemmän omaan ohjelmistokehitykseen kilpailuedun saavuttamiseksi ja päihittävät siinä kilpailijansa. Olemme tottuneet menestyviin Yhdysvaltojen teknologiayrityksiin, mutta tässä katsauksessa keskitymme Euroopan innovaatiotähtiin, kuten Novo Nordiskiin, ABB:hen ja ASML:ään, jotka loistavat R&D:ssä ja innovaatiossa erilaisilla aloilla. 

R&D on tärkeä tekijä, jota pitkäaikaisen sijoittajan kannattaa seurata 

Hiljattain julkaistussa tutkimuskatsauksessa “Increasing Returns – Identifying Returns and What Drives Them” kirjoittajat Michael Mauboussin ja Dan Callahan keskustelevat siitä, mikä ohjaa osakkeiden tuottoja. Taulukko heidän näkemyksistään (katso alla) esittää viisi päätekijää, jotka lisäävät yritysten ja osakkeenomistajien tuottoja. Sijoittajalle tämä on pohdinnan arvoinen asia, sillä se auttaa tunnistamaan, onko harkitulla sijoitusyhtiöllä yksi tai useampi näistä pitkän aikavälin tuottojen ajureista. Teslan kohdalla yksi Wrightin laeista pätee: oppiminen tekemällä (Learning by Doing) - yksikkökustannukset (sähköautot) laskevat noin 20 % joka kerta, kun kumulatiivinen tuotanto kaksinkertaistuu. Tämä laki kulkee usein käsi kädessä mittakaavaetujen lain (Economies of Scale) kanssa, kun kumulatiivinen tuotos lisää myös tuotannon määrää tiettyyn pisteeseen saakka. 

Kilpailukyvyn tunnusmerkki ja nämä kasvavat tuotot ovat merkki korkeasta sijoitetun pääoman tuotosta (ROIC), joka heijastaa, että yrityksellä on sellainen rakenne ja tuote, jotka tuottavat pääoman tuoton ylittäen pääoman kustannukset. Korkeat ROIC-luvut toimialalla ovat usein merkki merkittävistä toimialan tai teknologian muutoksista. Historiallinen data viittaa siihen, että poikkeuksellisilla ROIC-luvuilla on kyllä taipumusta palata pitkän aikavälin keskiarvoon, mutta ajanjakso vaihtelee toimialoittain ja teknologioittain. 


Yksi havainto kasvavien tuottojen omaavista yrityksistä on se, että tähtiyhtiöt sijoittavat huomattavasti enemmän aineettomiin varoihin kuin kilpailijansa. Yhä useammin nämä investoinnit kohdistuvat omistusoikeudelliseen ohjelmistokehitykseen ja ne kasvavat nyt nopeammin kuin perinteinen R&D, yritysostot, mainonta ja lobbaus. Toisin sanoen ohjelmisto on monille yrityksille tulevaisuuden kilpailuetujen keskeinen ajuri. Vanhassa taloudessa mainonta oli tärkeää, mutta tänä päivänä ohjelmisto on tärkeämpää. Korkeat R&D-panostukset liitetään yleensä yrityksiin, jotka innovoivat nopeammin kuin kilpailijat ja voittavat pitkällä aikavälillä.
 

Puhumme usein Yhdysvaltojen poikkeuksellisuudesta, koska Yhdysvallat voitti digitalisaatiossa, kun Euroopan teknologia-ala nukkui ratin takana. Mutta tarjoaako Eurooppa supertähtiä R&D:n ja innovaation saralla? Alla oleva lista korostaa 20 eurooppalaista julkisesti noteerattua yritystä. Olemme ensin erotelleet ne yritykset, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia euroa ja ROIC yli 12 %, jonka jälkeen olemme valinneet ne, joilla on korkein R&D-panostus liikevaihtoon nähden. Olemme myös valinneet yrityksiä laajalta toimialojen kirjolta, jotta lista ei keskittyisi liikaa lääke- ja puolijohdeteollisuuteen. 

 


Kolme eurooppalaista supertähteä: Novo Nordisk, ABB ja ASML
 

Koska emme voi keskittyä kaikkiin listan yrityksiin, olemme valinneet kolme, jotka ovat innovaattoreita eri toimialoillaan. 

Novo Nordisk: lihavuushoitojen buumin edelläkävijä 

Novo Nordisk on yksi maailman johtavista insuliinin valmistajista yhdessä Yhdysvalloissa toimivan Eli Lillyn kanssa. Tanskalainen lääkeyhtiö on äskettäin tehnyt merkittäviä läpimurtoja lihavuuden hoidossa käyttämällä samaa vaikuttavaa ainetta kuin insuliinissaan. Tämä on avannut lähes loputtoman kysynnän sen lihavuuslääkkeelle nimeltä Wegovy ja nostanut liikevaihdon kasvun korkeimmalle tasolle koko yrityksen historiassa. Euroopan lääketeollisuus on merkittävä toimiala ja tärkeä arvon ajuri Euroopan osakemarkkinoilla, kuten myös lista osoittaa. 


ABB:
Teollisuuden ja automaation jättiläinen 

ABB on Euroopan teollisuusjätti ja johtava toimija robotiikassa, automaatioteknologiassa ja voimaratkaisuissa. Maailmaa valtaava uusi sähköistämisen aalto, joka tuo mukanaan liikenteen, lämmityksen ja datakeskusten sähköistämisen digitalisaatiota varten hyödyttää ABB:ta. Yhtiön suurin segmentti on nimeltään Sähköistys, joka on mukana kaikessa sähköistykseen liittyvässä, kuten voimaratkaisuissa, sähköautojen latausverkoissa, verkkoteknologiassa ja voimantuotantoteknologioissa. Tämä segmentti on ollut yhtiön ennätyksellisen smarginaalisen kasvun keskeinen ajuri. 


ASML:
Edistyksellisten tekoälypiirien valmistukseen käytettävien laitteiden monopoli 

Euroopan teknologia-alan kruununjalokivi valmistaa edistyksellisiä litografia-laitteita, joita käytetään uudenaikaisten sirujen tuotannossa. Maailman kehittyneimmät tekoälypiirit, jotka voimistavat tekoälyn buumia, valmistetaan käyttämällä äärimmäisiä ultravioletteja litografialaitteita (extreme ultraviolet lithography machines, EUV). ASML:llä on käytännössä monopoliasema tällä alalla, ja EUV-laitteet vastasivat 42 % sen nettomyynnistä vuonna 2023. Riippumatta siitä kuka voittaa sirukilpailun (Nvidia vs. AMD vs. Intel) tai kuka voittaa tehdaskilpailun (TSMC vs. Intel), teollisuuden on käytettävä ASML:n laitteita, ja näin ollen yhtiö on hyvässä asemassa tekoälybuumin ja teollisen internetin trendien kannalta tulevina vuosikymmeninä.