Mikä sijoittajaa odottaa vuonna 2024?

Vuonna 2024 markkinoiden huomio kohdistuu muun muassa tuloskasvuun ja korkopolitiikkaan. Miltä vuosi näyttää osakkeiden ja joukkovelkakirjojen näkökulmasta?

Vuodesta 2023 ennustettiin haastavaa, eikä Yhdysvaltojenkaan ajautumista taantumaan pidetty mahdottomana. Taantumaa ei kuitenkaan nähty, vaikka vuosi markkinoilla olikin tapahtumarikas.

Viime vuonna markkinoilla puhututtivat erityisesti korkotaso, inflaatio ja the Magnificent Seven – tuo taianomainen seitsemän osakkeen joukko, jonka osuus koko maailman osaketuotoista oli viime vuonna peräti noin kaksi viidesosaa.

Picture1.png
Maginificent Seven -pörssiyhtiöt. Viittaus yksittäiseen yhtiöön ei ole suositus ostaa, myydä, pitää tai suoraan sijoittaa kyseiseen yhtiöön tai sen arvopaperiin.

Nämä teemat nousevat arvioiden mukaan keskiöön myös tänä vuonna, vaikka markkinaympäristö poikkeaakin vuodentakaisesta. Mandatumin Senior Portfolio Manager Topias Kukkasniemi kertoo, miten nykyinen markkinaympäristö vaikuttaa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Osakemarkkinaan kohdistuu korkeita odotuksia

Jos viime vuonna osakemarkkinalla nähtiin vahvaa nousua, ovat osakemarkkinaan kohdistuvat odotukset kovia myös alkaneen vuoden osalta.

”Markkinoilla vallitsevana pääoletuksena on, että talouskasvu tulee tänä vuonna hieman heikkenemään. Samaan aikaan yrityksiltä kuitenkin odotetaan väkevää tuloskasvua. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, pystyvätkö yhtiöt saavuttamaan kovat odotukset heikkenevän talouskasvun kanssa kamppaillessaan”, kertoo Kukkasniemi.

Erona viime vuoteen voidaan pitää harvalukuiseen the Magnificent Seven -yritysjoukkoon kohdistuvia odotuksia. Siinä missä näiden teknologiayhtiöiden osakekurssit murjottiin vuoden 2022 aikana alas ja odotukset viime vuoteen lähdettäessä olivat vaisut, alkoi tämä vuosi tyystin toisenlaisesta tilanteesta.

"Teknologiayhtiöiltä odotetaan nyt kovaa kasvua ja arvostustasot ovat karanneet korkeiksi. Tuloskasvun ja sitä kautta kurssikehityksen soisi siksi olevan nyt laajemmalla pohjalla”, Kukkasniemi summaa.

Yksi mahdollisuus haarukoida potentiaalisia kurssinousijoita on kääntää katseet viime vuosina heikommin tuottaneisiin osiin markkinaa. Erityisesti pienemmät yhtiöt ovat kärsineet korkojen noususta viimeisen kahden vuoden aikana. Jos korot lähtevät markkinoiden odotusten mukaisesti laskuun, on mielenkiintoista seurata, nähdäänkö näiden yhtiöiden osalta muuta markkinaa voimakkaampaa kehitystä.

(artikkeli jatkuu)

 

Joukkovelkakirjat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia

Korot ovat puhuttaneet paljon viime vuosien aikaan, kun keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkoaan tuntuvasti. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat korkojen laskua alkaneelle vuodelle, mutta mahdollista on myös se, että ne jäävät nykyiselle korkealle tasolleen.

”Korkosijoittajalle nämä molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja. Nykyisellä korkotasolla velkakirjat kerryttävät jo hyvää kuponkituottoa, joka antaa puskuria myös mahdollista korkojen lisänousua vastaan. Korkojen laskiessa sijoittaja saisi vielä lisäbuustia korkosijoitusten hintojen noususta”, kertoo Kukkasniemi.

Joukkovelkakirjoissa voi olla paljonkin eroja alueesta riippuen. Esimerkiksi pohjoismaisilta yrityslainamarkkinoilta voi löytää hyviä mahdollisuuksia laskeneista luottoriskipreemioista huolimatta. Sen sijaan yhdysvaltalaisilla luottoriskimarkkinoilla tasot näyttävät paikoin melko kireiltä.

Mitä talouden ja rahapolitiikan näkymät sijoittajalle tarkoittavat?

Jatkuessaan inflaation hidastuminen kääntää vaakakuppia korkosijoittajalle edulliseen suuntaan ja korkojen lasku tukisi jo ennestään vahvoja tuotto-odotuksia. Vahvana pysyttelevä talouskasvu tukisi osakkeita ja luottoriskisijoituksia. Kasvun jatkuessa tuottojen jakauma todennäköisesti monipuolistuisi, ja rahaa virtaisi myös osakkeisiin, jotka ovat jääneet kuluvana vuonna teknologiayhtiöiden jalkoihin. Mikäli talousnäkymät kuitenkin säröilevät odotettua enemmän, nähdään osakemarkkinoiden taivaalla äkkiä tummia pilviä. Yhdysvalloissa yhtiöille odotetaan yli kymmenen prosentin tuloskasvua vuodelle 2024, minkä saavuttaminen on taantuman uhatessa haastavaa.

Sijoitusstrategiaa pohtiessa on tärkeää harkita oman näkemyksensä lisäksi myös sitä, mitä muut tulevalta odottavat. Riskiä kannattaa lisätä silloin, kun ajattelee tulevaisuuden olevan yleistä näkemystä valoisampi. Toisaalta aihetta varovaisuuteen on silloin, kun uskoo muiden olevan turhan optimistisia. Markkinoita tulkitessa on vaikeaa välttyä johtopäätökseltä, jonka mukaan vuodesta 2024 tulee vähintään kohtuullisen vahva.

Traderin kautta on mahdollista ottaa näkemystä osakemarkkinoilla pörssilistattujen osakkeiden sekä osakejohdannaisten (optiot, futuurit, muut johdannaiset) avulla. Korkomarkkinoilla mahdollisuuksia voi hyödyntää Traderissa ETF:ien, bondien, futuurien, optioiden sekä korkorahastojen kautta.