Osakkeen, ETF:n tai indeksin odotettu hintaliike sekä sen laskeminen ja käyttö

Sijoituskohteen odotettu hintaliike voi antaa niin sijoittajalle kuin treidaajallekin arvokasta tietoa markkinaodotuksista ja mahdollisista hinnanvaihteluista. Tarkastelemalla optioita saadaan parempi käsitys siitä, kuinka markkinat ennakoivat minkä tahansa sijoituskohteen, kuten osakkeen, ETF:än tai indeksin, nykyisiä ja tulevia hinnanmuutoksia.

Otetaan esimerkiksi osake, jolla käydään parhaillaan kauppaa 100 dollarin hintaan. Jos seuraavan kuukauden aikainen odotettu hintaliike on 5 dollaria, markkinat ennakoivat, että osakkeella voitaisiin kohtuudella odottaa käytävän kauppaa 95–105 dollarin hintaan.

Esimerkiksi tänään Nasdaqin odotettu hintaliike on plus tai miinus 126,07 dollaria. Jos sitä verrataan eilisen odotettuun hintaliikkeeseen, joka oli 85,18 dollaria, luvut osoittavat, että markkinat ennakoivat tänään olevan enemmän vaihtelua kuin eilen.

Toisena esimerkkinä voisi olla Nvidian odotettu hintaliike. Oletetaan, että haluaisit tietää, mihin suuntaan markkinat uskovat Nvidian hinnan kehittyvän tulevan vuoden aikana. Optioita/implisiittistä volatiliteettia käyttämällä voidaan laskea, että markkinat odottavat Nvidian hinnan olevan välillä, joka on sen nykyinen hinta 421,03 dollaria plus tai miinus 146,72 dollaria.

Tarkoittaako tämä, että Nvidian hinta tulee olemaan 274,31 dollarin ja 567,75 dollarin välillä? Ei! Näin saattaa käydä, mutta varmaa se ei todellakaan ole. Odotettu hintaliike antaa vain viitteitä siitä, millä hintavälillä osakkeesta tullaan tulevaisuudessa käymään kauppaa nykyisten markkinaodotusten mukaan.

(artikkeli jatkuu)

Mikä on sijoituskohteen odotettu hintaliike?

Osakkeen tai minkä tahansa muun sijoituskohteen odotettu hintaliike on vaihteluväli, jonka rajoissa hinta todennäköisesti pysyy tietyllä ajanjaksolla markkinoiden nykyisten odotusten perusteella.

Odotettu hintaliike määritetään optioiden hinnoittelun avulla, ja se kuvastaa markkinoiden yhteistä ennustetta osakkeen volatiliteetista. Käsite on hyödyllinen jokaiselle sijoittajalle tai treidaajalle, joka haluaa saada käsityksen mahdollisista hinnanvaihteluväleistä.

Miten odotettu hintaliike lasketaan

Odotetun hintaliikkeen laskentaan on kaksi yleisesti käytettyä tapaa:

Implisiittisen volatiliteetin avulla: Vakiomenetelmässä käytetään osakkeen implisiittistä volatiliteettia ja seuraavaa kaavaa:

odotettu hintaliike = osakekurssi * implisiittinen volatiliteetti * neliöjuuri luvusta (aika erääntymispäivään / 365)

Esimerkki edellä olevan kaavan käytöstä:

    osakekurssi (tässä tapauksessa AEX-indeksi): 753,39

    implisiittinen volatiliteetti (mid volatility, ilmoitettu optiosarjoissa): 13,86

    aika erääntymispäivään: 42

    odotettu hintaliike = 753,39 * 13,86/100 * neliöjuuri luvusta (42/365) = +/–35,42

Nopea epätarkempi tapa: Yksinkertaisemmassa menetelmässä tarkastellaan ATM-straddle-strategian hintaa (ATM, at-the-money) (strategiassa ostetaan sekä osto-optio että myyntioptio, joilla on sama toteutushinta ja erääntymispäivä).

Menetelmä ei ole yhtä tarkka, mutta laskeminen on nopeaa ja helppoa.

    Nopean laskentamenetelmän avulla:

    odotettu hintaliike = 13,30 (ATM-osto-option hinta) + 16 (ATM-myynti-option hinta) = +/–29,3

Miten odotettua hintaliikettä käytetään

Sijoittajat ja treidaajat voivat käyttää odotettua hintaliikettä eri tavalla:

Sijoittajat:

  • Odotettu hintaliike voi auttaa sijoittajia arvioimaan, vastaavatko heidän odotuksensa markkinoiden ennusteita. Jos uskot edellä esitetyn esimerkin tilanteessa, että AEX-indeksi nousee yli 850:een, tiedät, että odotuksesi on paljon korkeampi kuin markkinoiden näkemys (753 + 35 = 788). Oletko liian optimistinen, vai tiedätkö jotakin, mitä markkinat eivät tiedä? Oletko oikeassa, vai ovat markkinat parempia ennustamaan? Vasta tulevaisuus näyttää. Sinulla on nyt kuitenkin käytössäsi lisämittari.
  • Odotettua hintaliikettä voidaan käyttää myös apuna voittojen kotiutustasojen tai tappionpysäytystasojen (stop loss -tasojen) määrittämisessä. Jos sinulla esimerkiksi on positiivinen näkemys (seuraavien 42 päivän aikaisesta) AEX-indeksin kehityksestä ja asetat stop loss -tasoksi 740, tiedät, että tämä taso saatetaan helpostikin saavuttaa, sillä markkinat ennakoivat suurempaa saman ajanjakson aikaista liikettä.
  • Vertaamalla odotettua hintaliikettä varhaisempien ajanjaksojen aiempiin odotettuihin hintaliikkeisiin voidaan saada selville, tuleeko nykyisestä ajanjaksosta niitä vaihtelevampi/ tapahtumarikkaampi.

Treidaajat:

  • Odotettu hintaliike voi ohjata treidaajia toteutushintojen valitsemisessa monien optiostrategioiden yhteydessä, esimerkiksi käytettäessä vertical spread-, strangle- ja iron condor -strategioita. Esimerkiksi short stranglen leveys määritetään hyvin usein sen perusteella, että osto-optio ja myyntioptio myydään odotetun hintaliikkeen vaihteluvälin ulkopuolella. Edellä esitetyssä esimerkissä asettaisit osto-option toteutushinnaksi > 785 ja myyntioption toteutushinnaksi < 725.
  • Odotettua hintaliikettä käytetään usein myös sen selvittämiseen, millaisia markkinaodotukset ovat merkittävien tapahtumien, kuten tulosraportoinnin tai inflaatiolukujen julkistamisen, aikoihin.
  • Sijoittajien tavoin treidaajat voivat käyttää odotettua hintaliikettä tarkistaakseen, vastaavatko heidän odotuksensa markkinoiden odotuksia.

Johtopäätökset

Osakkeen odotettu hintaliike voi antaa arvokasta tietoa markkinaodotuksista ja mahdollisista hinnanvaihteluista. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kyse on termin mukaisesti vain odotuksesta. Todellinen hinnanmuutos voi toisinaan olla kaukana odotetusta hintaliikkeestä, erityisesti epävakailla markkinoilla.

Kuten muitakin työkaluja, odotettua hintaliikettä olisi käytettävä yhdessä muiden analyysimenetelmien kanssa, eikä päätöksiä tehdessä saisi tukeutua pelkästään siihen.