Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Rajoita riskiäsi Stop Loss -toimeksiannoilla

Jokaisen treidaajan ja sijoittajan on olennaisen tärkeää oppia hallitsemaan riskejä. Stop Loss ‑toimeksiantojen avulla pystyt rajoittamaan epäedullisia liikkeitä tekevien arvopapereiden aiheuttamia tappioita ilman lisäkustannuksia – sekä pitkissä että lyhyissä positioissa.

Mikä on Stop Loss ‑toimeksianto?

Stop Loss ‑toimeksianto on arvopaperin, esimerkiksi osakkeen, osto- tai myyntitoimeksianto, joka aktivoituu, kun arvopaperi saavuttaa tietyn hinnan. Stop Loss ‑toimeksiannon tarkoitus on rajoittaa arvopaperiposition treidaajalle tuottamaa tappiota. Jos esimerkiksi asetat Stop Loss ‑toimeksiannon rajaksi 5 % alemman hinnan kuin hinnan, jolla ostit osakkeen, rajoitat mahdollisen tappiosi enintään 5 %:iin.

Ajatellaan, että olet juuri ostanut Facebookin osakkeen hintaan 100 $. Heti osakkeen ostettuasi teet Stop Loss ‑toimeksiannon ja asetat sen rajahinnaksi 5 % alemman hinnan (95 $). Jos osakekurssi laskee 95 $:iin, Stop Loss ‑toimeksianto aktivoituu ja myyt osakkeen hintaan 95 $, eli 5 %:n (5 $) tappiolla.

Mitä hyötyä Stop Loss ‑toimeksiannon tekemisestä on?

Stop Loss ‑toimeksiannon tärkein etu on, että voit sen avulla pienentää tappioriskiäsi sekä lyhyissä että pitkissä positioissa ilman, että siitä koituu sinulle tavanomaisen kaupasta perittävän palkkion lisäksi muita kustannuksia. 

Lisäksi Stop Loss ‑toimeksiannot varmistavat, että tunteet eivät vaikuta päätöksentekoon. Treidaajilla on taipumus kiintyä tiettyihin arvopapereihin. Heillä voi olla esimerkiksi se harhakäsitys, että kurssikehitys vielä kääntyy, kunhan vain jaksaa odotella, mikä tosiasiassa saattaa vain kasvattaa tappioita.

Löydä optimaalinen Stop Loss ‑taso: eri Stop Loss -strategiat

Vaikka oikean Stop Loss ‑tason määrittämiseen on useita menetelmiä, ei ole olemassa yleisratkaisua, joka sopisi yhtä lailla kaikkiin kaupankäyntistrategioihin. Kannattaa käydä läpi muutama menetelmä ja valita se, joka vastaa sijoitusperiaatteitasi ja riskinottohalukkuuttasi parhaiten.

Kahden prosentin sääntö

Yksi suosituimmista Stop Loss ‑menetelmistä on kahden prosentin sääntö, mikä tarkoittaa, että pääomariskisi ei ole koskaan yli kahta prosenttia. Jos käyt kauppaa esimerkiksi 50 000 $:lla, kahden prosentin Stop Loss ‑raja tarkoittaa, että kauppaa kohti voidaan sallia enintään 1 000 $:n riski. Vaikka kaksi prosenttia on suosittu raja-arvo, lukeman voi toki asettaa oman riskihalukkuutensa mukaan esimerkiksi yhteen prosenttiin.

Average True Range

ATR:ää pidetään tarkimpana volatiliteetin indikaattorina. Toisin kuin muut volatiliteettimittarit, se antaa todellisen kuvan mittaamalla arvopaperin hinnan vaihteluvälin kokonaisuudessaan ja ottaa laskennassa huomioon osakekurssien välit.

ATR-arvoa voi käyttää esimerkiksi Stop Loss ‑tason määrittämiseen, ja yleinen strategia on asettaa Stop Loss ‑raja yhden ATR-arvon päähän ostohinnasta. Jos esimerkiksi myyt 20 000 EURUSD kurssiin 1,0958 ja ATR-14 on 198 pistettä, asettaisit Stop Loss ‑pisteeksi 1,1156. Jos olet varovaisempi treidaaja, asetat Stop Loss ‑pisteesi ehkä mieluummin arvoon 2x tai 3x ATR miinus ostohinta.

Toinen strategia on asettaa Stop Loss ‑piste yhden ATR:n päähän lähimmästä tuki- tai vastustasosta. Näin annat osakevaihdolle hengitystilaa ja pienennät riskiä, että vastus- tai tukitason läpäisy laukaisee tarpeettomasti myynnin.

Teksti on käännetty englanninkielisestä alkuperäistekstistä, jonka löydät Saxon sivuilta täältä.