Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Osakkeet ja osakesijoittaminen

Traderissa pääset sijoittamaan kymmeniin pörsseihin ja tuhansiin osakkeisiin eri puolilta maailmaa.

Mikä on osake?

Osake on osuus osakeyhtiössä ja se antaa omistajalleen tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja oikeuden osinkoon. Osakkeita omistava sijoittaja omistaa yhtiötä siinä suhteessa kuinka suurta osuutta hänen omistamansa osakkeet edustavat yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön osakkeilla voi käydä kauppaa pörssissä, jos yhtiö on pörssilistattu. Maailmanlaajuisesti löytyy huomattava määrä erilaisia pörssejä ja kauppapaikkoja, joissa voi käydä osakekauppaa. Osakevaihdon ja yhtiöiden markkina-arvon perusteella suurimmat pörssit löytyvät Yhdysvalloista, Japanista, Euroopan suurista kaupungeista ja Kiinasta.

Mikä määrittää osakkeen hinnan?

Osakkeen arvo määräytyy viime kädessä samoin kuin minkä tahansa asian: kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun osakkeen ostajat ja osakkeen myyjät pääsevät yhteisymmärrykseen osakkeen hinnasta, tapahtuu pörssissä kauppa kyseiseen hintaan. Kulloistakin markkinahintaa kutsutaan osakkeen kurssiksi.

Monet sijoittajat seuraavat yhtiöiden taloudellista kehitystä ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä yhtiön arvoa määritellessään. Myös maailmantalouden yleinen kehitys, korkotaso ja markkinatunnelma vaikuttavat osakemarkkinoihin.

Osakkeiden riskitaso vaihtelee huomattavasti eri yhtiöiden välillä ja volatiliteetti eli kurssiheilunta on olennainen osa pörssisijoittamista. Kurssiheilunta on tyypillisesti pienempää asemansa vakiinnuttaneissa yhtiöissä, joiden liiketoimintaa ja tuloksentekokykyä on suhteellisen helppo ennustaa. Vastaavasi suhdanneherkkien, velkaisten tai nopeasti kasvavien yhtiöiden osakekurssit ovat tyypillisesti volatiilimpia. Toisaalta vakaaksikin mielletyn yhtiön pörssikurssi saattaa heilahdella nopeasti, jos yhtiössä tai sen toimintaympäristössä tapahtuu yllättäviä muutoksia.

Miten aloitan osakesijoittamisen?

Avattuasi tilin Traderiin pääset sijoittamaan pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin ympäri maailman. Suomalaiset osakeomistuksesi säilytetään Trader-tilisi alle nimissäsi avattavalla Euroclear Finlandin arvo-osuustilillä. Ulkomaiset osakeomistuksesi säilytetään hallintarekisteröidyillä tileillä eri säilytysyhteisöissä markkinapaikasta riippuen. Kaupankäyntitilisi rahaliikenne puolestaan tapahtuu siihen liitetyn pankkitilin kautta. Tilille maksetaan myös omistamiesi yhtiöiden jakamat osingot.

Vuoden 2020 alussa markkinoille tulleella osakesäästötilillä hyödyt korkoa korolle -ilmiön vaikutuksesta entistä tehokkaammin. Alkuperäisen pääoman lisäksi siis sijoitusten tuotot pääsevät tuottamaan osakesäästötilillä, sillä veroa maksetaan vasta, kun nostat tililtä rahaa. Osakesäästötilin sisällä veroja ei tarvitse maksaa kaupankäynnin yhteydessä tai tilille maksetuista osingoista.

Kun lähdet ostamaan osakkeita, sinun kannattaa miettiä seuraavia asioita:

  • Miten pitkään voit pitää rahasi sijoitettuna valitsemiseesi osakkeisiin? Osakkeiden arvo saattaa vaihdella lyhyellä aikavälillä merkittävästi, minkä vuoksi osakesijoittamista kannattaa yleensä suunnitella ainakin muutaman vuoden aikajänteellä.
  • Miten paljon varoja haluat sijoittaa? Yleisesti hyvä lähtökohta on, ettei sijoita enempää kuin on valmis menettämään. Osakkeiden kaupankäyntikulujen vuoksi yleensä ei suositella alle 500 euron kertasijoituksia.

Kun valitset yhtiöitä sijoituskohteiksi:

  • Arvioi yritysten tulevaisuudennäkymiä ja tuloksentekokykyä. Tutustu yritysten kurssikehitykseen ja perehdy taloudellisiin tunnuslukuihin. Mandatum Trader tarjoaa alustoillaan kansainvälisten uutistoimistojen ja Kauppalehden pörssiuutisia sekä TipRanks analyytikoiden suosituksia. Suositeltavaa on tutustua yritysten kotisivuillaan tarjoamaan tietoon ja muihin julkisiin tiedonlähteisiin.
  • Arvioi myös yritysten toimialaa ja toimintaperiaatteita. Sijoita vain kohteisiin, joiden liiketoimintaa ymmärrät. Pohdi myös, haluatko vaikuttaa sijoituspäätöksilläsi esimerkiksi sijoittamalla vastuullisiin kohteisiin.
  • Mieti, haluatko sijoittaa hyvään osingonmaksajaan vai sellaiseen yritykseen, joka kasvattaa arvoaan eli sinun omistuksesi arvoa tulevaisuudessa.

Osakesijoittamisen tuotto sijoittajalle syntyy yrityksen osingonjaosta ja osakkeen arvon noususta.

Osakesijoittajan kannattaa seurata ja ylläpitää omaa markkinatietouttaan. Jos et itse ole kiinnostunut seuraamaan markkinoita, yrityksiä ja niiden liiketoiminnan kehitystä, kannattaa valita sijoitustapa, jossa asiantuntijat huolehtivat sijoituskohteiden valinnasta ja hajautuksesta puolestasi. Tähän sopii esimerkiksi rahastosijoittaminen tai Mandatum Lifen digitaalinen vaurastumisen palvelu.

Osakesijoitusten hajauttaminen

Omaa sijoitussalkkua suunnitellessa on tärkeää tuoton tavoittelun lisäksi hallita pääoman menettämisen riskejä. Tähän pyritään esimerkiksi hajauttamalla sijoituksia. Yksinkertaisimmillaan hajauttamisella tarkoitetaan sitä, että sijoitussalkkuun valitaan yhden sijasta useampia kohteita. Kymmentä osaketta pidetään yleisesti jo kohtuullisen hyvänä hajautuksena. Hajautus pienentää salkun hintaheilahtelua, koska yhtiöiden tuotot eivät ole lähes koskaan täysin riippuvaisia toisistaan.

Hajauttamisessa on tärkeää ymmärtää, ettei se tarkoita tuotoista tinkimistä vaan niiden saavuttamisesta pienemmällä salkun hintaheilahtelulla.

Käytännössä hajauttamista voidaan tehdä eri tavoilla, joista tyypillisimmät ovat:

  • Omaisuuslajihajautus: osakesalkkua on usein järkevä täydentää muilla omaisuuslajeilla, kuten korkosijoituksilla ja vaihtoehtoisilla sijoituksilla.
  • Maantieteellinen hajautus: salkkuun hankitaan sijoituskohteita eri maantieteellisiltä alueilta ja eri maanosista pienentäen alueellista riskiä.
  • Ajallinen hajautus: koko sijoitussummaa ei sijoiteta kerralla, vaan pienemmissä erissä esimerkiksi kuukausittain. Näin vältetään riski siitä, että yksittäinen suuri sijoitus ajoittuu huonoimpaan mahdolliseen hetkeen.

Osakkeiden ostaminen ja kulut

Osakkeita ostaessa on tärkeää ymmärtää, mistä kokonaiskulut muodostuvat. Kaupankäyntipalkkiot vaihtelevat yleensä markkinakohtaisesti ja eri palveluntarjoajien välillä. Lisäksi kaupankäyntiin liittyy eri valuuttaan sijoitettaessa valuutanvaihtokulu.

Osakkeiden ostamista ja myymistä varten tarvitset kaupankäyntipalvelun, jonka kuluilla on merkittävä vaikutus sijoitustoimintasi kustannustehokkuuteen. Tilin avaaminen Traderiin on maksutonta ja samoin arvopapereiden säilytys tilillä.

Kaupankäynnistä osakkeilla veloitetaan Mandatum Traderissa hinnaston mukainen kulu, joka on prosentuaalinen suhteessa kauppahintaan (alkaen 0,03 %) tai euromääräinen minimi 3 euroa. Todelliset kaupankäyntikulut näet kaupankäyntisovelluksessa aina omalla hintatasollasi ennen osto- tai myyntitoimeksiannon jättämistä.

Uutena asiakkaana pääset Mandatum Traderissa parhaaseen hintaluokkaan seuraavan täyden kuukauden loppuun asti. Lue tarkemmin hinnoittelusta täällä.

Osakesijoittamisen verotus

Pääomatuloista eli esimerkiksi osakekauppojen myyntivoitoista ja osingoista maksetaan pääomatuloveroa. Trader -palvelussa tiedot sijoituksistasi toimitetaan veroviranomaiselle. Saatavillasi on myös voitot ja tappiot erittelevä 9A-raportti esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseksi ja tarvittaessa sen täydentämiseksi.

Pääomatulojen veroprosentti vuonna 2021 on 30 % ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Jos kalenterivuoden aikana myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on kokonaan verotonta.