Tutustu Traderin toimeksiantotyyppeihin, Osa 2

Traderista löydät laajan valikoiman eri toimeksiantotyyppejä, jotka voidaan jaotella yksinkertaisiin ja edistyneisiin. Toimeksiantotyypeistä kertovan sarjamme ensimmäisessä osassa listasimme eri toimeksiantotyyppejä yksinkertaisista edistyneempiin ja kävimme läpi, miten ja millaisissa tilanteissa niitä voi hyödyntää. Tässä artikkelissa jatkamme kokeneemman sijoittajan toimeksiantotyypeistä, kuten ehdollinen toimeksianto ja algoritmiset toimeksiannot, kuten USA:n ennakkomarkkina, jäävuori, TWAP ja VWAP.

Huomaa, että käyttämälläsi kaupankäyntialustalla on vaikutusta siihen, mitä toimeksiantotyyppejä on käytettävissäsi. Tässä artikkelissa mainittavat sekä muut edistyneet toimeksiannot löydät TraderGOsta ja TraderPROsta sekä TraderGOn mobiilisovelluksesta, mutta et yksinkertaisimmasta TraderONEsta.

Ehdollinen toimeksianto (Conditional Order)

Ehdollinen toimeksianto koostuu kahdesta osasta: ehdollinen tapahtuma (trigger order) ja ehdollinen toimeksianto (sleeping order). Ehdollisten toimeksiantojen avulla voit asettaa ehdollisen tapahtuman yhdelle instrumentille. Ehdon toteutuminen aktivoi määrittämäsi erillisen ehdollisen toimeksiannon samasta tai toisesta instrumentista. Ehdollinen toimeksianto voi olla instrumentista riippuen long- tai short-suuntainen. Voit esimerkiksi asettaa ehdollisen toimeksiannon S&P 500 -indeksioptioon ja toimeksiannon aktivoitumisen ehdoksi S&P 500 -indeksifutuurin hintakehityksen.

Tapahtuman triggeriksi voit asettaa ehdollisen hinnan, etäisyyden nykyhintaan tai tietyn alueen rajojen läpäisyn. Ehdollinen tapahtuma voi tapahtua vain kerran.

Hinta (Price)

Voit asettaa trigger-hinnan ehdollisen tapahtuman instrumentin nykyhinnan ylä- tai alapuolelle. Ehto täyttyy, kun hinta käy asetetussa trigger-hinnassa tai läpäisee sen. Hinta-triggeriä voi hyödyntää esimerkiksi optiokaupankäynnissä asettamalla ehdolliseksi tapahtumaksi alla olevan kohde-etuuden hinta.

Etäisyys (Distance)

Voit asettaa trigger-hinnan haluamallesi etäisyydelle pisteinä ehdollisen tapahtuman instrumentin hinnasta ja valita triggerin suunnan viimeisen treidatun korkeimman hinnan alapuolelle (below highest) tai alimman hinnan yläpuolelle (above lowest). Trendin jatkaessa nykyiseen suuntaan trigger-taso liukuu ehdollisen tapahtuman instrumentin hinnan mukana, kunnes etäisyys edellisestä korkeimmasta tai alimmasta hinnasta täyttää annetun ehdon ja asetettu ehdollinen toimeksianto aktivoituu. Etäisyys-triggeriä voi hyödyntää esimerkiksi trendin kääntymisen treidaamiseen (reversal) tai nykyisille positioille liukuvana stop loss -toimeksiantona.

Läpäisy (Breakout)

Voit asettaa kaksi trigger-hintaa ehdollisen tapahtuman instrumentin nykyhinnan ylä- ja alapuolelle. Ehto täyttyy ja aktivoi ehdollisen toimeksiannon, kun hinta käy toisessa asetetussa trigger-hinnassa tai läpäisee sen. Voit käyttää breakout-triggeriä vaihtoehtona perinteisille take profit ja stop loss -toimeksiannoille.

Ehdolliset toimeksiannot saat näkyviin kaupankäyntialustan asetuksista, jonka jälkeen löydät toiminnon ehdon lisäämiseen kaupankäynti-ikkunasta.


Algoritmiset toimeksiannot

Algoritmiset toimeksiannot mahdollistavat monipuolisemmat mahdollisuudet kauppojen toteuttamiseen. Algoritmiset toimeksiannot sisältävät pienen lisäkustannuksen Traderin hinnaston mukaisten välityspalkkioiden lisäksi: USA:n pörssit 0,5 dollarisenttiä per osake, EMEA- ja APAC-alueiden pörssit 0,03 % (3 bps) kaupan arvosta.

USA:n ennakkomarkkina (Pre-market Limit)

Pre-market limit -toimeksianto mahdollistaa kaupankäynnin yhdysvaltalaisilla osakkeilla ja pörssilistatuilla tuotteilla (ETP) ennen varsinaista pörssin aukeamista klo 14:00 - 16:30 Suomen aikaa. Pre-market-toimeksianto jätetään osto- tai myyntisuunnassa rajahintaisena (limit) toimeksiantona ja se käyttäytyy ennakkomarkkinassa kuten tavallinen limit-toimeksianto.

Pre-market-toimeksianto on automaattisesti voimassa vain päivän, eli yhden ennakkomarkkinan ajan. Mikäli pre-market limit -toimeksianto ei toteudu määrittämääsi rajahintaan ennakkomarkkinassa, jatkaa se pörssin avauksessa tavallisena limit-toimeksiantona.

Huomaa, että ennakkomarkkinassa hintaheilunta on usein voimakasta ja markkinan suunta avauksessa voi poiketa ennakkomarkkinan suunnasta.

(Juttu jatkuu)

 

Jäävuori (Iceberg)

Jäävuori-toimeksiannon avulla voit pilkkoa suuren, esimerkiksi epälikvidin osakkeen kaupan pienempiin osiin silloin, kun et halua näyttää koko myytävää tai ostettavaa erää kerralla markkinalle.

Aseta osto- tai myyntisuuntaiselle jäävuorelle rajahinta (limit) sekä haluamasi kokonaismäärä. Valitse lisäksi kerralla näytettävä määrä (display quantity) sekä toimeksiannon kesto. Voit esimerkiksi näyttää 1000 osakkeen toimeksiannon markkinalle 100 osakkeen erissä, jolloin seuraava 100 osaketta näytetään markkinalle vasta edellisen 100 osakkeen toteutumisen jälkeen.

Dark

Dark-toimeksianto käyttää nimensä mukaisesti toimeksiannon toteuttamiseen ainoastaan niin kutsuttuja dark pooleja. Dark poolit (myös dark liquidity) ovat vaihtoehto perinteiselle läpinäkyvälle lit-markkinalle (lit market) eli tavallisille pörsseille, joiden likviditeetti on julkista, eivätkä dark poolien toimeksiannot tai kaupat näy pörssikirjoissa lit-markkinan tavoin. Dark poolit on alun perin kehitetty institutionaalisten sijoittajien käyttöön tilanteisiin, joissa suurien toimeksiantojen ei haluta vaikuttavan kohteen markkinahintaan ja aiheuttavan epäedullista hintaa. Piensijoittajakin voi hyötyä vaihtoehtoisista kauppapaikoista joko paremman hinnan tai likviditeetin muodossa.

Dark-toimeksiannot toimivat halutessasi osittain tai täysin fill or kill -periaatteella, joka mahdollistaa pienimmän hyväksymäsi toteutumisen (Minimum fill) asettamisen 0 ja 100 % välille. Mikäli likviditeetti dark pooleissa ei riitä täyttämään asettamaasi minimitoteutumista, toimeksianto hylkääntyy. Voit siis hyödyntää dark-toimeksiantoa myös silloin, jos haluat toteuttaa kaupan vain, jos se toteutuu kokonaan.

VWAP (Volume-Weighted Average Price, volyymipainotettu keskihinta)

VWAP pyrkii toteuttamaan toimeksiannon joko volyymipainotettua keskihintaa paremmalla tai sen suuruisella hinnalla etukäteen määrätyn toimeksiannon keston ajalta. VWAP-toimeksiannon kesto voi lyhimmillään minuutteja ja pisimmillään yksi pörssipäivä avauksesta sulkemiseen.
VWAP katsoo taaksepäin instrumentin historiallista volyymijakaumaa ja toteuttaa sen perusteella toimeksiantoa odotetun markkinavolyymin mukaisesti. Huomaathan, että taaksepäin katsovan datan käytön johdosta VWAP-toimeksiantoa ei kannata hyödyntää päivinä, jolloin hintaheilunta poikkeaa normaalista, esimerkiksi tulosjulkistuspäivät ja muut merkittävät julkistukset.

Voit asettaa VWAP-toimeksiannolle limit-hinnan sekä aloitus- ja lopetusajan. Voit myös valita osallistuuko VWAP avaus- ja päätöshuutokauppoihin sekä määrittää hinnan, jolla olisit valmis täyttämään koko toimeksiannon jopa 100-prosenttisesti (I Would Price). Oleellista VWAP:in toiminnan kannalta on asettaa osallistumisasteen yläraja (Max Participation Rate), joka määrää ylärajan volyymille, jota toimeksiantosi saa edustaa kokonaisvolyymista.

TWAP (Time-Weighted Average Price, aikapainotettu keskihinta)

Poiketen edellä esitellystä VWAP-toimeksiannosta, TWAP pyrkii toteuttamaan toimeksiannon tasaisesti asettamasi toimeksiannon keston aikana riippumatta kohteen volyymista. Äkilliset nousut likviditeetissä annetulla aikavälillä voivat johtaa matalaan toteutumisasteeseen ja äkilliset laskut vastaavasti korkeaan toteutumisasteeseen treidatusta likviditeetistä, mikä kannattaa huomioida varsinkin, jos tiedossa on merkittäviä julkaisuja.

TWAP-toimeksiannossa voit määrittää samat kriteerit kuin VWAP:ssa: limit-hinnan, aloitus- ja lopetusajankohdan (kuitenkin enimmillään pörssipäivä), osallistumisen avaus- ja päätöshuutokauppaan, osallistumisasteen ylärajan (Max Participation Rate) sekä hinnan, jolla toteuttaisit toimeksiannon 100-prosenttisesti (I Would Price).

Aikapainotuksen vuoksi juuri toimeksiannon kesto on TWAPin oleellisin kriteeri.


Sarjan seuraavassa osassa jatkamme algoritmisista toimeksiannoista kuten With Volume ja Liquidity Seeking.