Traderin toimeksiantotyypit

Tutustu Traderin toimeksiantotyyppeihin

Traderista löydät kauppojesi toteuttamiseen laajan valikoiman eri toimeksiantotyyppejä, jotka voidaan karkeasti jaotella yksinkertaisiin ja edistyneisiin toimeksiantotyyppeihin. Tässä artikkelissa listaamme eri toimeksiantotyypit ja käymme läpi, miten ja millaisissa tilanteissa niitä voi hyödyntää.

Käyttämälläsi kaupankäyntialustalla on vaikutusta siihen, mitä toimeksiantotyyppejä on käytettävissäsi. TraderGOsta ja TraderPROsta sekä TraderGOn mobiilisovelluksesta löydät kaikki Trader-palvelun toimeksiantotyypit markkinahintaisesta toimeksiannosta algoritmisiin toimeksiantoihin. Pelkistetymmästä TraderONEsta löydät yksinkertaiset toimeksiantotyypit.

Käyttämästäsi kaupankäyntialustasta riippuen pääset kaupankäyntitiketille (toimeksiantoikkuna) esimerkiksi yksittäisen instrumentin yleisnäkymän, omien positioidesi, graafin, screenerin tai seurantalistan kautta. Vaihtoehtoisia reittejä löytyy selainversioissa ja TraderPROssa klikkaamalla instrumenttia hiiren oikealla painikkeella eri näkymistä.

Yksinkertaiset toimeksiannot

  • Market
  • Limit
  • Stop

 

Market

Market eli markkinatoimeksianto tai markkinahintainen toimeksianto on yksinkertaisin, mutta tietyissä tapauksissa myös kaikkein suurimman riskin sisältävä toimeksiantotyyppi. Markkinatoimeksianto toteuttaa kaupan pörssin ollessa auki pääsääntöisesti heti toimeksiannon antamishetkellä markkinahinnalla. Tällöin kauppa toteutuu sen hetkiseen markkinahintaan, oli se sitten kannaltasi hyvä tai huono. Jos toimeksianto tehdään markkinan ollessa kiinni, toimeksianto toteutetaan parhaaseen tarjolla olevaan markkinahintaan heti pörssin tai muun markkinapaikan avautumisen yhteydessä. Huomaa kuitenkin, että kaupankäyntialusta varaa esimerkiksi osakkeen ostotoimeksiannon yhteydessä ylimääräistä käteistä toteutumisen maksimoimiseksi, kun markkinahintainen ostotoimeksianto jätetään ennen pörssin aukeamista.

Markkinatoimeksianto voi toteutua eri hintaan, kuin millä olet nähnyt käytävän kauppaa toimeksiantoa jättäessäsi. Hintaero voi olla hyvinkin suuri, jos käytät markkinatoimeksiantoa viivästetyillä kursseilla. Reaaliaikaiset kurssit voit tilata kaupankäyntialustan Tilaukset/Subscriptions -valikon kautta haluamallesi markkinalle.

Limit

Limit eli rajahintainen toimeksianto mahdollistaa ostamisen ja myymisen asettamaasi rajahintaan tai sitä parempaan hintaan. Esimerkiksi osaketta ostaessa asetat rajahinnan eli enimmäishinnan, jolla olet valmis toteuttamaan kaupan. Kauppa ei voi toteutua asettamaasi rajaa huonompaan hintaan, mutta parempaan hintaan toteutettaessa kauppa toteutuu kannaltasi edullisemmin. Myydessä osaketta asetat vastaavasti vähimmäishinnan, jolla olet valmis toteuttamaan kaupan, mutta kauppa voi toteutua myös parempaan eli suurempaan hintaan.

Rajahintainen toimeksianto on hyödyllinen silloin, kun haluat toteuttaa kaupan vain nykyistä paremmalla hinnalla, toisin sanoen, kun odotat hinnan nousevan tai laskevan nykyisestä. Rajahintaisella toimeksiannolla varmistat, että kauppa toteutuu vähintään haluamaasi hintaan, mutta samalla kannat riskin siitä, että kauppa ei toteudu ollenkaan tai toteutuu vain osittain asettamaasi hintaan.

Rajahintaisessa toimeksiannossa, sekä kaikissa myöhemmin tekstissä esiteltävissä toimeksiantotyypeissä, on lisäksi tärkeää huomioida toimeksiannon voimassaoloaika.

Stop

Stop-toimeksianto mahdollistaa ostamisen tai myymisen markkinahintaan, kun instrumentilla käydään kauppaa määrittämääsi stop-tasoksi kutsuttuun hintaan. Voit käyttää stop-toimeksiantoa uusien positioiden avaamiseen tavoittelemasi hintakehityksen toteutuessa tai nykyisten positioidesi sulkemiseen suojaamistarkoituksessa tappiota rajoittamaan.

Nykyiselle positiolle stop-toimeksiannon lisääminen onnistuu positionäkymän kautta lisäämällä valitulle positiolle stop loss -toimeksianto Stop-sarakkeen Lisää/Add -painikkeesta. Stop loss markkinahintaisena stop-toimeksiantona suojaa esimerkiksi osakesijoitustasi turhalta tai liialliselta tappiolta, myymällä sijoitus parhaaseen mahdolliseen hintaan stop-taso saavutettaessa. Huomaa, että stop loss sisältää aina riskin siitä, että saatu hinta on äkillisen hintamuutoksen johdosta merkittävästi stop-tasoa alempana tai kauppaa ei esimerkiksi epälikvidillä osakkeella saada toteutettua.

Myös short-suuntaisen johdannaisposition suojaaminen onnistuu asettamalla stop-ostotaso kohde-etuuden hinnan yläpuolelle.

Edistyneet toimeksiannot

  • Trailing stop
  • Stop limit
  • OCO (One Cancels the Other)
  • Muut toimeksiannot

 

Trailing stop

Trailing stop -toimeksianto on stop-toimeksiannon tyyppi, joka joustaa hintakehityksen mukana vain kannaltasi positiiviseen suuntaan. Käyttäessäsi trailing stop -toimeksiantoa esimerkiksi nykyisen osakesijoituksesi suojaamiseen markkinalaskulta, stop-taso nousee osakkeen hinnan mukana asettamallasi etäisyydellä hinnasta ja asettamallasi päivitystiheydellä (trailing step), mutta ei laske sen mukana. Hinnan laskiessa sen hetkiseen stop-tasoon, toteutetaan toimeksianto parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Trailing stop toimii muiden stop- ja limit-toimeksiantojen tapaan myös hinnan yläpuolella laskien etukäteen määritetyin ehdoin kohde-etuuden hinnan laskiessa. Stop loss -toimeksiantona käytettäessä trailing stopista käytetään joskus myös nimeä liukuva stop loss. Trailing stop sisältää stopin lailla riskin nopeista hintaliikkeistä ja heikosta hinnasta toteutettaessa markkinahintaan.

Stop limit

Stop limit -toimeksianto toimii toimeksiannon aktivoitumisen osalta vastaavalla tavalla kuin tavallinen stop-toimeksianto, mutta stop-taso saavutettaessa aktivoituu market-toimeksiannon sijasta rajahintainen limit-toimeksianto ennalta määrätyllä rajahinnalla. Stop-toimeksiannosta poiketen määrität stop limitissä siis stop-tason lisäksi limit-hinnan, johon olet valmis ostamaan tai myymään toimeksiantosi suunnasta riippuen.

Tavalliseen stop-toimeksiantoon verrattuna stop limit tarjoaa suojaa epälikvidissä markkinassa huonolta toteutuksen hinnalta. Toisaalta stop limit sisältää riskin toteutumatta jäämisestä suurissa hintaliikkeissä, jos limit-hinta on liian lähellä stop-tasoa ja seuraava kauppa läpäisee stop-tason, mutta ei tapahdukaan stop-tason ja limit-hinnan välissä, jolloin kauppaa ei voida toteuttaa asetettuun limit-hintaan.

OCO (One Cancels the Other)

OCO, One Cancels the Other, tarkoittaa nimensä mukaisesti kaksi vastakkaista toimeksiantoa sisältävää toimeksiantoa, jossa toisen toteutuminen peruu automaattisesti toisen.

OCO-toimeksiantoa voidaan aiemmin esiteltyjen tapaan käyttää sekä nykyisiin positioihin riskienhallintana stop loss- ja take profit -toimeksiantoina että uusien positioiden avaamiseen. OCO-suhde syntyy kuitenkin jo oletusarvoisesti yksittäiseen positioon kohdistettujen erillisten stop- ja limit-toimeksiantojen välille.

Aktiiviset treidaajat käyttävät OCO-toimeksiantoja uusien positioiden avaamisessa esimerkiksi osakkeen tai johdannaisen hinnan ollessa tiettyjen tuki- ja vastustasojen välissä, jolloin kauppa toteutetaan hintakehityksen muuttuessa suuntaan tai toiseen riippumatta siitä, kumpaan suuntaan taso rikotaan.

Lue lisää: Tuki- ja vastustasojen tunnistaminen Fibonaccin tasojen avulla

Muut toimeksiannot

Traderista löydät yllä edellä mainittujen lisäksi myös ehdollisen toimeksiannon (conditional order) ja laajan valikoiman algoritmisia toimeksiantoja mukaan lukien muiden muassa jäävuori, TWAP, VWAP ja USA:n pre-market-toimeksiannon, joista kerromme lisää artikkelin seuraavassa osassa.

Toimeksiannon voimassaolo

Toimeksiantotyypin lisäksi yhtä tärkeää on valita toimeksiannolle sopiva kesto. Liian lyhyt kesto voi johtaa toimeksiannon toteutumattomuuteen ja toisaalta liian pitkä kesto voi passiivisemmalla sijoittajalla johtaa unohdukseen ja epämieluisaan yllätykseen myöhemmin kaupan toteutuessa pitkän ajan kuluttua.

Voit asettaa toimeksiannon voimassaoloajaksi esimerkiksi päivän, viikon, kuukauden tai valitsemasi päivän. Esimerkiksi salkun suojaamisessa hyödyllinen on G.T.C. (Good 'til cancelled), joka on nimensä mukaisesti voimassa toimeksiannon toteutumiseen tai peruuttamiseen asti. Passiivisemmin salkkuaan ja avoimia toimeksiantojaan seuraavalla sijoittajalle G.T.C.-toimeksianto voi kuitenkin aiheuttaa unohduksen, jos avoimia toimeksiantojaan ei seuraa aktiivisesti.