Avaa maksuton asiakkuus ja käy kauppaa Traderin parhaassa hintaluokassa (alk. 0,03% tai min. 3 €) jopa 2 kuukautta. Aloita nyt »

Vallankumouksellinen fuusiomalli takaa ihmiskunnalle loputtomasti energiaa

Peter Garnry, Head of Equity Strategy, Saxo Bank

Kuva: Christopher Burke

Ihmiskunnan jokainen kehitysaskel viimeisten 250 vuoden aikana on perustunut siihen, että on pystytty valjastamaan käyttöön energiatiheydeltään yhä parempia energiapanoksia. Siirtyminen puusta kivihiileen ja kivihiilestä edelleen fossiilisiin polttoaineisiin on mahdollistanut kokonaisia uusia teollisuudenaloja, lisännyt tuottavuutta ja tuottanut yhteiskunnalle enemmän vaurautta. Halvempi ja energiatiheydeltään parempi energia on myös tärkein edellytys tulevaisuuden houkuttelevien teknologioiden kehittämiselle, oli kyse sitten hyperloop-junista, tekoälystä, vedyn tuotannosta elektrolyysin avulla tai suolan poistosta merivedestä.

Maailma tarvitsee paljon enemmän energiaa, jos mielimme, että talouskasvu jatkuu läheskään aiempaa vauhtia. Useimmat vaihtoehtoiset vihreät energiateknologiat eivät ole vastaus ongelmaan. Ne saattavat toki olla vähemmän haitallisia ympäristön kannalta, mutta ne ovat alhaisemman energiatiheytensä vuoksi kokonaisvaikutuksiltaan itse asiassa iso askel taaksepäin. Maailma tarvitsee kiireesti energiateknologian disruptiota.

Vuonna 2021 edistyksellinen tekoälyalgoritmi ratkaisee plasmafysiikan epälineaariset kompleksisuudet ja raivaa tietä kaupalliselle fuusioenergialle.

Tämä uusi AI-malli parantaa ratkaisevasti MIT:n suunnittelemaa SPARC-fuusioreaktoria, joka on vuonna 2020 validoitu toteutuskelpoiseksi ratkaisuksi edullisemman fuusioenergian tuottamiseen. Insinöörit muuttavat SPARC:n rakennetta, ja uusien mallien lupailema hyötykerroin on 20, mikä merkitsee energiateknologiassa isointa paradigman muutosta sitten ydinvoiman. Mikä vieläkin tärkeämpää, julkisten ja yksityisten alojen massiivinen investointi mahdollistaisi uuden fuusiomallin toteutuksen muutamassa vuodessa.

Fuusioenergian hallitseminen tarkoittaisi, että maailmasta voitaisiin poistaa vesi- ja ruokapula suolanpoiston ja vertikaalisen viljelyn avulla. Tässä uudessa maailmassa myös kuljettaminen olisi halpaa ja robotiikan ja automaatioteknologian rajaton hyödyntäminen tekisi nykynuorista viimeisen sukupolven, joka joutuu ”tekemään töitä” toimeentulonsa eteen. Entä miltä kuulostaisi hiilidioksidin sitoutuminen siinä sivussa, mikä kääntäisi ilmastonmuutoksen kellon viisareita taaksepäin? Kaiken kukkuraksi fuusioenergia tekisi lähes jokaisesta maasta omavaraisen ruoan ja energian suhteen ja parantaisi ihmisten elintasoa nopeammin ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin on nähty.

Kaupankäynti: Politiikassa ja sijoitusmaailmassa puhaltavat, ”perinteiselle” vihreälle energialle suotuisat tuulet lakkaavat, ja tuulienergiaan sijoittava ETF FAN laskee 50 % vuonna 2021.