Terveydenhuolto

Terveydenhuolto sijoituskohteena

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto sijoituskohteena

Terveydenhuoltosektori on pitkän ajan tarkasteluperiodilla ollut yksi tuottavimmista sektoreista. Sen kasvuun vaikuttavat muun muassa  megatrendit kuten väestön ikääntyminen, elinsairaudet ja lääketieteen kehitys. Terveydenhuoltoalalta löytyykin paljon kasvavia yrityksiä ja tuottavia sijoituskohteita etsivää sijoituspääomaa.

Lääketieteellinen tekniikka on toimialana hyvin laaja, kattaen esimerkiksi laitteita, lääkkeitä, rokotteita ja kokonaisia hoitoprosesseja, joilla voidaan edesauttaa terveysongelmien hoitoa ja parantaa elämisen laatua. Toimiala on houkuttanut viime vuosien aikana myös pääomasijoittajia, sillä alan pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat lupaavat, muun muassa länsimaiden ikääntyvän väestön johdosta.


Keskeisimmät riskit lääketieteellisen tekniikan toimialalla ovat yhtiöiden korkeat arvostustasot, mahdollisesti kiristyvä tai muuttuva regulaatio erityisesti datankäytön osalta, mahdolliset epäonnistumiset kehitysvaiheen hankkeissa sekä kasvavat tutkimus- ja kehityskulut.

Kiinnostavin sijoitussektori

Terveydenhuoltoala on yksi eniten aktiivisia arvopaperisijoittajia kiinnostavista sijoitussektoreista. Syksyllä teetetyn Trader-tutkimuksen mukaan jopa 22 % sijoittajista aikoikin lisätä sen painoa arvopaperisijoituksissaan.

Lue lisää