Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Terveydenhuoltoon sijoittaminen

Terveydenhuoltoalan yritykset ovat selvinneet viime aikojen hintaheilunnasta melko hyvin. Tässä alun perin Saxo Bankin julkaisemassa artikkelissa luodaan katsaus alan tarjoamiin sijoitusmahdollisuuksiin.

Koronavirus on kiertänyt maailmaa nyt kaksi vuotta, ja olemme päässeet kreikkalaisissa aakkosissa omikroniin asti. Asiantuntijoiden mukaan Delta-varianttia 2–3 kertaa nopeammin leviävään Omikron-varianttiin liittyvä epävarmuus on viime aikoina luonut paineita osakemarkkinoille. Uuden variantin ilmaantuminen on paitsi vaikuttanut talouteen ja finanssimarkkinoihin, myös nostanut terveydenhuoltosektorin ennennäkemättömän huomion kohteeksi.

Sairaaloihin kohdistuu yhä enemmän painetta, ja Pfizerin ja Modernan kaltaisilla rokotevalmistajilla on kiire mukautua uuteen varianttiin. Sanofin ja GSK:n kaltaiset yritykset – jotka kehittävät yhteistyössä koronatehosterokotetta – ovat saavuttaneet positiivisia tutkimustuloksia rokotekandidaatillaan¹, kun taas pörssiyhtiö Novavax odottaa rokotteelleen lopullista hyväksyntää mm. Euroopan lääkevirastolta (EMA). Nämä ovat toiveikkaita viestejä taistelussa virusta vastaan.

Mitä terveydenhuolto on?

Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa kaikkea ihmisten terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa. Terveydenhuoltoon kuuluu tutkimustoiminta terveystiedon lisäämiseksi sekä saadun tiedon soveltaminen ihmisten terveyden parantamiseksi ja fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi tai parantamiseksi.

Tieteenaloista biologia, kemia, fysiikka ja useat yhteiskuntatieteet (kuten lääketieteellinen sosiologia ja psykologia) antavat oman panoksensa terveydenhuollon kehittämiseen ja parantamiseen. Koska terveydenhuollossa on kyse ihmisten elämästä, alalla nousee jatkuvasti esiin eettisiä kysymyksiä esimerkiksi eutanasiaan, geenitekniikkaan ja yksityisyydensuojaan liittyen.

Ikääntyneiden määrä kasvaa tasaisesti kaikkialla maailmassa

Yhdistyneet kansakunnat (YK) arvioi toteuttamansa laajan tutkimuksen perusteella, että yli 60-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan tasaisesti². Vuonna 2017 heitä oli miljardi, ja vuonna 2050 luku lienee jo noin 2,1 miljardia. YK:n mukaan maailman väestön eliniänodote myös nousee vuoteen 2050 mennessä nykyisestä 65 vuodesta yli 72 vuoteen. Eliniänodote vaihtelee tietysti alueittain, mutta sen odotetaan nousevan maailmanlaajuisesti.

(artikkeli jatkuu)

 

Terveydenhuoltomenot kasvavat

Eliniänodotteen nousuun vaikuttaa muiden tekijöiden muassa UNICEFin maailmanlaajuisesti kiinnittämä huomio erityisesti käsihygieniaan. Järjestön työ puhtaan juomaveden ja paremman sanitaation varmistamiseksi edistää osaltaan alkanutta väestön ikääntymiskehitystä.

Kasvava ikääntyneiden joukko tarvitsee kuitenkin elämänsä loppupuolella enemmän terveydenhuoltopalveluja, mistä aiheutuu haasteita. OECD on esimerkiksi laskenut, että terveydenhuoltomenojen osuus kaikkien OECD-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta kasvaa 8,8 prosentista (2018) 10,2 prosenttiin (2030)³. Tämän arvioidun nousun lisäksi myös BKT tulee todennäköisesti kasvamaan.

Kansainvälinen terveydenhuoltosijoittaminen

Hoidon tarpeen lisääntyminen ja sen myötä kasvava lääkkeiden ja erilaisten lääkinnällisten laitteiden kysyntä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuksia. Voit esimerkiksi ostaa Rochen, GlaxoSmithKlinen tai Sanofin eurooppalaisia osakkeita tai amerikkalaisyhtiöiden, kuten Merckin tai Pfizerin, osakkeita. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy kuitenkin yleensä suurempi riski kuin sijoitusten hajauttamiseen muun muassa SPDR World Healthcare UCITS ETF:n tai iShares US Medical Devices UCITS ETF:n kaltaisten sijoitusrahastojen kautta.

SPDR World Healthcare UCITS ETF:llä on Morningstarin kestävyysluokituksessa 4 tähteä, mikä on keskiarvoa korkeampi. IShares US Medical Devices UCITS ETF:llä puolestaan on Morningstarin Silver-luokitus, mikä tarkoittaa, että sen odotetaan tuottavan luokkansa vertailuyhtiöitä paremmin.

(artikkeli jatkuu)

 

Mitkä ovat suurimmat riskit? Ensinnäkin on valuuttariski – rahastot noteerataan euroissa, mutta niihin sisältyy monia ulkomaisia yrityksiä. Toisena on markkinariski – kun finanssimarkkinoilla on painetta, se kohdistuu myös terveydenhuoltoalan osakkeisiin. Jos sijoittajaa verrataan jalkapallovalmentajaan, nämä rahastot ovat kuin hyökkääviä keskikenttäpelaajia.

Ne ovat toimiva ratkaisu pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa ottaa osakeriskiä ja lisätä salkkuunsa eri vivahteita sijoittamalla terveydenhuoltoalalla toimiviin yrityksiin, joissa kestävyyttä painotetaan keskimääräistä enemmän. Ne sopivat myös sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan muualle kuin monissa salkuissa oleville perinteisille aloille. Täytyy kuitenkin muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta ja sijoitusten arvo voi laskea.