Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Arvo-osuustili vs. osakesäästötili

Milloin mitäkin tiliä kannattaa käyttää?

Arvo-osuustili vs. osakesäästötili

Milloin mitäkin tiliä kannattaa käyttää?

Moni puntaroi, kannattaako osakesäästötilin avaaminen. Hieman mutkia suoriksi vetämällä vastaus on kyllä. Ehkä tärkeämpi kysymys onkin, milloin kannattaa sijoittaa osakkeisiin arvo-osuustilin ja milloin osakesäästötilin kautta. Vastaus tähän piilee sijoittajan sijoitusstrategiassa.

Pähkinänkuoressa osakesäästötilin edut ovat verotuksen yksinkertaistumisessa ja korkoa korolle -ilmiön vahvistumisessa.

Osakesäästötilin kautta osakkeisiin sijoittaessa ei tarvitse maksaa vuosittain veroja osakkeiden mahdollisesta myyntivoitosta tai kotimaisista osingoista kuten arvo-osuustilin kautta pitää. Verotus siis lykkääntyy myöhemmäksi siihen hetkeen, kun sijoittaja haluaa nostaa osakesäästötililtä varoja. Osakesäästötilin sisällä se osuus myyntivoitoista ja osingoista, joka arvo-osuustilillä menisi suoraan verottajalle, voidaan sijoittaa uudelleen korkoa korolle ilmiötä vahvistamaan. Tässä onkin osakesäästötilin isoin etu arvo-osuustiliin verrattaessa. Osakesäästötiliä voisikin kuvailla piensijoittajan omaksi osakerahastoksi.

Osakesäästötili helpottaa myös vuosittaisen veroilmoituksen tekemistä, sillä sijoittajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa ja selvittää osakesäästötilin sisällä tehtyjä kauppoja tai tehdä niistä ilmoituksia. Koska jokaista osto- tai myyntipäätöstä tehtäessä ei tarvitse miettiä muiden tekijöiden lisäksi myös verotuksellisia seuraamuksia, on osakesäästötili myös tietyllä tavalla yksinkertaisempi tapa sijoittaa osakkeisiin. Osakesäästötilin yksinkertaisuus voikin kannustaa uusia sijoittajia sijoittamaan suoraan osakkeisiin, mikä on ollut hallituksen yksi tavoite osakesäästötiliä luodessa.

Vahvempi korkoa korolle -efekti, yksinkertaisempi verotus - kannattaako osakkeet sitten ostaa vain osakesäästötilin kautta?

Jos esimerkiksi aikoo sijoittaa vain suomalaisiin yhtiöihin, joille ei odota suurta arvonnousua, vaan laskee saavansa tuottonsa osinkojen kautta, vastaus voi olla kyllä. Jos käy aktiivista osakekauppaa suurella salkun kiertonopeudella, vastaus on ehdottomasti kyllä.

Hyödyllisin vaihtoehto suurimmalle osalle sijoittajista on kuitenkin osakesäästötilin ja arvo-osuustilin käyttäminen rinnakkain jo ihan hajautuksellisista syistä. Osakesäästötilin kautta voi nimittäin sijoittaa vain osakkeisiin, minkä vuoksi kustannustehokas ja vaivaton hajauttaminen maantieteellisesti ja omaisuuslajeittain rahastojen tai ETF:ien avulla ei ole mahdollista. Arvo-osuustilin käyttöä lisänä puoltaa se, että osa sijoittajista arvostaa osingoista vuosittain saatavaa kassavirtaa ja haluaa saada osinkotulot heti käyttöönsä. Myös joihinkin osakkeisiin kuten esimerkiksi osaan ulkomaisista yhtiöistä voi olla kannattavampaa sijoittaa arvo-osuustilin kautta.

Tästä syntyykin sijoittajien pulma: osalle osakkeista arvo-osuustili on verotuksellisesti kannattavampi, osalle osakesäästötili – mistä tietää kumpaa tiliä kannattaa minkäkin osakeoston kanssa käyttää?

Kannattavimman tilin valitseminen eri osakkeille

Aikooko ostaa kasvuyrityksiä tai vahvoja osingonmaksajia, minkä maalaisia osakkeita ostaa, kauanko osakkeita aikoo pitää, olisiko hankintameno-olettamasta verotuksellista hyötyä – milloin kannattaa hyödyntää osakesäästötiliä, milloin arvo-osuustiliä, riippuu sijoittajan strategiasta. Toisilla toki sijoittamisen helppous osakesäästötilillä voi olla optimaalisen sijoitusstrategian ja tilimuodon yhdistelmän tavoittelua tärkeämpää. Mutta heidän, jotka haluavat saada parhaan hyödyn kummastakin, osakesäästötilin avattuaan kannattaakin miettiä läpi oma strategiansa ja kumpaa tiliä, milloinkin käyttää.

Ulkomaiset osakkeet

Eniten päänvaivaa sijoittajille tuntuvat aiheuttavan ulkomaiset osakkeet tietynlaisen verotuksellisen monimutkaisuuden vuoksi. Monissa osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä vertailevissa kirjoituksissa suositellaankin jopa sijoittajaa käyttämään osakesäästötiliä vain suomalaisille osakkeille. Suositus oikaisee kuitenkin mutkia vähän turhan suoriksi ja neuvoa noudattava sijoittaja jättää turhaan osakesäästötilin edut käyttämättä.

Suomella on monien maiden kanssa verosopimus, jonka ansiosta sijoittajan ei tarvitse maksaa veroja kahta kertaa: ensin yrityksen rekisteröityyn kotimaahan ja sitten Suomen verottajalle. Esimerkiksi USA:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan USA ottaa maksetuista osingoista 15 prosenttia, mikä hyvitetään Suomen verotuksessa, kun USA:sta maksettua osinkoa verotetaan osingonsaajan tulona. Eli sijoittaja maksaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden osingoista yhtä suuren pääomatuloveron kuin suomalaisten yhtiöiden osingoista sen sijaan, että maksaisi täydet verot ensin USA:han ja sen jälkeen vielä Suomeen.

Vaikka osakesäästötilin perusajatus on, ettei osingoista tarvitsisi maksaa ollenkaan veroja, se ei toteudu kaikissa ulkomaisissa osingoissa. Osakesäästötilille maksettavista ulkomaisten yritysten osingoista pidätetään lähdevero yrityksen kotimaan mukaan. Osakesäästötilisijoittajan kannalta tästä on hyötyä niiden yritysten kohdalla, joiden kotimaa ei pidätä osingoista lähdeveroa, mutta haittaa niiden yritysten kohdalla, joiden kotimaa pidättää korkeaa lähdeveroa tai ei noudata voimassa olevia verosopimuksia. Ulkomaisiin osinkoihin voi kohdistua osakesäästötilin perusajatuksen vastaisesti kahdenkertaista verotusta siinä vaiheessa, kun sijoittaja nostaa varoja osakesäästötililtään ja noston tuotto-osasta pidätetään pääomatuloveroa. Korkoa korolle -efekti voi toisaalta kumota tämän negatiivisen vaikutuksen, kun sijoitusaika ennen nostoa on riittävän pitkä.

Osakesäästötilille sopivat taas mainiosti niiden yritysten osakkeet, joiden kotimaa ei peri osingoista lähdeveroa eli käytännössä sijoittajalle tilanne on samankaltainen kuin suomalaisista osakkeista osinkoja saadessa.

 

Muita oleellisia kysymyksiä, joita sijoittajan kannattaa pohtia käytettävää tiliä miettiessään

Haluaako hyödyntää hankintameno-olettamaa?

Eli esimerkiksi jos sijoittaa kasvuyhtiöihin toiveenaan tienata suurella arvonnousulla ja aikoo pitää yritystä salkussaan yli 10 vuotta, arvo-osuustili voisi olla osakkeelle parempi vaihtoehto, koska hankintameno-olettamaa ei voi käyttää osakesäästötilillä. Jos aikomuksena on pitää osakkeita salkussaan alle 10 vuotta, osakesäästötili voi hyvin olla parempi vaihtoehto, jolloin myyntivoitto voidaan uudelleen sijoittaa suoraan ilman, että verottaja pienentää sijoitettavia varoja ja korkoa korolle -efektiä.

Entä haluaako hyödyntää mahdollisia tappiollisia myyntejä heti myyntivuoden verotuksessa?

Osakesäästötilin sisällä tehtyjä tappioita ei voi heti hyödyntää, koska osakesäästötilin tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen sinä vuonna, jona osakesäästötili lopetetaan. Arvo-osuustilin kohdalla tappiolliset myynnit voi hyödyntää heti myyntivuoden verotuksessa, minkä johdosta tappioilla voidaan paremmin kuitata sijoittajan voittoja ja muita pääomatuloja.”

Avaa Trader-asiakkuus ja ota käyttöösi arvo-osuustili:

Avaa Trader-asiakkuus

Traderin arvo-osuustili ja osakesäästötili vertailussa

 
Arvo-osuustili
Osakesäästötili
Henkilöasiakas (vain täysi-ikäinen)
Yritysasiakas  
Yläraja kokonaistalletuksille Ei rajaa 100 000 €
Yläraja tilien arvolle Ei rajaa Ei rajaa
Hankintameno-olettama käytettävissä Kyllä Ei
Mahdollisuus avata valuuttatilejä Kyllä Ei
Vuosittainen verotus Kyllä Ei
Verotus noston yhteydessä Ei Kyllä
19000+ osaketta
3000+ ETF:ää  
5000+ joukkovelkakirjaa  
Futuurit, optiot, valuutat ja valuuttaoptiot  
Arvopaperien siirto Kyllä Ei
Kaikki kaupankäyntisovellukset käytettävissäsi Kyllä Kyllä