Kuinka hallita salkkua markkinoiden myllerryksessä?

Tässä artikkelissa kerromme useista eri tavoista reagoida tämänhetkisiin markkinaolosuhteisiin. Vallitsevaa markkinatilannetta sen tarkemmin analysoimatta voidaan joka tapauksessa sanoa, että nyt eletään tapahtumarikkaita aikoja. Kokeneimmat sijoittajat yrittävät päästä jyvälle ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista. Ilmeisin ja akuutein ongelma on nykyinen pankkikriisi ja se, miten valtiot, keskuspankit ja viranomaiset hoitavat kriisin nyt ja lähitulevaisuudessa. Toinen markkinoita yhä ohjaava voima on inflaatio ja keskuspankkien toimet sen hillitsemiseksi, jotka toistaiseksi ovat keskittyneet aggressiivisiin koronnostoihin. Johtavatko nousevat korot vääjäämättä taantumaan? Ja mitä pääomakustannusten nousu tarkoittaa yritysten kannattavuudelle? Myös geopoliittisella rintamalla on jännitteitä etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Ukrainan sotaa tietenkään unohtamatta.

Lienen oikeassa olettaessani, että kukaan ei tiedä, mitä näillä alueilla tulee tapahtumaan lähikuukausina. Eivätkä ”markkinatkaan” tiedä, jos sekä korko- että osakemarkkinoiden heilahteluista voi jotain päätellä. Jos sinulla on sijoitussalkku, toimit sen perusteella, millaiseksi itse arvioit nykytilanteen ja miten odotat sen kehittyvän tulevina viikkoina ja kuukausina (ja jopa vuosina). Jotta asia olisi mahdollisimman helppo ymmärtää, käytämme pitkälle yksinkertaistettua mallia osakemarkkinoista. Tässä mallissa markkinat voivat liikkua kolmeen suuntaan – ylös, alas tai sivusuuntaan. Tämä mielessä pitäen voidaan esittää joitakin yleisiä huomioita siitä, mikä voisi olla lähtökohta salkun hallinnalle markkinoiden myllerryksessä.

Ylös

Tämä on ensimmäinen suunta, johon (osake-)markkina voi liikkua. Todennäköisyyteen, että näin tapahtuu, ei oteta kantaa. Mitä ajatuskulkuja tämän skenaarion taakse kätkeytyy?

-> Olet varma, että keskuspankkien ja viranomaisten ripeä toiminta tekee lopun markkinoiden myllerryksestä. Myös markkinoiden taipumus ylireagoida häviää. Toiminta:

 1. Annat kaikessa rauhassa markkinoiden tehdä työnsä ja nousta pitkällä aikavälillä. Jos tililläsi on käteistä, voit harkita jopa positioidesi kasvattamista. Tätä vieläkin opportunistisempi vaihtoehto olisi ostaa korkean betan osakkeita (kasvu- ja teknologiaosakkeita), kun taas defensiivisempi sijoittaja ostaisi alhaisen betan osakkeita (kuten päivittäistavarat ja yhdyskuntapalvelut). Beta kuvaa yksittäisen osakkeen liikkeitä suhteessa markkinoiden yleiseen kehitykseen. Jos osakkeen beta on yli yhden, sen tuotto vaihtelee markkinoita enemmän, ja alle yhden betan osake reagoi markkinoiden muutoksiin keskimäärin vähemmän. Esimerkkejä alhaisen betan sektoreista ovat terveydenhuolto, päivittäistavarat ja yhdyskuntapalvelut.
 2. Lisäksi voit myydä myyntioptioita – suuri volatiliteetti, korkea preemio – osakkeisiin, joita haluaisit lisätä salkkuusi. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa kohde-etuus option toteutushintaan.

-> Olet härkämäinen, mutta et kovin halukas ottamaan riskiä. Sinusta tuntuu, että et halua vähentää nykyistä markkina-altistustasi. Toiminta:

 1. Jos salkkusi on mielestäsi sellaisenaan toimiva, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 2. Jos et ole tyytyväinen salkkuusi, yksi vaihtoehto voisi olla säilyttää sama markkina-altistus, mutta niin, että salkussasi on alemman betan osakkeita, eli lisätä altistusta terveydenhuolto-sekä päivittäistavara- ja yhdyskuntapalvelusektoreille. Voit myös vaihtaa yksittäisiä osakkeita ETF-rahastoihin.

(Artikkeli jatkuu)

 

Alas

Markkinat voivat myös laskea. Lasku voi olla jyrkkää tai loivaa, mutta näkemyksesi mukaan markkinat kokonaisuutena laskevat. Mitä ajatuskulkuja tämän skenaarion taakse kätkeytyy?

-> Olet varma, että pahin ei ole vielä ohi. Tilanne huononee nykyisestään ja aiheuttaa myyntiaallon, joka voi johtaa noin 50 prosentin laskuun vuoden 2021 huipusta. Tämä tarkoittaa, että S&P 500 ‑indeksi laskee noin 2 400 pisteeseen. Toiminta:

 1. Myyt kaikki omistuksesi ja voit ehkä jopa ottaa lyhyen position markkinoilla. Lyhyen position voi ottaa käyttämällä käänteisiä ETF-rahastoja, myymällä lyhyeksi futuureja, shorttaamalla CFD-indeksin tai ostamalla myyntioptioita (tai put spreadejä).

-> Uskot markkinoiden laskevan, mutta lyhyt positio markkinoilla ei tunnu hyvältä ajatukselta. Toiminta:

 1. Myyt osan nykyisistä omistuksistasi, jolloin sinulla on enemmän käteistä käytettävissäsi markkinalaskussa ja pääset hyötymään alemmista hinnoista. Voit sijoittaa saamasi myyntituotot Yhdysvaltojen lyhyisiin (3 kk) valtionlainoihin (Treasury Bill), joiden tuotto on noin 4,5 % vuodessa. Tämä on järkevä vaihtoehto USD-sijoittajalle. Eurosijoittajalle taas sopivat eurooppalaiset 0–1 vuoden valtionlainat, joiden tuottotaso tätä kirjoitettaessa on noin 2,7 % ja duraatio kuusi kuukautta (niitä voi ostaa ETF:n kautta).
 2. Voit myös myydä nykyiset omistuksesi ja tehdä GTC-toimeksiannon (Good-Til-Cancelled) paljon alemmalla hinnalla. Jos näin käy, olet välttynyt osalta laskua ja pääset markkinoille takaisin alemmalla ostohinnalla.
 3. Voit myös myydä nykyiset omistuksesi ja samanaikaisesti myydä myyntioptioita (paljon) alemmalla toteutushinnalla. Tällöin sinulla on potentiaalinen velvollisuus ostaa osakkeet takaisin. Jos tämä toteutuu, olet välttynyt isolta osalta laskua. Tästä lähestymistavasta tekee houkuttelevan se, että nykyinen optiopreemio on markkinoiden epävarmuudesta johtuen korkea.

Sivusuuntaan

Tämä ei ehkä kuvaa näkemystäsi parhaiten. Paremminkin sinusta tuntuu, että et todellakaan tiedä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Kaikki on mahdollista. Markkinat voivat nousta, laskea tai liikkua sivusuuntaan. Kaikki on epävarmaa. Nämä ovat todennäköisesti useimpien sijoittajien tunnelmat tällä hetkellä. Kysymys kuuluu, mitä sinun tulee tehdä, jos sinulla ei ole vahvaa näkemystä tulevien viikkojen ja kuukausien tapahtumista. Markkinoilta ei tarvitse poistua kokonaan, mutta salkku kannattaa positioida nykyisen markkinatilanteen mukaan. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin pystyt helpommin päättelemään, pitääkö sinun tehdä jotain vai ei. 

 • Mikä on sijoitushorisonttisi? Mitä pidempi se on, sitä vähemmän on tarvetta toimia välittömästi. Jos sijoitushorisonttisi on suhteellisen lyhyt (alle vuoden), altistuksen pienentäminen puoleen voisi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
 • Mitä tapahtuisi, jos markkinat laskisivat vielä 25 %? Jos tämä skenaario kammoksuttaa sinua, sinun kannattaisi ainakin vähentää altistustasi.
 • Onko salkkusi vivutettu? Jos on, voit saada pahasti siipeesi, jos markkinat laskevat. Pahimmassa tapauksessa sijoituksesi voisi menettää arvonsa kokonaan. Vivutusta on siis pakko vähentää.
 • Onko nykyisellä markkinatilanteella vahvasti negatiivinen vaikutus emotionaaliseen hyvinvointiisi? Silloin voisit pienentää positiotasi markkinoilla tai suojata omistuksesi lyhyillä indeksifutuureilla tai ostamalla indeksimyyntioptioita (tai put spreadejä).
 • Kuinka hyvin salkkusi on hajautettu? Jos olet henkeen ja vereen osakesijoittaja ja haluat pitää kiinni samasta linjasta, sinun kannattaa silti harkita, pitäisikö salkun hajautusta lisätä. Voit tehdä sen esimerkiksi vaihtamalla yksittäisiä osakkeita sektori-ETF:iin. Toinen tapa on lisätä alhaisen betan osakkeiden tai arvo-osakkeiden painoa korkean betan kasvuosakkeiden sijaan. Harkitsemisen arvoinen vaihtoehto ovat myös kohtuullista osinkoa maksavat suuret yhtiöt.
 • Jos kyseeseen tulevat myös muut omaisuuslajit, voisit harkita lisääväsi lyhyiden joukkolainojen painoa. Niiden annualisoitu tuotto on tätä kirjoitettaessa noin 4,5 %. Kulta on aikaisemmin tuottanut hyvin kaoottisina aikoina, joten sitä kannattaa myös harkita. Myös kiinteistösijoitusten lisääminen voi olla vaihtoehto, jos valitset kiinteistöjä, joiden tuotto kasvaa samaa tahtia inflaation kanssa ja olet pitkäjänteinen sijoittaja.

Yhteenveto

”Sijoittaminen on kuin kiipeäisi ylös huolten seinämää”. Tämä pitää paikkansa kaikkina aikoina, mutta nyt seinämä tuntuu erityisen jyrkältä ja liukkaalta. Ajat ovat erityisen vaikeat sijoittajalle, jolla ei ole kovin vahvaa näkemystä nykytilanteen kehittymisestä. Vieläkin vaikeampaa on toimia, kun tietää jo etukäteen, että ei tule koskaan tekemään täydellistä kauppaa. Jos vähennät altistustasi ja markkinat nousevat, sinusta tuntuu, että osa noususta meni sivu suun. Jos taas pidät kaikki sijoituksesi ja markkinat sakkaavat, mietit, miten olet voinut olla niin naiivi. Toisin sanoen et koskaan tee täydellistä kauppaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi vain odottaa tekemättä mitään. Kaikki riippuu markkinanäkemyksestäsi, aikahorisontistasi, riskinsietokyvystäsi ja yleisestä emotionaalisesta hyvinvoinnistasi. Ota kaikki nämä tekijät huomioon ja muokkaa salkkuasi niiden mukaisesti.