LEAPS-optioiden ymmärtäminen: strateginen väline pidemmän horisontin sijoittajille

Tässä artikkelissa käsitellään pitkäaikaisten yli vuoden päässä olevan erääntymisen optioiden eli LEAPS:ien käytön etuja sijoittajille, jotka haluavat maksimoida tuoton pienemmällä pääomalla. Artikkelissa käsitellään näiden optioiden mekaniikkaa ja niiden strategisia etuja kuten vipuvaikutusta ja riskienhallintamahdollisuuksia. Lisäksi annamme käytännön vinkkejä LEAPS-optioiden integroimiseksi monipuolisiin ja hajautettuihin sijoitussalkkuihin samalla säilyttäen salkkujen kyvyn hyötyä markkinaliikkeistä tehokkaasti.

Johdanto

Sijoittamisen dynaamisessa maailmassa kyky mukauttaa sijoitusstrategioita muuttuviin markkinaolosuhteisiin on ratkaisevan tärkeää tuottojen maksimoimiseksi, samalla halliten riskejä. Buy and hold -sijoittajien, jotka ovat saaneet huomattavia arvonnousuja tietyistä osakkeista, haasteena on usein voittojen realisointi menettämättä potentiaalista tulevaa kasvua. Tässä artikkelissa perehdytään LEAPS-optioiden (Long-Term Equity Anticipation Securities) käytön mekaniikkaan, hyötyihin ja niiden käyttöön osana hajautettua sijoitusstrategiaa tarjoten sijoittajille keinon hyötyä osakkeiden liikkeistä pitkällä aikavälillä, mutta rajatulla sidotun pääoman määrällä.

Tärkeä huomautus: tässä artikkelissa esitetyt strategiat ja esimerkit on tarkoitettu puhtaasti opetustarkoitukseen. Niiden tarkoituksena on auttaa muokkaamaan sijoittajan ajatteluprosessia eikä niitä pidä toistaa tai toteuttaa ilman huolellista harkintaa. Jokaisen sijoittajan tai treidaajan on tehtävä oma huolellinen selvityksensä ja otettava huomioon oma taloudellinen tilanteensa, riskinsietokykynsä ja sijoitustavoitteensa ennen päätösten tekemistä. Muista, että osake- ja johdannaismarkkinoille sijoittamiseen liittyy riskejä, ja on ratkaisevan tärkeää tehdä tarkkaan harkittuja päätöksiä.

 


Mitä ovat LEAPS-optiot?

LEAPS-optiot ovat pitkän voimassaoloajan optioita, jotka käyttäytyvät kuten lyhyemmän voimassaoloajan optiot, mutta niiden erääntymiseen on aikaa jäljellä yli 1 vuosi. Niitä on saatavilla monille osakkeille ja indekseille, ja ne tarjoavat joustavuutta sijoitusstrategioiden räätälöintiin erilaisten taloudellisten tavoitteiden ja riskinsietokykyjen mukaan.

Miten LEAPS-optiot toimivat?

LEAPS-optioiden avulla sijoittajat voivat:

 • -          Ostaa Call- eli osto-optioita: Hankkia oikeuden ostaa tiettyä osaketta ennalta määrättyyn hintaan, kunnes optio erääntyy.
 • -          Ostaa Put- eli myyntioptioita: Hankkia oikeuden myydä tiettyä osaketta ennalta määrättyyn hintaan, kunnes optio erääntyy.

Nämä optiot antavat sijoittajille mahdollisuuden vivuttaa kokonaisriskiänsä osakkeessa (tai indeksissä), sitoen vähemmän pääomaa kuin osakkeen omistaminen suoraan edellyttäisi.

LEAPS-optioiden käytön edut

 • Vipuvaikutus: LEAPS-optiot lisäävät osakekurssien nousu- ja laskusuuntaisten liikkeiden taloudellisia vaikutuksia sitomalla vähemmän pääomaa potentiaalisesti suuren position hallintaan.
 • Joustavuus: Sijoittajat voivat käyttää LEAPS-optioita erilaisiin strategioihin, kuten positioiden suojaamiseen, tulojen hankkimiseen optioita myymällä eli asettamalla tai spekuloimiseen tulevilla kurssimuutoksilla pienemmällä riskillä kuin osakkeen omistaminen suoraan vaatisi.
 • Kustannustehokkuus: Tarjoaa kustannustehokkaan menetelmän hyötyä osakkeen mahdollisesta kurssinoususta ilman täyttä investointia suoraan alla olevaan osakkeeseen. 
 • Riskienhallinta: Rajoittaa mahdolliset tappiot maksettuun preemioon ja tarjoaa ennalta määritellyn riskistrategian volatiileilla tai epävarmoilla markkinoilla.

Huomioita ja riskejä

 • Preemiot: LEAPS-optioiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset voivat olla huomattavat, vaikkakin pienemmät kuin optiopositiota vastaavan osakemäärän ostaminen suoraan.
 • Aika-arvon lasku (time decay): Optiot menettävät arvoaan lähestyttäessä eräpäivää varsinkin, jos osakkeen hinta ei kehity odotetulla tavalla.
 • Volatiliteettiherkkyys: LEAPS-optiot, kuten kaikki muutkin optiot, ovat herkkiä kohde-etuutena olevan osakkeen volatiliteetin muutoksille, mikä voi vaikuttaa niiden hinnoitteluun.
 • Likviditeetti: LEAPS-optioilla voi olla vähemmän kaupankäyntivolyymia kuin lyhyemmän voimassaoloajan optioilla, mikä saattaa johtaa suurempiin osto- ja myyntitarjousten välisiin eroihin eli spreadeihin ja vaikuttaa siihen, miten helposti niitä voidaan ostaa tai myydä.

Käytännön vinkkejä LEAPS-optioiden käyttöön

Lisättäessä LEAPS-optioita sijoitussalkkuun, on ratkaisevan tärkeää lähestyä niitä strategisen kurinalaisesti, maksimoidakseen niiden hyödyt samalla minimoiden mahdolliset riskit. Seuraavassa on muutamia käytännön vinkkejä, joita kannattaa ottaa huomioon:

 1.      Käsittele LEAPS-optioita kuten osakeostoja: Vaikka LEAPS-optiot vaativat vähemmän alkupääomaa kuin osakkeiden suorat ostot, se ei tarkoita, että sinun kannattaisi ylivivuttaa. Jos ostaisit tavallisesti 100 osaketta, harkitse vain 1 tai 2 vastaavan LEAPS-optiosopimuksen ostamista. Tämä lähestymistapa auttaa välttämään liiallisen riskin yksittäiselle sijoitukselle.
 2. Kohdista pääoma viisaasti: Määritä, kuinka paljon pääomaa olet valmis riskeeraamaan LEAPS-optioilla ja varmista, että se on linjassa salkkusi yleisen riskienhallintastrategian kanssa.
 3. Valitse oikea toteutushinta (strike) ja erääntyminen: Valitse toteutushinnat ja erääntymiset sijoitustavoitteidesi ja markkinanäkymien perusteella.
 4. Käytä LEAPS-optioita suojautumiseen: Harkitse LEAPS-optioiden käyttämistä suojausinstrumenttina salkkusi muiden sijoitusten suojaamiseksi.
 5. Pysy ajan tasalla ja seuraa säännöllisesti: LEAPS-optiot vaativat jatkuvaa seurantaa markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi.
 6. Osta matalalta ja myy korkealta, buy low, sell high: Lähesty LEAPS-optioita strategisesti ajoittaen, osta, kun hinnat ovat alhaalla, ja myy, kun niillä on saavutettu huomattavia tuottoja.
 7. Vältä tunnepohjaista kaupankäyntiä: Noudata kurinalaista lähestymistapaa asettamalla ennalta määritellyt suuntaviivat sille, milloin voittoja kotiutetaan tai tappioita rajataan.
 8. Hajauta eri vaihtoehtosi: Varmista, että LEAPS-optiot ovat vain yksi osa monipuolista sijoitusstrategiaa.

Johtopäätökset

LEAPS-optiot tarjoavat houkuttelevan tavan vivuttaa sijoitusstrategiaasi, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin hallitulla riskillä. Noudattamalla näitä käytännön vinkkejä voit sisällyttää LEAPS-optioita salkkuusi tavalla, joka vastaa taloudellisia tavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi. Nämä instrumentit edellyttävät markkinoiden dynamiikan hyvää ymmärtämistä ja kurinalaista lähestymistapaa sijoittamiseen.