Salkkusiivous

Miten salkkua kannattaa arvioida markkinoiden sekamelskan keskellä?

Kun markkinoilla tuulee, viisas sijoittaja tietää salkkunsa sisällön ja korjaa tarvittaessa kurssiaan oikeaan suuntaan. Millaisissa tilanteissa uudelleenarviointi voi olla tarpeen ja mistä eri näkökulmista omaa salkkuaan kannattaa tarkastella?

Osakesäästämisestä puhutaan usein maratonina, jossa lyhyen aikavälin kurssiliikkeistä ei kannata hätkähtää. Siksi monesti onkin viisasta olla seuraamatta salkkujen kehitystä liikaa, etenkin jos sijoittamisen tarkoituksena on vaurastuminen pitkällä aikavälillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö portfolion sisältöä kannattaisi välillä arvioida uudelleen, varsinkin olosuhteiden muuttuessa rajusti. Suurien muutosten keskeltä voi myös löytyä uusia mahdollisuuksia, jotka tarkkanenäinen sijoittaja voi vainuta.

Kirjoitushetkellä markkinoilla vallitsee varovaisen optimistinen tunnelma. Markkinasentimenttiä indikoiva CNN:n Fear & Greed -indeksi (kirjoitushetkellä 68: Greed) kertoo ahneuden ajavan tällä hetkellä sijoittajia pelon sijaan.

Kun markkinoilla todella kuohuu ja talouden mannerlaatat ovat liikkeessä, voi olla kaukonäköistä syynätä omat sijoituskohteet läpi eri näkökulmista suojautuakseen parhaiten taantumilta ja kurssilaskuilta. Onko salkussa jotain sellaista, jonka ei enää kannattaisi olla siellä? Tai puuttuuko sieltä jotain, joka voisi olla kannattavaa esimerkiksi tuottopotentiaalin tai suojauksen näkökulmasta? Uudelleenarvioinnin yhteydessä voi myös pohtia omaa riskinsietokykyään – mikä on se raja, jonka alapuolelle en halua positioideni arvon laskevan?

Paikoilleen makaamaan jääminen kovissa markkinoiden murroksissa ei yleensä kannata. Historiallisesta näkökulmasta suuret markkinaliikkeet ovat tarjonneet aktiivisille sijoittajille tilaisuuksia ja oston paikkoja, joita ei tavallisesti ole saatavilla. Oikean tilaisuuden löytäminen vaatii näkemyksen lisäksi myös hitusen tuuria.


(artikkeli jatkuu)

 

Mitä salkusta löytyy?

Arviointi on hyvä aloittaa yksinkertaisesti katsomalla sijoitussalkun sisältöä esimerkiksi hajauttamisen näkökulmasta. Onko salkussa riittävän monipuolisesti eri kohteita tuomaan suojaa markkinaheilunnalta?

Monella piensijoittajalla on salkussaan vain noin 1–5 eri osaketta. Tällöin hajauttamisen tuoma suoja markkinariskejä vastaan jää melko pieneksi. Suurella osalla suomalaisista sijoittajista on myös salkussaan vain kotimaisia osakkeita.

Hajauttaminen vähentää salkun arvonheilahtelua kokonaisuudessaan ja pehmentää yksittäisen osakkeen kurssimuutosten vaikutusta. Monella piensijoittajalla ei kuitenkaan ole aikaa tai varoja hajauttaa varojaan yli 30 osakkeeseen. Silloin ETF-rahastot voivat tarjota hyvän vaihtoehdon painaa markkinariskiä alemmas. Esimerkiksi S&P 500 -ETF:n sijoittamalla salkkuun tulee kerralla 500 yhdysvaltalaisen yhtiön verran hajautusta.

Hajauttamista voi lisätä sijoittamalla osakkeiden lisäksi muihin kohde-etuuksiin, kuten raaka-aineisiinvaluuttoihin tai joukkovelkakirjoihin. Salkkuun voi myös harkita korkosijoituksia, kuten USA:n 2- tai 10-vuotista valtionlainaa. Traderissa ulottuvillasi on yli 40 000 sijoituskohdetta yli 60 markkinalla ja mahdollisuus käydä kauppaa osakkeilla, ETF:illä, bondeilla, rahastoilla, sekä optioilla, futuureilla ja muilla johdannaisilla.

Lue lisää: Traderin sijoituslajit ja instrumentit

 

Trendikäs portfolio seuraa maailman muutosta

Toinen huomioon otettava tarkastelukulma on globaalit trendit, kuten geopolitiikka, globalisaatio ja vihreä siirtymä. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan panivat maailmantalouden liikkeelle tavalla, jota ei oltu nähty kymmeniin vuosiin. Kukaan ei tiedä, mihin lopputulokseen murroksen seurauksena päädytään, mutta muutosliikkeessä on viisasta pysyä mukana.

Finanssikriisistä asti kestänyt osakemarkkinoiden härkämarkkina tuli tuotantoketjujen pullonkaulojen, energian hinnan nousun, kiihtyneen inflaation ja keskuspankkien koronnostojen myötä päätökseen ja sijoittajat alkoivat pitkästä aikaa katsoa osakkeita kauemmas saavuttaakseen saman tuottopotentiaalin kuin aiemmin. Korkojen nousun mukana korkosijoittaminen on nostanut suosiotaan myös piensijoittajien keskuudessa.

Lyhyen ajan sisällä tapahtunut maailmanlaajuinen kehityskulku on paljastanut globaalien tuotantoketjujen haurauden. USA:n ja Kiinan kauppasodan, pandemian ja Venäjän sodan myötä tuotantoa ja logistiikkaa on ollut pakko miettiä uudestaan. Sijoittajan näkökulmasta on tärkeää seurata, jatkuvatko maailman jakautuminen ja globalisaation pakitusliike edelleen. Mikäli maailma jakautuu entisestään, väärässä blokissa olevat sijoitukset todennäköisesti kärsivät. Isossa kuvassa tällaisen kehityskulun seuraus olisi tehottomampi maailmantalous ja sen seurauksena nousevat hinnat kuluttajille. 

Vihreä siirtymä ja sosiaalisesti kestävä sijoittaminen puolestaan ovat alati suuremmassa valokeilassa. Niin kutsuttujen ESG-kriteerien avulla on mahdollista arvioida omien sijoitusten eettisyyttä ja ympäristövaikutusta ja rakentaa niiden näkökulmasta kestävä ja omien arvojen mukainen sijoitussalkku.

Samalla kun arvioi, mitä salkkuun kannattaa lisätä, on myös hyvä miettiä, onko siellä komponentteja, jotka olisi hyvä myydä pois markkinariskin tai muiden syiden takia. Hyvänä esimerkkinä toimivat sellaiset yritykset, joiden liiketoiminta painottui vielä sodan alunkin jälkeen voimakkaasti Venäjälle.