Miksi optiostrategiat kuuluvat jokaisen treidaajan työkalupakkiin

Sijoitusmaailmassa puhutaan hyvin usein hajauttamisesta. Toisin sanoen sijoituksia hajautetaan eri omaisuuslajeihin riskien pienentämiseksi. Hajauttaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään erityyppisiin osakkeisiin tai joukkolainoihin sijoittamista vaan myös erilaisten rahoitusvälineiden käyttämistä. Tällaisiin rahoitusvälineisiin, joita jokaisen sijoittajan olisi harkittava, kuuluvat myös optiot. Jotkut kutsuvat niitä finanssialan sveitsiläisiksi linkkuveitsiksi – eikä syyttä.

Optiot ovat sopimuksia, jotka antavat haltijalleen oikeuden mutta eivät tuo tälle velvollisuutta ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä päivänä tai tiettyyn päivään mennessä. Niitä voidaan käyttää useilla eri tavoilla sijoitussalkun vahvistamiseen. Jäljempänä luetellaan viisi yleistä käyttötilannetta tämän havainnollistamiseksi. Jokaiseen käyttötilanteeseen liittyy käytännön esimerkki.

  1. Tuottojen hankkiminen: Yleisimpiä optioiden käyttötarkoituksia sijoitussalkussa on tuottojen hankkiminen. Myymällä optioita sijoittajat voivat saada preemiotuloja vastineeksi velvollisuudestaan myydä tai ostaa kohde-etuus. Tämä strategia eli katettujen osto-optioiden (covered calls) myyminen ja/tai myyntioptioiden (cash secured puts) myyminen voi tuoda tasaisen tuottovirran salkun mahdollisesti tuottamien osinkojen tai korkojen lisäksi.
  2. Suojaaminen (hedging): Optioita voidaan käyttää myös suojaamaan salkkua tappioriskiltä. Ostamalla myyntioptioita sijoittajat voivat suojata salkkunsa mahdolliselta markkinahinnan laskulta. Optiot toimivat vakuutuksen tavoin ja rajoittavat mahdollisia markkinalaskusta aiheutuvia tappioita.
  3. Vivutus: Optioiden avulla sijoittajat voivat hallita suurta kohde-etuuden määrää suhteellisen pienellä sijoituksella. Tällainen vivutus voi toisaalta kasvattaa tuottoja, mutta myös riskit voivat kasvaa.
  4. Joustavuus: Optiot tarjoavat joustavan mahdollisuuden hyödyntää erilaisia markkinaolosuhteita. Sopiva optiostrategia on aina löydettävissä riippumatta siitä, onko sijoittajalla positiivinen, negatiivinen tai neutraali näkemys markkinoista tai tietystä osakkeesta.
  5. Kustannustehokkuus: Optiot voivat olla edullisempi ratkaisu kuin kohde-etuuden ostaminen suoraan. Esimerkiksi osto-option ostamiseen tarvitaan vähemmän pääomaa kuin kohde-etuutena olevien osakkeiden ostamiseen.

Kokoavasti voidaan todeta, että optiot ovat monipuolinen työkalu, jolla sijoittaja voi vahvistaa salkkuaan. Ne tarjoavat mahdollisuuksia lisätä tuottoja, vähentää riskejä ja lisätä joustavuutta. Optioihin, kuten kaikkiin muihinkin sijoitusstrategioihin, liittyy kuitenkin riskejä, joten niitä on käytettävä järkevästi. On tärkeää, että sijoittajat ymmärtävät, miten optiot toimivat, ja käyttävät niitä osana tasapainoista ja hajautettua salkkua.

Tarkastellaanpa jokaista käyttötilannetta lähemmin esimerkin avulla.

(artikkeli jatkuu)

1. Tuottojen hankkiminen

Kuvittele, että omistat 1 000 Coca-Cola Companyn osaketta (KO:xnys), joilla käydään parhaillaan kauppaa 60 dollarin hintaan per osake. Olet vakuuttunut Coca-Colan pitkän aikavälin näkymistä ja suunnittelet pitäväsi osakkeet omistuksessasi usean vuoden ajan. Haluaisit kuitenkin saada lisätuottoa sijoituksestasi.

optiostrategiat1.png

Tätä varten voisit myydä osakkeitasi koskevan katetun osto-option. Tutkittuasi asiaa päätät myydä osto-option, jonka toteutushinta on 62,5 dollaria ja joka erääntyy 45 päivän kuluttua. Saat option myymisestä 0,40 dollarin preemion eli yhteensä 400 dollaria (koska yksi optiosopimus koskee sataa osaketta ja sinulla on 1 000 osaketta eli teet kymmenen sopimusta).

Option erääntyessä lopputulos voi olla jompikumpi seuraavista:

– Jos Coca-Colan osakekurssi pysyy alle 62,5 dollarissa (valittu toteutushinta), optio erääntyy arvottomana. Sinulle jää 400 dollarin preemio tuottona, ja omistat edelleen 1 000 Coca-Colan osaketta. Voit nyt halutessasi myydä jälleen osto-option saadaksesi lisää tuottoa. Saisit voittona 0,6 prosentin pääoman tuoton (preemio 400 dollaria / osakkeiden arvo 60 000 dollaria * 100). Jos tekisit näin kahdeksan kertaa vuodessa, saisit sijoituksestasi 5 prosenttia (8 * 0,666 %) lisää tuottoa vuoden aikana. (Tässä esimerkissä optio erääntyy 45 päivän kuluttua, joten erääntymisiä on kahdeksan vuoden aikana, mutta voit todellisuudessa valita erääntymispäivän esimerkiksi viikon tai kuukauden päähän.)

– Jos Coca-Colan osakekurssi nousee yli 62,5 dollariin, optio todennäköisesti toteutuu. Sinun on myytävä 1 000 Coca-Colan osakettasi 62,5 dollarin kappalehintaan. Sinulle jää silti kuitenkin 400 dollarin preemio. Tässä tapauksessa kokonaistuottosi kaupasta ovat preemio plus osakkeittesi 2,5 dollarin arvonnousu per osake eli yhteensä 2 900 dollaria (400 dollaria + 2,5 dollaria * 1 000).

Molemmissa tapauksissa saat tuottoa option myymisestä saadusta preemiosta. Tätä strategiaa voidaan toistaa viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain, ja sillä saadaan tasainen tuottovirta osakkeiden mahdollisesti tuottamien osinkojen lisäksi.

Huomaa, että vaikka katettujen osto-optioiden myymisellä voidaan saada tuottoja, se myös rajoittaa osakkeiden arvopotentiaalia. Jos Coca-Colan osakekurssi nousisi merkittävästi, et saisi tuottoa 62,5 dollarin toteutushinnan ylittävästä noususta. Kuten aina, sijoittajien on tärkeää ymmärtää jokaiseen sijoitusstrategiaan liittyvät kompromissit.

2. Suojaaminen (hedging)

Oletetaan, että omistat sata Tesla Inc:n (TSLA) osaketta, joilla käydään parhaillaan kauppaa hieman alle 280 dollarin hintaan per osake. Olet tehnyt hyvät kaupat, sillä ostit osakkeet alun perin (esimerkiksi) 200 dollarin hintaan. Olet kuitenkin huolissasi siitä, että markkinat mahdollisesti laskisivat tulevien kuukausien aikana, ja haluat suojata voittosi.

optiostrategiat2.png

Suojautuaksesi TSLA:n osakekurssin mahdolliselta laskulta voisit ostaa myyntioption. Päätät siis ostaa myyntioption, jonka toteutushinta on 260 dollaria ja joka erääntyy 20. lokakuuta 2023. Myyntioptio antaa sinulle oikeuden myydä TSLA-osakkeita 260 dollarin kappalehintaan riippumatta siitä, kuinka alas osakekurssi mahdollisesti laskee. Myyntioptio maksaa 20,85 dollaria per osake (preemio) eli yhteensä 2 085 dollaria.

Option erääntyessä lopputulos voi olla jompikumpi seuraavista:

– Jos TSLA:n osakekurssi pysyy yli 260 dollarissa, myyntioptio erääntyy arvottomana. Menetät myyntioptiosta maksamasi 2 085 dollarin preemion, mutta TSLA-osakkeesi ovat yhä arvokkaampia kuin myyntioption mukainen toteutushinta. Preemiota voidaan pitää kurssilaskulta suojaavan vakuutuksen kustannuksena.

– Jos TSLA:n osakekurssi laskee alle 260 dollariin, myyntioptio tulee kuvaan mukaan. Voit käyttää oikeuttasi myydä osakkeet 260 dollarin kappalehintaan vallitsevasta markkinahinnasta riippumatta. Tämä rajoittaa osakkeista aiheutuvaa tappiotasi ja auttaa suojaamaan sijoitustasi.

Molemmissa tapauksissa myyntioptio toimii eräänlaisena vakuutuksena, joka suojaa osakekurssin merkittävältä laskulta. Tästä optiosuojauksessa on perimmiltään kyse.

Edellä esitetyssä esimerkissä käytettiin yksinkertaista myyntioptiota havainnollistamaan optioita käyttämällä toteutettavan suojauksen periaatetta. Optioita voi kuitenkin käyttää suojaustarkoituksiin tehokkaamminkin. Artikkelissa ”Protecting a long stock market position from turbulence” esitetään kattavampi kuvaus ja esimerkki siitä, miten suojaus voidaan toteuttaa edistyneemmällä ja kustannustehokkaammalla optiostrategialla.

3. Vivutus

Kuvittele suhtautuvasi toiveikkaasti MongoDB Inc:n (MDB) osakkeeseen, jolla käydään parhaillaan kauppaa 410 dollarin hintaan per osake. Uskot osakkeen kurssin nousevan tulevien kuukausien aikana, mutta 100 osakkeen ostaminen maksaisi 41 000 dollaria eli olisi merkittävä sijoitus.

optiostrategiat3.png

Osakkeiden ostamisen sijaan voisit vivuttaa sijoitustasi käyttämällä osto-optiota. Oletetaan, että päätät ostaa osto-option, jonka toteutushinta on 360 dollaria ja joka erääntyy 17. marraskuuta 2023. Osto-optio antaa sinulle oikeuden ostaa MDB-osakkeita 360 dollarin kappalehintaan riippumatta siitä, kuinka korkealle osakekurssi mahdollisesti nousee. Osto-optio maksaa 85,45 dollaria per osake (preemio) eli yhteensä 8 545 dollaria.

Option erääntyessä lopputulos voi olla jompikumpi seuraavista:

– Jos MDB:n osakekurssi pysyy alle 360 dollarissa, osto-optio erääntyy arvottomana. Menetät osto-optiosta maksamasi 8 545 dollarin preemion. Tämä on mahdollinen maksimitappiosi ja merkittävästi vähemmän kuin 41 000 dollaria, jonka olisit vaarantanut, jos olisit ostanut osakkeet suoraan.

– Jos MDB:n osakekurssi nousee yli 360 dollariin, osto-optio tulee kuvaan mukaan. Voit käyttää oikeuttasi ostaa osakkeet 360 dollarin kappalehintaan vallitsevasta markkinahinnasta riippumatta. Jos MBD:n osakekurssi nousee esimerkiksi 480 dollariin, voittosi olisi 120 dollaria per osake miinus 85,45 dollarin preemio eli yhteensä 3 455 dollaria. Tämä tarkoittaa sijoituksellesi 40,4 prosentin tuottoa, joka on merkittävästi suurempi kuin 17 prosentin tuotto, jonka olisit saanut ostamalla osakkeet suoraan.

Molemmissa tapauksissa osto-optiolla saadaan vipuvaikutusta, eli sinulla on mahdollisuus saada suurempi tuotto pienemmällä sijoituksella. Tässä piilee optioilla vivuttamisen voima.

Huomaa, että vaikka osto-optioita ostamalla voidaan saada vipuvaikutusta ja mahdollisesti suurempia tuottoja, siihen liittyy myös suurempi riski. Jos osakekurssi ei nouse toteutushintaa korkeammaksi, koko preemio menetetään. Kuten aina, sijoittajien on tärkeää ymmärtää jokaiseen sijoitusstrategiaan liittyvät kompromissit.

4. Joustavuus

Tarkastellaan Activision Blizzard Inc -yritystä (ATVI), jonka osakkeella käydään parhaillaan kauppaa 83 dollarin hintaan per osake. Yhtiö on parhaillaan Microsoftin mahdollisen yritysoston kohteena, mutta lopputulos on epävarma sääntelyyn liittyvien tekijöiden vuoksi. Epävarmuus saattaisi muuttaa kurssia merkittävästi kumpaan suuntaan tahansa.

optiostrategiat4.png

Tässä tilanteessa voisit käyttää ostettu haara -strategiaa eli ostaa sekä osto-option että myynti-option, joilla on sama toteutushinta ja erääntymispäivä. Tämä strategia on voitollinen, jos osakekurssi muuttuu huomattavasti jompaankumpaan suuntaan.

Oletetaan, että päätät ostaa osto-option ja myynti-option, joiden toteutushinta on 82,5 dollaria ja jotka erääntyvät 17. marraskuuta 2023. Osto-optio maksaa 6,88 dollaria per osake ja myynti-optio 4,73 dollaria per osake eli kustannukset ovat yhteensä 11,61 dollaria per osake ja kaikkiaan 1 161 dollaria.

Optioiden erääntyessä lopputulos voi olla jompikumpi seuraavista:

– Jos ATVI:n osakekurssi pysyy noin 82,5 dollarissa, molemmat optiot erääntyvät arvottomina ja menetät optioista maksamasi 1 161 dollarin preemion. Tämä on mahdollinen maksimitappiosi.

– Jos ATVI:n osakekurssi muuttuu huomattavasti kumpaan tahansa suuntaan, toinen optioista tulee kuvaan mukaan. Esimerkiksi jos ATVI:n osakekurssi laskee 62,5 dollariin yritysoston epäonnistumisen vuoksi, voittosi myynti-optiosta olisi toteutushinnan ja osakekurssin erotus miinus preemion kokonaismäärä.

Tässä tapauksessa voitto olisi (82,5 dollaria – 62,5 dollaria) * 100 – 1 161 dollaria = 839 dollaria. Saisit siis alun perin tekemällesi 1 161 dollarin sijoitukselle noin 72 prosentin tuoton.

Joustavuutta lisäävän ostettu haara -strategian avulla voit hyötyä kohde-etuuden arvossa kumpaan suuntaan tahansa tapahtuvista suurista muutoksista. Näin optioilla voidaan saada joustavuutta sijoittamiseen.

Huomaa, että vaikka ostettu haara -strategialla voidaan lisätä joustavuutta ja saada mahdollisesti suurempia tuottoja, siihen liittyy myös suurempi riski. Jos osakekurssi ei muutu riittävästi kumpaankaan suuntaan, koko preemio menetetään. Kuten aina, sijoittajien on tärkeää ymmärtää jokaiseen sijoitusstrategiaan liittyvät kompromissit.

5. Kustannustehokkuus

Apple on vakiintunut yritys, jonka tuloskehitys on ollut vahvaa. Applen osakkeella käydään parhaillaan eli 3. heinäkuuta 2023 kauppaa noin 192 dollarin hintaan per osake.

optiostrategiat5.png

Oletetaan, että uskot Applen osakekurssin nousevan lähikuukausina mutta et halua sijoittaa suurta määrää pääomaa ostaaksesi osakkeita suoraan. Päätät sen sijaan ostaa osto-option.

Valitset Applen osto-option, jonka toteutushinta on 200 dollaria ja joka erääntyy 17. marraskuuta 2023. Optio maksaa 7,70 dollaria per osake. Koska kukin optiosopimus koskee sataa osaketta, kokonaiskustannukset ovat 770 dollaria.

Tarkastellaanpa seuraavaksi kahta skenaariota:

– Applen osakekurssi nousee 230 dollariin option erääntymispäivään mennessä. Tässä tapauksessa voit toteuttaa optiosi ja ostaa sata Applen osaketta 200 dollarin toteutushintaan, mikä maksaa sinulle yhteensä 20 000 dollaria. Tämän jälkeen voisit myydä osakkeet vallitsevalla markkinahinnalla eli 230 dollarilla per osake, jolloin saisit 23 000 dollaria. Optiosta maksamasi 770 dollarin vähentämisen jälkeen nettovoittosi olisi 2 230 dollaria.

– Applen osakekurssi laskee 190 dollariin option erääntymispäivään mennessä. Tässä tapauksessa sinun ei kannattaisi toteuttaa optiotasi ja ostaa osakkeita 200 dollarin kappalehintaan, koska voisit ostaa niitä avoimilla markkinoilla 190 dollarin hintaan. Annat siis option erääntyä arvottomana. Tässä skenaariossa tappiosi rajoittuu optiosta maksamaasi 770 dollariin.

Molemmissa skenaarioissa option kustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin sadan Apple-osakkeen ostamisen kustannukset. Tämä osoittaa selvästi, miten optioilla saadaan sijoitusstrategiaan kustannustehokkuutta.

 

Traderissa asiakas pystyy halutessaan avaamaan optio-positioita long-suuntaan ja erikseen ominaisuuden itse enabloimalla myös short-suuntaan. Short-legin sisältäviä strategioita pystyy tekemään, jos on enabloinut optioiden shorttaamisen.