Avaa maksuton asiakkuus ja käy kauppaa Traderin parhaassa hintaluokassa (alk. 0,03% tai min. 3 €) jopa 2 kuukautta. Aloita nyt »

Raha on muutosvoima

Kolme tapaa sijoittaa vastuullisemmin

Raha on muutosvoima– kolme tapaa sijoittaa vastuullisemmin

Kuluttajia kannustetaan yhä enemmän vastuullisuuteen ja vaikuttamaan rahoillaan: jättämään ostamatta ja suosimalla vastuullisempia vaihtoehtoja. Yrityksiin voi vaikuttaa myös suoraan - sijoittamalla. Raha on muutosvoima.

Black Friday, joulu, syntymäpäivät, huono tai hyvä päivä – juhlistamme iloisia tapahtumia ja piristämme itseämme ja läheisiämme lahjoilla. Talouden näkökulmasta kulutus luo työpaikkoja ja arvokkaita verorahoja. Kääntöpuolena ainaisessa kulutusjuhlassa ovat niin huolet ympäristöstä ja ilmaston lämpenemisestä kuin esimerkiksi lapsityövoiman käytöstä ja tehtaiden työskentelyolosuhteista.

Kuluttajia kannustetaan yhä enemmän vastuullisuuteen ja vaikuttamaan rahoillaan: jättämään ostamatta ja suosimalla vastuullisempia vaihtoehtoja. Yrityksiin voi vaikuttaa myös suoraan - sijoittamalla. Raha on muutosvoima.

Pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivien yhtiöiden voi perustellusti odottaa tuottavan paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

Vastuullinen sijoittaminen siis kannattaa, oli eettisyys tärkein motivaattori siinä tai ei.

Vastuullinen sijoittaminen on muutakin kuin yritysten ilmastovaikutusten tarkastelua

Yritysten hiilijalanjälki ja muut ympäristöasiat korostuvat keskustelussa vastuullisesta sijoittamisesta. Hiilijalanjäljeltään pieni yritys voi kuitenkin käyttää lapsityövoimaa tai kiertää veroja. Täten se voi olla sijoittajan arvojen vastainen ja samalla sen toiminta sisältää myös riskejä tuoton kannalta.
Kattavan kuvan sijoituskohteesta saakin tarkastelemalla vastuullisuutta monipuolisesti eri näkökulmista. Vastuullisessa sijoittamisessa näkeekin usein kirjainyhdistelmän ESG, mikä tulee sanoista ympäristö (environment), sosiaalinen (social) ja hallinto (governance).

Käytännössä yrityksen vastuullisuutta arvioidessa voidaankin tarkastella esimerkiksi seuravia asioita:

  • Ympäristöllinen vastuu (E): Ilmastonmuutos, hiilidioksidipäästöt, luonnonpääoma, puhtaan veden käyttö ja vesitehokkuus, uusiutuva energia ja vihreä rakentaminen.
  • Sosiaalinen vastuu (S): Inhimillisen pääoman hyödyntäminen, perustyönormit, tuotevastuu, yksityisyydensuoja ja tietoturva, sidosryhmät.
  • Hallinnollinen vastuu (G): Hallitus, palkkaus, omistajuus, kirjanpito, korruptio, liiketoiminnan etiikka.

Vastuullisuus-teeman alle mahtuukin paljon asioita, ja toisaalta myös se, mikä mielletään vastuulliseksi, on usein kulttuurisidonnaista. Usein myös sijoittajat kuin yritysten vastuullisuutta arvioivat tahot painottavat eri asioita. Yksi toimija voi esimerkiksi painottaa enemmän liiketoiminnan yhteiskunnallista tai ympäristövaikutusta, toinen taloudellisia vaikutuksia tai taloudellista riskiä. Vastuullisuudelle ei olekaan yhteisesti sovittuja standardeja tai mittareita, joista sijoittaja voisi suoraan todeta jonkin kohteen olevan vastuullinen tai ei. Sijoittaja joutuukin miettimään, millä tavalla itse haluaa vastuullisuutta omissa sijoituksissaan toteuttaa.

Vaivannäkeminen kuitenkin kannattaa. Eettisen näkökulman lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuusanalyysi laajentaa yritysten tarkastelua pelkistä numeroista ja tuloksesta siihen, miten tulos on tehty. Sijoittaja saa siis siten kattavamman kuvan kohteen tulevaisuuden tuottopotentiaalista ja yritykseen ja sen alaan liittyvistä riskeistä. Riskejä voivat olla esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen muutos, erilaiset maineriskit tai yrityksen alaa koskevan sääntelyn kiristyminen ja lisääntyminen.

Lue lisää: Koronakriisi paljasti sijoitussalkuissa piilevän ilmastoriskin

Miten sijoittaa vastuullisemmin?

Kuluttaja voi valita itselleen vihreämmän sähkösopimuksen, jättää lapsityövoiman hyväksikäytöstä kiinni jääneen brändin vaatteet ostamatta ja suosia sen sijaan esimerkiksi vastuullisuuden edelläkävijöinä tunnettuja yrityksiä ostoksia tehdessään.

Sama logiikka toimii myös vastuullisempaa sijoitussalkkua rakentaessa.

Sijoittaja voi hyödyntää kolmea strategiaa:

1 - Poissulkeminen

Sijoittaja voi sulkea salkustaan pois yhtiöt, joissa yritysvastuu ei toteudu hyväksyttävällä tasolla tai jotka eivät esimerkiksi vastaa sijoittajan arvoja. Tällaisia voivat olla yksittäiset yrityksiä, joiden toiminnassa on sijoittajan näkökulmasta toivomisen varaa tai sijoittaja voi sulkea pois myös kokonaisia aloja kuten ase- tai tupakkateollisuus tai esimerkiksi vegaanille lihateollisuus.

2 - Parhaiden suosiminen

Sijoittaja voi salkussaan painottaa yhtiöitä tai toimialoja, joiden vastuullisuusluokitus on toimialansa paras. Suosiminen on vaikutusvaltaa, sillä ohjaamalla sijoitusvarallisuutta vastuullisempiin yrityksiin parannetaan näiden yritysten menestymisen edellytyksiä. Vastaavasti toimialojensa huonoimmat kokevat painetta parantaa toimintamallejaan.

Tutustu Traderiin koostettuihin esimerkkiyhtiöihin vastuullisista yhtiöistä ja rahastoista.

3 - Sijoittaminen vastuullisuutta edistäviin kohteisiin

Sijoittaja voi investoida kohteisiin, jotka edistävät suoraan positiivista kehitystä: esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai muuta ympäristöä hyödyttävää liiketoimintaa sekä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomiointia taloudellisessa päätöksenteossa.

Tutustu Traderin valmiiksi koostettuihin yrityksiin erilaisten teemojen alta, kuten: uusiutuva energia, terveysteknologia, kyberturvallisuus.

Sijoitusyhtiöihin ja muihin suurempiin sijoittajiin verrattuna yksityissijoittajilla ei useimmiten ole pääsyä neutraalien kolmansien puolien tekemiin vastuullisuusanalyyseihin yrityksistä. Yritykset kuitenkin raportoivat avoimesti yhä enenevässä määrin omasta vastuullisuudestaan ja varsinkin negatiiviset uutiset leviävät niin perinteisen kuin sosiaalisen median ansiosta nopeasti. Tietoa on sitä etsivälle saatavilla yhä enemmän, melkein jo liikaakin.

Apuna voi käyttää myös erilaisten palveluntarjoajien valmiita listauksia vastuullisista yrityksistä sekä vastuullisia sijoitusrahastoja ja -koreja. Tällöinkin kuitenkin kannattaa tarkistaa, millä perusteella kohteet on listaukseen tai rahastoon valittu.