Talousriskit eivät pelota suomalaisia sijoittajia

Poikkeuksellisesta sijoitusvuodesta huolimatta moni Mandatum Traderin kyselyyn osallistuneista sijoittajista on kokenut onnistumisia sijoitustoiminnan parissa ja valtaosa aikoo sijoittaa lisää lähitulevaisuudessa. Vastuullisuus painaa monen sijoittajan vaakakupissa sijoituspäätöksiä tehdessä.

Kuva: Unsplash / Marek Piwnicki

Historian saatossa markkinoita ravistelevat kriisit ovat usein tarjonneet sijoittajille hyviä mahdollisuuksia ja pitkäjänteisesti ja aktiivisesti sijoittavat ovat usein selvinneet kriiseistä kaikkein parhaiten.

Ukrainan sota, energiakriisi ja inflaatio ovat ravistelleet sijoitusympäristöä läpi vuoden. Siitä huolimatta suomalaisten sijoittajien sijoitushalukkuus ei ole lopahtanut: peräti 51 prosenttia Mandatum Traderin sijoittajakyselyyn (n=1002) osallistuneista sijoittajista kertoi kasvattavansa arvopaperiomistuksiaan tulevan puolen vuoden aikana.

Etenkin aktiivisemmat omistajat kertoivat aikovansa lisätä sijoituksiaan: heistä 67 prosenttia on ostokannalla tulevan puolen vuoden aikana.

Terveysala, energiasektori ja informaatioteknologia houkuttelevat

Suurin osa lisäämiskannalla olleista vastaajista nimeää pitkäaikaissijoittamisen suurimmaksi syyksi sijoituskohteiden ostoon.

Suurinta sijoituspotentiaalia sijoittajat näkevät tällä hetkellä terveysalalla, energiasektorilla ja informaatioteknologiassa. Myös tietoliikennepalvelut, rahoitusala ja perusteollisuus nähdään hyvinä sijoituskohteina.

“Suosikit kertovat kaikki keskenään eri tarinaa. Energiasektori on kuluvan vuoden suurin voittaja öljyn ja kaasun hinnan nousun myötä. Terveydenhuoltosektori toimii perinteisesti suhteellisesti parhaiten heikossa markkinassa. It-yhtiöt ovat sen sijaan vuoden 2022 selkeimpiä häviäjiä ja hyötyvät suhteellisesti, mikäli korkotaso laskee. Omissa osakesalkuissamme olemme lisänneet hajautusta sumeiden näkymien takia, joten olemme siinä mielessä asiakkaidemme kanssa samassa veneessä”, kommentoi Lassi Järvinen, Mandatum Asset Managementin allokaatiotuotteiden johtaja.  

Monen suomalaisen sijoittajan varallisuuden pohjana toimii omistusasunto, ja kiinnostus sijoitusasunnon ostoa kohtaan on nytkin suurta.

Yleisesti suomalaisten sijoittajien omistukset ovat tällä hetkellä painottuneet osakkeisiin ja rahastoihin. Valtaosa sijoituskannalla olevista myös suunnittelee sijoittavansa lisää näihin omaisuusluokkiin. Osa tuottohakuisemmista ja riskinsietokykyisemmistä sijoittajista harkitsee myös ETF:ien ja kryptovaluuttojen ostamista.

(artikkeli jatkuu)

 

Onnistumisia karhumarkkinoillakin

Suomalaiset sijoittajat kertoivat kyselyssä viime vuosien onnistumisistaan sijoittamisen parissa. Moni onnistumisista liittyi vahvasti sijoittamiseen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Moni vastaaja kertoi käyttäneensä pörssinotkahduksia hyväkseen sijoittamalla lisää osakekurssien laskiessa.

”Jos ostat tasasummalla kuukausittain, saat karhumarkkinoilla enemmän hintojen laskiessa. Pörssikurssien taas noustessa sijoittaja vastaavasti tienaa enemmän. Karhumarkkinoilla voi halutessaan sijoittaa jopa enemmän kuin nousukaudella, jos rahkeet riittävät”, Niklas Odenwall, Mandatumin kaupankäyntipalveluiden johtaja toteaa.  

Osa vastaajista myös kertoi kokeneensa onnistuneensa ylipäänsä aloittamalla sijoittamisen ja perehtymällä markkinoiden toimintaan ensimmäistä kertaa korona-ajan pörssikuopan aikana tai sen jälkeen. Viime vuosien poikkeuksellisuus verrattuna viimeiseen vuosikymmeneen on pakottanut monet kokeneemmatkin sijoittajat perehtymään uudella tavalla markkinoiden toimintaan.

Vastuullisuus on valtavirtaa

Vastuullisuus on noussut lyhyessä ajassa merkittäväksi sijoitusteemaksi. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen huomiointi sijoitusanalyyseissä on jo useilla toimijoilla itsestäänselvyys.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden merkityksestä kysyttäessä lähes puolet vastaajista (47 prosenttia) ja 40 prosenttia tuottohakuisista vastaajista, pitivät vastuullisuutta erittäin tai melko tärkeänä sijoituskohteen valintaan vaikuttavana tekijänä.

Omien sijoituskohteiden vastuullisuutta pidetään tärkeänä ennen kaikkea siksi, että niillä koetaan voivan saavuttaa positiivista vaikutusta yhteiskuntaan. Vastuullisuuden myös koetaan vähentävän sijoittamisen riskejä.

Kyselystä kävi ilmi, että sijoittajan tuottohakuisuudella ei ole vaikutusta siihen, kuinka merkittävänä tämä vastuullisuutta pitää.

”Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse tarkoittaa, että pitäisi tinkiä tuottotavoitteistaan”, Odenwall tiivistää.