Kullan hinta ampaisee 3000 dollariin keskuspankkien epäonnistuessa inflaatiotavoitteissaan

Ole Hansen, Head of Commodity Strategy, Saxo Bank

Vuonna 2023 markkinat lopulta toteavat inflaation jatkavan jylläämistään vielä lähiajat.

Vuonna 2023 kulta pääsee vihdoin jaloilleen haastavan vuoden 2022 jälkeen, jolloin monet sijoittajat turhautuivat kullan heikkouteen, vaikka inflaatio kiihtyi korkeimmalle tasolleen 40 vuoteen. Keskeisenä kullan potentiaalia pidättelevänä tekijänä oli nähtävästi virheellinen markkinakonsensus siitä, että korkea inflaatio jäisi ohimeneväksi ilmiöksi. Keskuspankit ennakoivat yleisesti, että inflaatio palaa tavoitetasolleen parissa vuodessa, ja sama näkyi markkinoiden omassa tulevien inflaatioriskien hinnoittelussa. Miten kullan olisikaan voinut olettaa nousevan vuonna 2022, etenkin dollarin ollessa vahva, jos 5-vuotisesta Yhdysvaltojen valtionlainasta voi saada reilusti yli 4,0 prosentin tuoton samalla kun 5 vuoden inflaatioennuste on alle 2,5 prosenttia?

Vuonna 2023 markkinat lopulta toteavat inflaation jatkavan jylläämistään vielä lähiajat. Yhdysvaltojen keskuspankin politiikan kiristäminen ja määrällinen kiristäminen tuovat Yhdysvaltojen valtionlainamarkkinoille uuden ongelman, joka pakottaa uusiin kieroihin, valtionlainamarkkinoiden volatiliteetin hillitsemiseen tähtääviin ”toimenpiteisiin”, jotka ovat todellisuudessa määrällistä keventämistä. Kevään tullen Kiina päättää luopua nollakoronapolitiikastaan kokonaan ja mainostaa tehokasta hoitoa ja ehkä jopa uutta rokotetta. Kiinan kysyntä ryöpsähtää jälleen valloilleen, saa hyödykkeiden hinnat uuteen huimaan nousukiitoon ja kiihdyttää inflaatiota, etenkin kun dollari heikentyy edelleen Yhdysvaltojen keskuspankin hellittäessä otettaan. Aliomistettu kulta nousee vauhdilla, kun uusi tilanne alkaa näkyä inflaatioennusteissa.

Valuutoista kovin saa vuonna 2023 lisäpotkua kolmelta taholta. Ensimmäinen vauhdittava tekijä on geopoliittisesta tilanteesta johtuva voimistuva sotatalousmentaliteetti, jossa korostuu omavaraisuuden merkitys ja jossa pyritään minimoimaan ulkomaiset valuuttavarannot ja suosimaan kultaa. Toisena tekijänä ovat massiiviset investoinnit uusiin kansallisiin turvallisuusprioriteetteihin, kuten energianlähteisiin, energiasiirtymään ja toimitusketjuihin. Kolmas tekijä on globaalin likviditeetin kasvu poliittisten päättäjien pyrkiessä välttämään velkamarkkinoiden romahdusta reaalikasvun alkaessa lievästi taantua (tosin ei kuitenkaan nimellishinnoissa!). Kulta murtaa leikiten 2 075 dollarin tuntumassa olevan tuplahuipun ja ampaisee ainakin 3 000 dollariin ensi vuonna.

Vaikutukset markkinoihin: Kullan spot-hinta nousee yli 3 000 dollariin unssilta, ja VanEck Junior Gold Miners ‑indeksin arvo nelinkertaistuu.