OPEC+ ja Kiina ja Intia eroavat IMF:stä ja sopivat kaupankäynnistä uudella varantovaluutalla

Redmond Wong, Market Strategist, Greater China, Saxo Bank

Yhdysvaltojen liittolaisiin kuulumattomat maat tiedostavat Yhdysvaltojen hallituksen pyrkimykset käyttää dollaria aseena ja pyrkivät irtautumaan dollarista ja Kansainvälisestä valuuttarahastosta ja luomaan kansainvälisen clearing-liiton (ICU) ja uuden varantovaluutan, Bancorin (valuuttakoodi KEY), joka perustuu Keynesin alkuperäiseen ideaan ajalta ennen Bretton Woodsia. Tarkoituksena on näyttää pitkää nenää Yhdysvalloille, joka käyttää hyväkseen valta-asemaansa kansainvälisessä rahajärjestelmässä.

Siinä missä alle viidennes kansainvälisestä kaupasta suuntautuu Yhdysvaltoihin, yli kolmannes kansainvälisestä kaupasta laskutetaan dollareissa ja lähes 60 prosenttia maailman valuuttavarannoista on dollareita. Liiketoimintakielto venäläisten valtio-omisteisten yhteisöjen kanssa helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan järisytti Yhdysvaltojen kanssa sotilaallisesti liittoutumattomia maita, koska kielto oli Iraniin, Venezuelaan ja muihin maihin viime vuosikymmeninä kohdistettuja pakotteita huomattavasti laajempi. Näissä maissa mietitään, voisivatko niiden dollarimääräiset varat – ja jopa EUR-, JPY- ja GBP-määräiset varat – joutua äkillisesti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ja muiden Yhdysvaltojen liittolaisten asettamien jäädytysmääräysten kohteeksi.

Monet ovat spekuloineet, että Kiinan renminbistä voisi tulla uusi varantovaluutta, mutta Kiina ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta luopua rajat ylittävien pääomavirtojen rajoituksista. CNH:n käyttöä kaupassa rajoittaa merkittävästi myös se, että monet Yhdysvaltojen liittolaisiin kuulumattomat maat pelkäävät Kiinan vaikutusvallan kasvua.

Luonteva ratkaisu Kiinalle ja sen monille kauppakumppaneille, erityisesti energian ja muiden hyödykkeiden viejille, olisi pikemminkin löytää uusi ei-kansallinen varantovaluutta, jolla käydä kauppaa. Niiden inspiraationa on brittiläisen taloustieteilijän John Maynard Keynesin suunnitelma uudistaa kansainvälinen rahajärjestelmä toisen maailmansodan jälkeen siten, että millään osapuolella ei ole ylivaltaa. OPEC+-maiden, manner-Kiinan, Hongkongin, Intian, Brasilian, Pakistanin, Keski-Aasian maiden ja kymmenien Afrikan unionin maiden johtajat kokoontuvat Astanaan Kazakstaniin perustamaan kansainvälistä clearing-liittoa (ICU), joka perustuu uuteen laskentayksikköön ja varantovaluuttaan, Bancoriin (valuuttakoodi KEY). KEY-valuuttaa voivat omistaa vain jäseninä olevat keskuspankit, ja sitä käytetään laskentayksikkönä kansainvälisten kauppojen selvitykseen sekä varantovaluuttana. Uusi KEY-valuutta indeksoidaan kaupankäynnin kohteena olevien hyödykkeiden muodostamaan koriin, jossa raakaöljyllä on suurin paino. KEY tukee jäsenvaltioiden valuuttoja kiinteillä vaihtokursseilla, ja ne tarkistetaan jäsenvaltioiden keskinäisten vaihtotaseen muutosten mukaan. Kaikki uuden rahaliiton jäsenvaltiot eroavat IMF:stä. Saudi-Arabia ja Hongkong lopettavat valuuttakurssikiinnityksensä dollariin.

Vaikutukset markkinoihin: Liittoutumattomien maiden keskuspankit leikkaavat dollarivarantojaan laajalti, Yhdysvaltojen valtionlainojen tuotot nousevat reippaasti ja dollari laskee 25 prosenttia suhteessa valuuttakoriin, jossa kaupankäyntivaluuttana on uusi KEY.