Alijäämäiset maat muodostavat ”Rooman klubin” neuvotellakseen kaupan ehdoista

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer, Saxo Bank

Jatkuva ja yhä syvenevä kuilu vaihtotaseiltaan yli- ja alijäämäisten maiden välillä johtuu hallituista valuutoista eikä ole pitkällä aikavälillä kestävä tilanne. Yhdysvaltojen valtionvelan riistäydyttyä käsistä kuusi alijäämäistä maata muodostaa ”Rooman klubin” tavoitteenaan alijäämien pienentäminen neuvottelemalla kollektiivisesti maailmankaupan ehdot uusiksi ylijäämäisten maiden kanssa. Kulta, hopea ja kryptovaluutat pärjäävät erittäin hyvin maailman varantovaluutan ja alijäämäisten maiden kestämättömien vaihtotasevajeiden kannalta arvaamattomassa ympäristössä.

Vuonna 1956 Yhdysvalloilla oli velkaa yhteensä 273 miljardia dollaria, mutta nyt velkasaldo on jo 33 biljoonaa dollaria, eli kasvua on huikeat 14 000 %.

Perustetaan ”Rooman klubi” vähentämään pahasti alijäämäisten maiden vaihtotasevajeita. Teoriassa avoimeen ja vapaaseen kauppaan perustuvaa taloutta ohjataan ja säännellään valuuttakursseilla, jolloin alijäämäisten maiden valuutat devalvoituvat kilpailukyvyn palauttamiseksi. Todellisuudessa monet tai jopa lähes kaikki maat kontrolloivat valuuttojaan ja tulevat siten luoneeksi joko pysyvän ali- tai ylijäämän. Meillä on yksinkertaisesti lähes kiinteä globaali valuuttajärjestelmä, ja se lyö kapuloita koko vapaan kaupan rattaisiin, eikä Maailman kauppajärjestöllä ole keinoja joidenkin maiden alati kasvavien vajeiden aiheuttaman taakan keventämiseen. Tämä johtaa ”Rooman klubiin”, yhteistyöhön, jonka tavoitteena on poistaa kansainvälisen kaupan ja rahoitusjärjestelmän jatkuvasti kasvava epäsuhta. Vuonna 2024, kun maailmassa vallitsee syvä taantuma ja keinoja koronlaskuihin on vähän inflaation pysytellessä korkealla, maailman suurimmat alijäämäiset maat kokoontuvat Roomaan tavoitteenaan asettaa paremmat ehdot, joilla voidaan rakenteellisesti heikentää ylijäämäisten maiden edellytyksiä edelleen kasvattaa ylijäämiään. Logiikkana on se, että alijäämien nollaus ylijäämäisten maiden asteittaisilla sidotuilla revalvaatioilla antaisi mahdollisuuden globaaliin nollaukseen, minkä tuloksena olisi tasapuolisempi ja vakaampi talousmalli. ”Rooman klubin” kuusi perustajamaata ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Intia, Brasilia, Kanada ja Ranska. Keskeisten maiden vaihtotaseiden välillä olevan epäsuhdan korjaaminen tulee olemaan tuskallista niille maille, joilla on suurin ylijäämä, eli Kiinalle, Saksalle, Norjalle, Japanille, Alankomaille ja Singaporelle. Tärkeimpänä katalyyttinä on Yhdysvaltojen velan riistäytyminen käsistä vuonna 2022. Kun julkisten velkojen yhteistyöelin, Pariisin klubi, perustettiin vuonna 1956, Yhdysvalloilla oli velkaa yhteensä 273 miljardia dollaria, mutta nyt velkasaldo on jo 33 biljoonaa dollaria, eli kasvua on huikeat 14 000 %.

Vaikutukset markkinoihin: Maailman varantovaluutan karkaaminen käsistä vähentää uskoa Fiat-valuuttajärjestelmään, mikä petaa suuria tuottoja kulta-, hopea- ja kryptovaluuttasijoittajille.