Optiot

Treidaa osakkeilla, osakeindekseillä, raaka-aineilla, jalometalleilla, koroilla sekä valuutoilla pörsseissä kuten EUREX, COMEX, NYMEX ja CME

Avaa asiakkuus Tutustu optioihin

Optiot

Treidaa osakkeilla, osakeindekseillä, raaka-aineilla, jalometalleilla, koroilla sekä valuutoilla pörsseissä kuten EUREX, COMEX, NYMEX ja CME

Avaa asiakkuus Tutustu optioihin

Haluatko ottaa näkemystä markkinan kehityksestä long- tai short-suunnassa vai onko tarkoituksenasi suojata osakesalkkusi kurssilaskuilta? Haluaisitko ehkä tehdä tuottoa silloin, kun markkinat pysyvät paikallaan? Optiot ovat erityisesti aktiivisten sijoittajien sekä treidaajien suosimia sijoitustuotteita ja niitä voidaan hyödyntää kaikissa eri markkinatilanteissa. Erityisen kiinnostavia optioista tekee mahdollisuus valita kohde-etuus, toteutushinta, erääntymisajankohta sekä hyödyntää vipuvaikutusta.

Tutustu optioihin:

Optioihin sijoittaminen Traderissa

Optioiden hinnoittelu

Mitä optiot ovat ja missä niillä käydään kauppaa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Optioihin sijoittaminen Traderissa

futuurit-kartta.png

Traderissa voit käydä optiokauppaa sadoilla eri kohde-etuuksilla suorista osakkeista sekä osakeindekseistä raaka-aineisiin, jalometalleihin sekä valtionlainoihin ja korkoihin. Kohde-etuuden tyyppinä voi olla indeksi, futuuri tai yksittäinen osake. Optiot ovat monimutkaisia sijoituskohteita, joiden perusominaisuudet tulee kuitenkin tuntea ennen kuin aloittaa niihin sijoittamisen.

Mandatum Traderissa voit käydä kauppaa optioilla TraderGO- ja TraderPRO-kaupankäyntialustoilla sekä TraderGOn mobiilisovelluksessa. Tutustu eri alustoihin täältä.

Optiot-optiosivu1.png

Havainnollistava esimerkkinäkymä Mandatum Traderista

Treidaa optioilla

Miksi käydä kauppaa optioilla Traderissa?

Edistyneet työkalut

Optiosarjat, optiostrategiat, optioiden rollaus sekä kreikkalaiset (Greeks) treidaamisesi tukena TraderGOssa ja PROssa.

Laaja valikoima optioita

Tarjolla satoja optioita yli 20 pörssissä globaalisti. Hyödynnä optioiden kohde-etuuksia kuten osakkeet, osakeindeksit, raaka-aineet, jalometallit, korot ja valuutat.

Long & short

Optiot mahdollistavat kaupankäynnin call- ja put- optioilla nouseviin ja laskeviin markkinoihin. Voit suojata tai spekuloida sekä hyödyntää vivun avulla markkinaliikkeitä ja pääomaasi tehokkaasti.

Tyytyväisimmät sijoittajat

Osakesäästäjien Viisas Raha -lehden Välittäjä 2021 -tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät sijoittaja-asiakkaat löytyvät Traderista: Traderin asiakkaista peräti 83 prosenttia pitää palvelua hinta-laatusuhteeltaan hyvänä.

Hinnoittelu

Optiokaupankäynnin välityspalkkiot Mandatum Traderissa ovat kohde-etuudesta riippuen 3-6 EUR/USD per optiosopimus.  Jos käyt aktiivisesti kauppaa optioilla, ota asiakaspalveluumme yhteyttä.

Kaupankäynti optioilla tapahtuu optiopörsseissä ja nämä veloittavat kohde-etuudesta riippuen pienen pörssimaksun eli exchange feen. Tämän lisäksi yön yli pidettävistä Short-optiopositioista menee nk. Carry Cost -kulu. Tarkan erittelyn optiokaupan ja -position instrumenttikohtaisista kuluista löydät kaupankäyntialustalta kauppaikkunasta.

optiot-hintakuva.png

Havainnollistava esimerkkinäkymä Mandatum Traderista

Mitä optiot ovat ja missä niillä käydään kauppaa?

Monet uskovat optioiden olevan melko uusi sijoitusinstrumentti verrattuna monille tutumpiin osakkeisiin, mutta todellisuudessa optiotyyppistä kaupankäyntiä on harjoitettu jo Antiikin Kreikassa. Thales Miletoslainen ennusti matematiikan sekä tähtitieteen avulla tulevaa oliivisatoa ja spekuloi menestyksekkäästi oliivipuristimien kysynnän kasvulla tehden suuret voitot osto-optiotyyppisillä sopimuksilla oliivipuristimien omistajien kanssa. Niistä ajoista asti optiokauppaa on käyty erilaisilla markkinapaikoilla ympäri maailman, kunnes vuonna 1973 perustettiin CBOE (Chicago Board Options Exchange) ja ensimmäinen vakioituja ja standardoituja optiosopimuksia tarjonnut johdannaispörssi sai alkunsa.

Aluksi CBOE:ssa oli tarjolla vain ”Call” eli osto-optioita ja likviditeetti oli heikko. Sattumalta vain hieman CBOE:n perustamisen jälkeen vuonna 1973 kaksi professoria, Fisher Black ja Myron Scholes, kehittivät matemaattisen kaavan optioiden hinnoitteluun. Tämä sai nimekseen Black-Scholes malli ja sillä oli suuret vaikutukset optiomarkkinoiden likviditeetin lisääntymiseen sijoittajien kiinnostuksen kasvun myötä.

”Put” eli myyntioptiot otettiin CBOE:n listoille vuonna 1977 ja lisää optiopörssejä alkoi syntyä ympäri maailmaa. Optioiden online-kaupankäynti alkoi yleistyä 1990-luvun lopulla ja paljon uusia ammattimaisia sekä aloittelevia sijoittajia tuli mukaan markkinoille samalla kun online-välittäjien sekä muiden osapuolten määrä kasvoi nopeasti optiomarkkinoilla. Nykyään tuhansia eri optiosopimuksia on listattuina johdannaispörsseissä ympäri maailman ja kymmenillä miljoonilla sopimuksilla käydään kauppaa päivittäin.

Kaupankäyntivolyymeiltaan suurimpia optiopörssejä ovat tänä päivänä Chicago Board Options Exchange (CBOE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Euronext Amsterdam Options Exchange (AEX), NYSE American Options (AMEX), NYSE Arca Options (ARCA), Eurex Exchange sekä Tokyo Stock Exchange Options Market (OSK).

optiot-optiosivu2.png

 Havainnollistava esimerkkinäkymä Mandatum Traderista. Suomalaiset osakkeet, joiden osakeoptio on tarjolla Eurex-pörssissä.

Optio on johdannainen (Derivative) eli sen hinta derivoidaan eli johdetaan jonkin toisen kohde-etuuden (Underlying) hinnasta. Eri kohde-etuuksia on valittavissa useita erilaisia kuten osakkeet, osakeindeksit, raaka-aineet, jalometallit sekä korot, bondit ja valuutat. Esimerkkeinä Nasdaq 100, DAX sekä FTSE 100 -indeksit, osakkeet kuten Apple, Electronic Arts ja Nestle, ETF:t kuten SPDR S&P 500 ETF Trust sekä hopea, maakaasu, kahvi, US T-Bond, 3kk Euribor, VIX ja EUR/USD.


Optio on aina ostajalle oikeus ja myyjälle (asettajalle) velvollisuus. Koska on olemassa osto-optioita sekä myyntioptioita, option ostajalla on joko oikeus ostaa tai myydä optiosopimukseen nimetty kohde-etuus, esimerkiksi osake, tiettyyn ennalta sovittuun hintaan (toteutushinta) ennalta sovittuna päivänä (erääntymispäivä) tai sitä ennen. Jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta ei ole ostajan kannalta suotuisa option erääntymispäivänä, ostaja ei toteuta optio-oikeuttaan ja optio erääntyy arvottomana. Jos ostaja haluaa toteuttaa option sen hinnan ollessa hänen kannaltansa sopiva, on myyjällä aina velvollisuus joko myydä kohde-etuus ostajalle tai ostaa se tältä.

Optioiden kaupankäyntiajat vaihtelevat sen mukaan, onko kohde-etuutena osake, osakeindeksi vai jokin futuurisopimus. Optiopörssit määrittelevät hyvin tarkkaan option ominaisuudet eli kohde-etuuden, sopimuksen koon, valuutan ja toteutushinnat. Osto- ja myyntioptioiden sisäänrakennettu vipuvaikutus sekä mahdollisuus asettaa eli shortata optioita tekevät niistä houkuttelevia aktiivisille sijoittajille ja treidereille. Optioita käytetään paljon myös suojaamiseen kurssilaskuilta tai -nousuilta. On olemassa myös paljon erilaisia optiostrategioita, joita hyödyntämällä voi hallita ja pienentää riskejä sekä tehdä tuottoja myös paikallaan pysyvillä markkinoilla. Optioiden perusominaisuudet tulee kuitenkin tuntea ennen kuin aloittaa sijoittamisen niihin.

optiot-optiosivu3.png
Esimerkki Strangle-optiostrategiasta TraderGOssa

Optiot ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Kaikki esityksessä kuvatut tuotteet eivät sovi kaikille sijoittajille, sillä niihin sisältyy huomattava riski. Sijoitusten arvo voi muuttua merkittävästi ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Tuotteet ovat monimutkaisia ja sijoittajan pitää ymmärtää kohde-etuuksiin liittyvät riskit sekä tutustua huolellisesti tuotekohtaisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin.

Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita tai sijoitustuotteita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään tutustua huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan arvioonsa, tavoitteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa ja konsultoida tarvittaessa oikeudellisia ja verotuksellisia neuvonantajiaan. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. Rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee aina perehtyä huolellisesti rahoitusvälineistä annettuihin tietoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Lisätietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä saat Saxon kaupankäyntialustalta.