Avaa maksuton asiakkuus ja käy kauppaa Traderin parhaassa hintaluokassa (alk. 0,03% tai min. 3 €) jopa 2 kuukautta. Aloita nyt »

Optio

Traderin kautta pääset yli 1 200 optioon esimerkiksi osake-, valuutta- ja raaka-ainemarkkinoilla.

Mikä on optio?

Optio on johdannaissopimus, jolla on kaksi osapuolta: myyjä ja ostaja. Option myyjä eli asettaja sitoutuu myymään option kohde-etuutena olevat arvopaperit sovittuna ajankohtana sovittuun hintaan. Option ostajalla puolestaan on oikeus päättää toteutetaanko tuo kauppa. Ostajan tappioriski rajoittuu optioihin sijoitettuun pääomaan, kun taas option asettajan tappioriski on sijoitettua pääomaa suurempi.

Optioita on sekä osto-optioita (call) että myyntioptioita (put). Jos option kohde-etuuden kurssi nousee reilusti yli option sopimushinnan, osto-option ostaja voi moninkertaistaa sijoittamansa pääoman ja sopimushinnan ja kurssin välinen erotus jää asettajan tappioksi. Osto-option asettajan tappioriski on siis teoriassa rajoittamaton. Jos kohde-etuuden kurssi taas laskee alle sopimushinnan, osto-option ostajan sijoitus menettää arvonsa.

Myyntioption ostaja puolestaan ansaitsee sopimushinnan ja kurssin välisen erotuksen, jos kohde-etuuden kurssi laskee sopimushinnan alapuolelle. Myyntioption asettajan tappio on vastaavan suuruinen ja teoriassa tappiota rajoittaa viime kädessä se, ettei kohde-etuuden kurssi voi painua nollan alapuolelle. Jos kohde-etuuden kurssi on eräpäivänä sopimushintaa korkeampi, myyntioption ostajan sijoitus on menettänyt koko arvonsa.

Option kurssi on harvemmin pelkästään kohde-etuuden kurssin ja sopimushinnan välinen erotus, sillä optiolla on aina aika-arvoa, joka pienenee option toteutuspäivän lähestyessä. Jos kohde-etuuden kurssi on toteutushinnan alapuolella, osto-optio on out-of-money ja yläpuolella taas in-the-money.

Optioiden yleisimmät käyttötavat yksityissijoittajalle ovat kurssinousulla tai -laskulla spekulointi sekä salkun suojaaminen. Optioiden avulla ei ole pakko esimerkiksi ostaa osakkeita isolla pääomalla vaan ansaita absoluuttisesti yhtä paljon sijoittamalla vain murto-osa rahoista. Osakesalkun voi puolestaan suojata niin, ettei salkun osakkeita tarvitse kurssilaskun iskiessä myydä, koska myyntioptioiden tuotto peittää osakesalkun tappiot.