Aloittelijasta mestariksi: optioiden ostaminen

Aloittelijasta mestariksi -artikkelisarjassa käymme läpi optiokaupankäynnin tekniikoita ja strategioita sekä kerromme, miten kuka tahansa voi aloittaa optiosijoittamisen.Tässä artikkelissa käydään läpi optiokaupan perusteita, kuten optioiden ostoa ja myyntiä sekä optioiden tuottomahdollisuuksia ja riskejä.

Johdanto

Olet jo jossain määrin kokenut sijoittaja, tutuksi ovat tulleet osakkeet, pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja muut Saxon välittämät sijoituskohteet. Tuottoja on tullut, ehkä joskus myös tappioita, mutta nyt tuntuu siltä, että eurot pitäisi saada tekemään töitä vielä pykälän verran tehokkaammin. Kenties olet kuullut optiokaupankäynnistä. Termihän tulee esiin tämän tästä finanssimaailmassa, mutta ehkä käsite on jäänyt vähän hämäräksi.

Jos tunnistat tästä itsesi, olet oikeassa paikassa. Tämän minioppaan tarkoitus on käydä läpi selkeässä muodossa optiosijoittamisen perusteet. Kerromme, miten päästä alkuun, ja käymme läpi optioiden ostamisen ja myymisen (asettamisen) perusteet sekä tärkeitä muistettavia asioita. Joten lähdetään matkalle optioiden maailmaan – ehkä löydät keinoja sijoitusstrategiasi monipuolistamiseen ja toivottavasti myös uusia tuottovirtoja.

Huom! Artikkelissa esitetyt strategiat ja esimerkit ovat yksinomaan havainnollistavia ja niiden tarkoituksena on tukea asian ymmärtämistä. Esitettyjä strategioita ei pidä soveltaa sellaisenaan ilman huolellista harkintaa. Jokaisen sijoittajan tai treidaajan tulee toimia asianmukaisen huolellisesti ja punnita omaa taloudellista tilannettaan, riskinsietokykyään ja sijoitustavoitteitaan ennen päätöksentekoa. On syytä muistaa, että osake- ja johdannaissijoittamiseen liittyy aina riski ja että päätöksiä tulee harkita huolellisesti.

Optioiden ostamisen perusteet

Mikä on optio?

Sijoituskäsitteenä optio on sopimus, joka antaa haltijalleen oikeuden mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä kohde-etuus – esimerkiksi osake – tiettyyn hintaan tietyllä aikavälillä. Option voi mieltää samaan tapaan kuin etumaksun: suhteellisen pienellä summalla varataan oikeus ostaa talo tämänhetkiseen hintaan, ja lopullinen päätös kaupan lukkoon lyömisestä tai perumisesta on tehtävä tiettyyn päivään mennessä.

Miksi ostaa optioita?

Enemmän vähemmällä: Optioiden hienous on siinä, että pienellä kustannuksella voidaan kontrolloida isoa osakemäärää. Tuloksena on mahdollisuus isompaan tuottoon, ja samalla tappion riskiä pystytään rajoittamaan.

Turvaverkko: Optio voi toimia ikään kuin sijoituksen vakuutuksena. Jos epäilet, että jonkun salkkusi osakkeen kurssi voi pian lähteä laskuun, optiot tarjoavat mahdollisuuden tappioiden rajaamiseen.

(artikkeli jatkuu)

 

Optiotyypit: osto- ja myyntioptio

Osto-optio (call): Osto-option ideana on varata mahdollisuus ostaa tiettyä osaketta määräpäivään mennessä lukkoon lyödyllä hinnalla. Vähän kuin kaupassa näkisi kiinnostavan tuotteen, jonka haluaa ostaa, ja hinnan nousun varalta tehdään pieni varausmaksu, joka lukitsee hinnan tähän päivään.

Myyntioptio (put): Myyntioption periaate on osto-optioon verrattuna päinvastainen, eli option haltijalla on oikeus myydä tietty määrä osaketta sovittuun hintaan. Kuvitellaan, että omistat tuotteen ja aavistelet, että sen arvo voi pian pudota – myyntioption avulla voit lukita myyntihinnan määräajaksi.

Optiosarjojen hallinta

Optiosarjat on käytännössä valikko, johon on koottu kaikki tarjolla olevat tiettyyn kohde-etuuteen sidotut optiot. Valikossa näkyvät eri toteutushinnat ja erääntymispäivät sekä kunkin option osto- ja myyntitarjoustasot. Alla olevasta ruutukaappauksesta näkee, miten TraderGO-alusta näyttää optiosarjat (optiosarjat näkyvät samalla tavoin TraderPRO-alustalla, ja mahdollisista eroista huolimatta periaatteet ovat samat). Toimeksiannolle avataan kaupankäyntitiketti yksinkertaisesti klikkaamalla tarjous- tai pyyntihintaa, ja kun lähdetään ostamaan, klikataan pyyntihintaa (Ask).

koho-2023-09-05-00-optionchain.jpg

Seuraavassa on lisätietoa numeroiduista kohdista:

 1. Tässä esimerkissä on haettu osake seurantalistan (watchlist) kautta, joka tässä tapauksessa oli Stocks European eli eurooppalaiset osakkeet.
 2. Seuraavaksi on klikattu LVMH:n riviä. Tätä on käytetty esimerkkinä pelkästään siitä syystä, että hinta oli nimellisesti kaikkia muita osakkeita korkeampi. Mandatumilla tai Saxolla ei ole mitään erityistä näkemystä tästä osakkeesta, sitä käytetään tässä pelkästään esimerkkinä!
 3. Optiosarjat tulevat näkyviin klikkaamalla kohtaa Option Chain / Optiosarjat oikealla ikkunan yläosassa. Alle tulee näkyviin kyseisen osakkeen kaupankäyntitunnus (tässä tapauksessa MC:xpar), joka osoittaa, että näkyvillä on juuri sen osakkeen optiosarja.
 4. Oikealla puolella näkyvät tarjolla olevat erääntymispäivät, joita voi olla vähän tai paljon riippuen siitä, kuinka suosittuja kunkin osakkeen optiot ovat. Suosituista osakkeista on tarjolla kuukausittaisten optioiden lisäksi myös viikoittaisia optioita, eli erääntymispäiviä on joka viikko. Vähemmän suosituilla osakkeilla erääntymispäiviä on harvemmin, joillakin vain neljännesvuosittain.
 5. Erääntymispäivää klikkaamalla näkyviin tulevat tarjolla olevat toteutushinnat, tässä tapauksessa joulukuulle 2024 asti.
 6. Samaan tapaan kuin erääntymispäivien kohdalla, näytettävien toteutushintojen määrä riippuu (enemmän tai vähemmän) siitä, kuinka paljon aikaa on jäljellä erääntymiseen. Mitä lähempänä erääntymispäivää ollaan, sitä enemmän toteutushintavaihtoehtoja yleensä on. Tarjolla olevien toteutushintojen määrä voi myös vaihdella riippuen siitä, erääntyvätkö optiot viikoittain vai kuukausittain.
 7. Optioketjun vasemmalla puolella näkyvät osto-optiot (Calls). Tässä artikkelissa käsitellään optioiden ostamista, joten jos kiinnostumme jostakin optiosta, klikkaamme vihreässä laatikossa olevia pyyntihintoja (Ask).
 8. Optioketjun oikealla puolella vastaavasti näkyvät myyntioptiot (Puts). Kuten edellä, jos haluamme ostaa myyntioption, klikkaamme vihreässä laatikossa olevaa pyyntihintaa.

Miten optioiden ostamisella tehdään tulosta

Perinteinen tapa: option käyttäminen

Option ostajalla on mahdollisuus halutessaan todella käyttää se. Jos on esimerkiksi ostettu osto-optio ja osakkeen kurssi nousee, option käyttämällä osaketta voi ostaa aiemmin lukittuun edullisempaan hintaan. Puhutaan myös option toteuttamisesta. Option käyttäminen voi olla vaihtoehto etenkin siinä tapauksessa, että osaketta on tarkoitus pitää pidempään.

Tarkastellaan edellä esitettyä esimerkkiä, jossa ostetaan osto-optio, jonka toteutushinta on 500 euroa. Optiosta maksetaan 283,48 euron pyyntihinta. Jos LVMH:n kurssi on erääntymispäivänä (tässä esimerkissä 20.12.2024) esimerkiksi 900 euroa, voisimme käyttää option:

 • Meillä on oikeus ostaa osake 500 eurolla (toteutushinta).
 • Seuraavaksi osake voidaan myydä välittömästi 900 eurolla (erääntymispäivän kuvitteellinen kurssi).
 • Huomaa: Osaketta ei ole pakko myydä option toteuttamisen jälkeen. Jos olet sitä mieltä, että kurssinousu jatkuu, 500 eurolla ostetun osakkeen pitäminen voi olla hyvä idea.
 • Tuloksena olisi 400 euron voitto osaketta kohti (900 € – toteutushinta 500 €).
 • Voitosta on kuitenkin vähennettävä optio-oikeudesta maksettu 283,48 euroa: 400 € (bruttovoitto) – 283,48 € = 116,52 €:n nettovoitto (miinus maksut ja kaupankäyntipalkkiot).
 • Tällöin tuottoprosentiksi (tuotto / investointi x 100) saadaan 116,52 / 283,48 x 100 = 41,10 %.

Tarkastellaan vertailun vuoksi osakkeen suoraa ostoa ja myyntiä:

 • Osake ostetaan 757,40 eurolla (viimeisin kuvakaappauksessa näkyvä toteutunut kaupankäyntihinta).
 • Osake myydään 900,00 eurolla.
 • Tuottoprosentti (tuotto / investointi x 100): (900 – 757,40) / 757,40 x 100 = 18,83 %

 

(artikkeli jatkuu)

 

Treidaajan periaate: ostetaan halvalla ja myydään kalliilla

Useimmiten option haltija ei kuitenkaan käytä optio-oikeuttaan, vaan optioita pyritään ostamaan ja myymään voitollisesti. Jos ostaa osto-option ja osakkeen kurssi nousee, option hinta todennäköisesti nousee myös. Tällöin option voi myydä ostohintaa korkeampaan hintaan, eli voitollisesti, ostamatta missään vaiheessa itse osakkeita (jolloin vältetään osakekauppoihin liittyvät maksut ja palkkiot). Jos taas on ostanut myyntioption ja osakkeen kurssi laskee, option hinta sitä vastoin nousee (EI laske), jolloin laskevalla osakekurssilla pystyy tekemään voittoa. Myyntioption ostamisen voikin nähdä vaihtoehdoksi osakkeen lyhyeksi myynnille eli shorttaukselle, joka on monissa EU-maissa kiellettyä.

Kustannukset ja riskit

Option ostaja maksaa kaupanteon yhteydessä preemion. Se on ostajan koko riski – sen enempää ei voi hävitä. Edellä esitetyssä kuvakaappauksessa maksettu preemio vastasi pyyntihintaa (maksut ja palkkiot pois lukien). Voittopotentiaali voi kuitenkin olla huomattavasti isompi, etenkin jos osakkeen hintaliikkeet vastaavat odotuksiasi.

Optioiden hinnoittelun ymmärtäminen (miksi luvut ovat usein niin pieniä)

Ensinäkemältä saatetaan  ajatella, että option hinta, olkoon vaikka 2,40 $, on ostajan koko kustannus. Se on kuitenkin yhtä osaketta vastaavan yhden option hinta, ja yleensä optiosopimus tehdään 100 osakkeelle. Joten optiokaupan todellinen hinta on 2,40 $ x 100 = 240 $. Tämä on syytä pitää mielessä, kun miettii optiokauppojen kustannuksia ja tuottoja. Yllä olevan kuvakaappauksen mukaan tämä tarkoittaisi, että jos esimerkiksi haluaa ostaa osto-option, jonka toteutushinta on 500 euroa ja pyyntihinta 283,48 euroa, yksi 100 osakkeen sopimus maksaa 283,48 € x 100 = 28 348 € (ilman maksuja ja palkkioita).

Milloin pääsee omilleen?

Option kriittinen piste (breakeven point) on osakekurssi, jossa option haltija ei tee voittoa eikä kärsi tappiota. Kriittinen piste on tärkeää tietää, jotta pystyy tekemään järkeviä päätöksiä option pitämisestä tai myymisestä. Jos yllä olevan ruutukaappauksen esimerkissä vaikkapa on ostanut osto-option 283,48 eurolla (toteutushinnalle 500 annettu pyyntihinta), optiolla pääsee omilleen, jos kohde-etuutena olevan osakkeen (LVMH) kurssi ylittää yhteenlasketun 500 euron toteutushinnan ja optiosta maksetun hinnan (283,48 €). Toisin sanoen 783,48 euron ylittävä kurssi tuottaa option toteuttajalle voitollisen tuloksen.

Mitä muuta on hyvä tietää

Hinta muuttuu ajan mukana

Option arvo ei pysy vakiona. Ajan kuluessa option käypä myyntihinta saattaa nousta tai laskea riippuen useista tekijöistä, kuten kohde-etuutena olevan osakkeen kurssista, volatiliteetista ja siitä, kuinka paljon aikaa on jäljellä option erääntymiseen. Optioiden ostajan kannattaa tästä syystä useimmiten ostaa optioita, joiden erääntymiseen on riittävästi aikaa, jotta osake ehtii saavuttaa tavoitellun hintatason.

Tuottojen todennäköisyys

Optioiden maailmassa puhutaan usein option tuoton tai voitollisuuden todennäköisyydestä. Sitä kannattaa miettiä optiota valittaessa muiden käsiteltyjen tekijöiden ohella. Tähän liittyy käsite POP, eli ”Probability of Profit”, jolla tarkoitetaan option voitollisuuden (teoreettista) todennäköisyyttä erääntymispäivänä (voitollinen = tuotto vähintään 1 sentti).

Jäljellä oleva juoksuaika

Jokaiselle optiolle määritellään erääntymispäivä, ja sen lähestyessä option hintaliikkeet voivat nopeutua. Tästä syystä jäljellä olevan juoksuajan tunteminen auttaa tekemään järkeviä päätöksiä option pitämisestä tai myymisestä. Mitä lähemmäksi erääntymispäivää tullaan, sitä nopeammin option arvo laskee. Ilmiö on täysin normaali, koska erääntyvä optio on täysin arvoton, jos se ei ole voitollinen (In-The-Money), eli jos toteutushinnan ja markkinahinnan ero on epäedullinen. Esimerkki: ostettu osto-optio on erääntyessä voitollinen jos osakkeen hinta on suurempi kuin option toteutushinta. Erääntyessä optiolla ei ole enää lainkaan aika-arvoa vaan ainoastaan sisäistä arvoa tai sen arvo on nolla. 

In-The-Money, At-The-Money, Out-Of-The-Money: mitä ne ovat?

Nämä termit kuvaavat kohde-etuutena olevan osakkeen kurssin suhdetta option toteutushintaan, siis hintaan, jolla option käyttäjä voi ostaa tai myydä osakkeen. ”In the Money”  tarkoittaa, että option toteutus olisi kyseisellä hetkellä voitollista. Osto- eli call-optiolle se merkitsee toteutushintaa korkeampaa osakekurssia ja myynti- eli put-optiolle toteutushintaa alhaisempaa osakekurssia. ”At the money”  on kyseessä, jos osakekurssi ja toteutushinta ovat samat. ”Out of the Money”  puolestaan tarkoittaa, että optio-oikeuden käyttäminen tällä hetkellä ei ole kannattavaa; osakkeen kurssi on osto-option toteutushintaa alhaisempi ja myyntioption toteutushintaa korkeampi. Näiden käsitteiden avulla saa nopeasti haltuun option tämänhetkisen arvon ja tuottopotentiaalin.

Johtopäätökset

Optiot voivat vaikuttaa mutkikkailta, mutta ne laajentavat osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksia. Perusteet ymmärtämällä – miten optiotuotot syntyvät ja mikä on kustannusten ja ajoituksen vaikutus – pääsee hyvin alkuun optiosijoittamisessa. Miksi et siis lähtisi liikkeelle tutustumaan optioiden mahdollisuuksiin?