Sijoittaja, onhan jenkkimarkkina osa sinunkin salkkuasi? 

Yhdysvaltain markkina – tuo koko maailmaa ohjaava investointien keskittymä, joka vaikuttaa tällä hetkellä menestyvän huomattavasti muuta maailmaa paremmin. Sijoittaja, joka ei allokoi osaa rahoistaan Yhdysvaltain markkinalle lainkaan, joutuukin tosissaan perustelemaan päätöstä itselleen.  

Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat osa monen sijoittajan salkkua – ja syystäkin. Mikä tekee näistä markkinoista kiinnostavan sijoittajalle ja millaisia asioita siellä kannattaa nyt seurata? Lue Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaavan johtajan Lassi Järvisen keskeisimmistä nostoista, jotka jokaisen sijoittajan kannattaa huomioida.  

Miksi Yhdysvaltojen tulisi kiinnostaa jokaista sijoittajaa?  

”Yhdysvaltain markkina on valtavan iso osa koko globaalia osakemarkkinaa. Jos Yhdysvaltain markkinaan ei sijoita lainakaan, pitää kysyä itseltään, miksi ei”, toteaa Järvinen.  

Yhdysvaltoja kuvaillaan usein maailman johtavaksi taloudeksi, joka näyttää suuntaa myös muille talousalueille. Kuluneen vuoden aikana Yhdysvaltojen ja muun maailman tiet vaikuttavat haarautuneen, kun Yhdysvalloissa talous tuntuu kasvavan samalla, kun muualla junnataan paikoillaan.  

Yhdysvaltoihin sijoittaneelle talousalueen menestys on mukava uutinen. Kun alueella sujuu hyvin, myös siellä toimivat yritykset yleisesti ottaen pärjäävät. Tämä voi puolestaan näkyä sijoittajalle muun muassa hyvinä osinkotuottoina ja osakkeiden arvon nousuna.

Lue lisää osinkosijoittamisesta täältä.

Esimerkiksi New Yorkin ja Helsingin pörssien vertailu antaa karun kuvan talousalueiden kehityskuluista. Samalla kun yhdysvaltalainen S&P 500 -osakeindeksi on noussut tätä kirjoittaessa 11 % vuonna 2023, on Helsingin pörssissä puolestaan nähty 8 % lasku vastaavalla aikavälillä.   


(Artikkeli jatkuu)

 

Miksi Yhdysvallat sitten tuppaa pärjäämään muuta maailmaa paremmin?  

Yksi syy maan vahvaan talouskehitykseen löytyy sen tehokkaasta ja joustavasta pääomamarkkinasta. Sen ansiosta Yhdysvallat on historiallisesti tarkasteltuna ollut lähes poikkeuksetta nopeampi ja parempi reagoimaan erilaisiin muutoksiin markkinoilla.  

Kun pääomamarkkina toimii ja reagoi nopeasti muutoksiin, selviävät myös alueella toimivat yritykset haasteista kilpailijoitaan paremmin. Tämä hymyilyttää myös yhdysvaltalaisiin yrityksiin sijoittaneita.  

Vaikka Yhdysvaltain talous vaikuttaa tällä hetkellä menestyvän muuta maailmaa paremmin, eivät juhlat sielläkään voi jatkua loputtomiin. Talouskasvu tulee myös Atlantin toisella puolella väistämättä jossakin vaiheessa hidastumaan.  

Myös tällöin tilanne saattaa kuitenkin olla muuta maailmaa aurinkoisempi, sillä Yhdysvaltain talous on monin tavoin esimerkiksi Eurooppaa dynaamisempi ja julkinen sektori notkeampi reagoimaan erilaisiin kriiseihin. Tämän ansiosta myös talousalueen yritykset selviytyvät usein kilpailijoitaan paremmin haastavista markkinaolosuhteista, mikä hyödyttää lopulta myös kyseisiin yrityksiin ja talousalueeseen varojaan allokoinutta sijoittajaa.  

Toisaalta Yhdysvaltojen talouskehitystä tukee myös maan innovaatiokeskeisyys. Rahoituksen löytäminen uusille innovaatioille on Yhdysvalloissa usein huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi Euroopassa, ja maassa vallitsee yrittämiseen ja innovointiin kannustava kulttuuri.  

”Kerta toisensa jälkeen on osoitettu se, että Yhdysvalloissa syntyy yhtiöitä, joista tulee globaalisti johtavia – oli ala mikä tahansa”, kertoo Järvinen maan innovaatiokehityksestä.  

Innovoivat ja oman alansa johtavat yritykset ovat myös sijoittajille houkuttelevia kohteita – erityisesti jos sellaisen onnistuu löytämään aikaisessa vaiheessa. Tällaiset yritykset menestyvät usein kilpailijoitaan paremmin ja kasvattavat taas osaltaan sijoittajan salkun arvoa.  

Mielenkiintoista seurattavaa luvassa lähiaikoina  

Tulevaa vuotta tarkasteltaessa keskeisiä Yhdysvaltain markkinaan mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin inflaation ja korkojen kehitys. Järvinen arvioi, etteivät korot välttämättä tule laskemaan tulevaisuudessa yhtä vahvasti kuin markkinoilla odotetaan.  

”Tämän vuoden aikana on eletty laskevan inflaation ja laskevien korko-odotusten aikaa. Korot itsessään eivät ole merkittävästi laskeneet, mutta korko-odotukset ovat hieman”, kertoo Järvinen.  

Vastaavanlainen ajatusmaailma siitä, että korkotaso tulisi laskemaan, on yleisesti vallalla myös ensi vuotta tarkasteltaessa, mutta myös tähän kannattaa suhtautua pienellä skeptismillä. Jos inflaatio pysyy korkeana, joutuvat keskuspankit oletettavasti jatkamaan tiukkaa linjaansa. Merkittäviä korkojen laskuja tuskin on siis luvassa ainakaan aivan lähiaikoina.  

Kuluneen vuoden aikana suurin osa Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden vahvasta menestyksestä on selittynyt muutamien suurien teknologiayhtiöiden, kuten Nvidian, Metan ja Amazonin, menestyksellä. Menestyksen taustalla on tekoälyyn liittyvä optimismi, jonka ajatellaan hyödyttävän juuri näitä yhtiöitä. 

”Suurin piirtein 70 prosenttia S&P 500 -indeksistä on seitsemän yhtiön tuottoja, joista kaikki ovat teknologiayhtiöitä lukuun ottamatta Berkshire Hathawayta, joka sekin on Applen merkittävä omistaja. Muut sektorit ovat pääasiassa joko miinuksella tai muutaman prosentin plussalla”, kuvaa Järvinen teknologiayhtiöiden merkitystä.  

Ensi vuonna johtotähdet tulevat luultavasti olemaan muualla, sillä näiden yhtiöiden osakekurssit ovat jo hinnoiteltu markkinoilla suhteellisen korkeiksi. Merkittäviä osakekurssien kasvun mahdollisuuksia niiden osalta tuskin nähdään ainakaan lyhyellä aikavälillä.  

Mikäli korko- ja inflaationäkymissä tapahtuu käänne ja markkinoilla odotetaan korkeiden korkojen jäävän pysyvämmäksi ilmiöksi, nousevat vuonna 2022 suhteellisesti hyvin pärjänneiden arvoyhtiöiden näkymät jälleen. Toimialoista teollisuusyhtiöt voivat pitää pintansa varastosyklin parantuessa ja julkisen rahan virratessa maan teollisuusinfran kehittämiseen. Opportunistille suhteellisesti hyvin halvat pienyhtiöt tarjoavat mahdollisuuden arvonnousuun. Pitää kuitenkin muistaa, että mikäli maan talous ajautuu syvempään kriisiin, nähdään osakkeessa kuin osakkeessa todennäköisesti miinusmerkkisiä tuottoja. 

Tutustu tarkemmin arvo- ja kasvuosakkeisiin täältä.

Mielenkiintoa USA:n -markkinoilla lisäävät myös ensi vuonna horisontissa siintävät Yhdysvaltain presidentinvaalit, joista kaavaillaan uusintaa istuvan presidentti Bidenin ja entisen presidentti Trumpin välille. Tällä hetkellä vaikuttaa, että Trumpin mahdollisuudet tulla valituksi ovat hieman Bidenia pienemmät, mutta tilanne on tiukka ja kilpailu vasta alkumetreillään. Jos inflaatio ja työttömyys kasvavat yhdessä talouden hidastumisen kanssa, ei se yleensä lupaa hyvää istuvan presidentin kannalta.  

Markkinoiden kannalta presidentinvaalien vaikutukset ovat kuitenkin usein olleet pienempiä kuin kaiken vaalien ympärillä tapahtuvan ruljanssin perusteella voisi kuvitella.  

”Toisaalta Trumpin kaudella nähtiin huomattava osakenousu, kun Trump ilmoitti merkittävistä veroleikkauksistaan. Hetkellisesti vaaleilla ja valitulla presidentillä voi siis olla vaikutusta myös markkinoihin”, huomauttaa Järvinen.  

Loppuun vielä jokaisen sijoittajan kultainen sääntö, joka on tärkeää muistaa myös jenkkimarkkinoille sijoittaessa – älä laita kaikkia munia samaan koriin. Hajauttamista voikin harjoittaa monella eri tavalla: sijoittamalla muun muassa erilaisiin yrityksiin, teemoihin tai toimialoihin sekä ajallisesti.  

Lue lisää hajauttamisesta täältä.