Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Johdannaiset

Trader tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa erilaisiin johdannaistuotteisiin ympäri maailman.

Mikä on johdannainen?

Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin kohde-etuuden kuten toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Tämä kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, raaka-aineet kuten soija tai kahvipavut, öljy (Brent, WTI) tai valuutat.

Johdannaisen arvonkehitys voi perustua kohde-etuuden arvonkehitykseen monella tapaa positiivisesti tai negatiivisesti eli käänteisesti korreloiden. Negatiivisessa korrelaatiossa kohde-etuuden negatiivinen muutos tarkoittaa johdannaistuotteelle positiivista muutosta. Johdannaisen arvonmuutos voi olla myös moninkertainen kohde-etuuden arvonmuutokseen verrattuna. Tämä niin kutsuttu johdannaisvipu mahdollistaa huomattavasti suoraa sijoitusta suuremman tuottopotentiaalin, mutta toisaalta korkeimmillaan sijoitettua pääomaa suuremmat tappiot.

Johdannaisten päätyyppejä ovat termiinit ja optiot. Termiineihin luetaan mukaan myös futuurit ja swapit. Johdannaisia voidaan luokitella myös niiden kohde-etuuksien mukaan esimerkiksi osake-, korko- ja raaka-ainejohdannaisiin.

Johdannaisia käytetään pääasiassa riskienhallintaan (suojaaminen eli hedgaus) ja spekulaatioon. Riskienhallintaa johdannaisilla on esimerkiksi se, jos tulevaisuuden vierasvaluuttaisia rahavirtoja suojataan valuuttajohdannaisen avulla valuuttariskiltä, tai jos salkun osakesijoitusta suojataan markkinalaskun varalta myyntioptiolla. Spekulaatiota eli näkemyksen ottamista kohde-etuuden hintakehityksestä johdannaisten avulla on esimerkiksi se, että sijoittaja, joka uskoo yrityksen X osakekurssin laskevan, ostaa yrityksen X myyntioptioita, tai uskoessaan vahvasti osakeindeksin nousuun ostaa indeksifutuurin tai indeksin osto-option tavoitellakseen suoraa sijoitusta korkeampaa tuottoa.

Eri johdannaistyypit lyhyesti:

Termiinit: Termiinin ostaja ja myyjä sitoutuvat termiinin ehtojen mukaisen kaupan toteuttamiseen

  • Futuurit: Standardoitu julkisen kaupankäynnin kohteena oleva johdannaissopimus, jolla ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat kohde-etuudesta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Lue lisää futuureista täältä.
  • Swap: Johdannainen, jossa sijoittajat vaihtavat omistamiensa kahden eri finanssi-instrumentin kassavirrat tai velvoitteet keskenään. Swapissa toinen rahavirta on tyypillisesti kiinteä ja toinen vaihtuva, esimerkiksi korko. Yleisin swap onkin korko-swap, mutta kohteena voivat olla myös esimerkiksi hyödykkeet, valuutat tai velkavastuut.

Optiot: Vain option myyjä, eli asettaja, sitoutuu sopimuksen ehtojen mukaisen kaupan toteuttamiseen. Myyjä sitoutuu myymään tai ostamaan option kohde-etuutena olevat arvopaperit sovittuna ajankohtana sovittuun hintaan. Option ostajalla puolestaan on oikeus päättää, toteutetaanko tuo kauppa. Ostajan tappioriski rajoittuu optioihin sijoitettuun pääomaan, optiosta maksettuun preemioon, kun taas option asettajan tappioriski on jopa rajaton.

Optioita on sekä osto-optioita (call) että myyntioptioita (put). Jos option kohde-etuuden kurssi nousee reilusti yli option sopimushinnan, osto-option ostaja voi moninkertaistaa sijoittamansa pääoman ja sopimushinnan ja kurssin välinen erotus jää asettajan tappioksi. Osto-option asettajan tappioriski on siis teoriassa rajoittamaton. Jos kohde-etuuden kurssi taas laskee alle sopimushinnan, osto-optio menettää arvonsa, ja sijoittajan tappioksi jää optiosta maksettu preemio, joka on myös option asettajan tuotto

Myyntioption ostaja puolestaan ansaitsee sopimushinnan ja kurssin välisen erotuksen, jos kohde-etuuden kurssi laskee sopimushinnan alapuolelle. Myyntioption asettajan tappio on vastaavan suuruinen ja teoriassa tappiota rajoittaa viime kädessä kohde-etuuden hinnan painuminen nollaan. Jos kohde-etuuden kurssi on eräpäivänä sopimushintaa korkeampi, ostettu myyntioptio on menettänyt koko arvonsa, ja sijoittajan tappioksi jää optiosta maksettu preemio.

Mikä määrittää johdannaisen hinnan?

Johdannaisen hinta määräytyy jonkin toisen muuttujan, eli kohde-etuuden, arvon mukaan.

Johdannaisen arvo voi perustua päivän markkinanoteeraukseen (esim. osakekurssi) kuten optiolla tai futuurilla, tai toteutuspäivän hintaan kuten termiinillä.

Niin sanotuissa vipujohdannaisissa johdannaisen arvo voi olla suurempi, kuin kohde-etuuden arvo. Jos esimerkiksi kohde-etuuden arvo nousee 1 %, voi johdannaisen arvo nousta 4 % eli sen arvonnousu on nelinkertainen suhteessa kohde-etuuteen. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä vipuvaikutus toimii myös negatiiviseen suuntaan. Vipujohdannaisilla voi hyötyä sellaisten kohteiden hinnanmuutoksista, joissa kohde-etuuden hinnanmuutokset itsessään eivät ole suuria.

Miten aloitan johdannaisiin sijoittamisen?

Johdannaisten riskin ja hinnan arvioiminen edellyttävät syvällistä osaamista, ja ne eivät kuulu aloittelevan sijoittajan salkkuun. Kokeneempi sijoittaja voi kuitenkin hyötyä johdannaisista niiden vipuvaikutuksen ansiosta, sekä suojaamalla alkuperäisiä sijoituksiaan mahdollisten kurssilaskujen varalta.

Voit aloittaa johdannaisiin sijoittamisen avaamalla tilin Trader-kaupankäyntipalveluun, ja siirtämällä tilillesi rahaa. Tilin avaaminen on maksutonta, ja onnistuu pankkitunnuksilla. Trader tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa eri johdannaistuotteisiin ympäri maailman. Sijoituskohteiden valikoimaan kuuluu muun muassa yli 1 200 optiota osakkeista korkomarkkinoihin ja raaka-aineista laajempiin markkinaindekseihin. Traderista löydät myös satoja eri futuureja kymmeniltä eri markkinoilta eri puolilta maailmaa. Futuuritarjonta kattaa esimerkiksi osakkeet, erilaiset raaka-aineet, korkomarkkinat sekä valuutat.

Käydäkseen kauppaa johdannaisilla sijoittajan on läpäistävä testi, jolla varmistetaan riittävä tuoteosaaminen ja tuotteiden soveltuvuus sijoittajalle. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää siihen liittyvät riskit sekä tuote-ehdot ja selvittää itselleen tuotteiden yksilöllinen verokohtelu.

Johdannaisiin sijoittaminen Traderissa

Traderissa voit sijoittaa johdannaisiin käyttämällä TraderGOta tai TraderPROta. Kaupankäyntialustan hakutoiminnoilla voit hakea johdannaisia nimellä ja kaupankäyntitunnuksella
tai suodattamalla esimerkiksi johdannaisen tyypin ja liikkeellelaskumaan perusteella. Lisäksi johdannaisia voi suodattaa niiden kohde-etuuksien, esimerkiksi pörssin ja valuutan, mukaan.

Johdannaiset-trader-1.jpg

  Johdannaiset-trader-2.jpg

Optiokauppaa varten Traderissa on optiosarjat-näkymä, josta löydät sekä osto- että myyntioptiot haluamallesi kohde-etuudelle ja erääntymishetkelle. Näytettävien toteutushintojen määrään voit vaikuttaa näkymän asetuksista.

Johdannaiset-trader-3.jpg

Johdannaisten ostaminen ja kulut

Traderissa tilin avaus sekä arvopapereiden säilytys on maksutonta. Uutena asiakkaana pääset ensimmäiseksi kuukaudeksi parhaaseen hintaluokkaan, jonka jälkeen hinnoittelutasosi määrittyy kaupankäyntiaktiivisuutesi tai salkkusi arvon mukaan. Johdannaiskauppojen kulut Traderissa ovat seuraavat:

  • Raaka-aineet ja muut futuurit alk. 6 USD per sopimus
  • Optiot alk. 3 USD per sopimus

Lue tarkemmin Traderin hinnoittelusta täällä.

Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää siihen liittyvät riskit sekä tuote-ehdot ja selvittää itselleen tuotteiden yksilöllinen verokohtelu.