Opas osakesijoittamiseen osa 1/2

Opas osakesijoittamiseen ja osakkeiden päiväkauppaan - hyvä tietää

Uuden sijoittajan voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. Siksi olemme laatineet kattavan oppaan, joka auttaa osakesijoittajaa alkuun. Oppaassa on kaksi osaa, joista tämä on ensimmäinen. Oppaan toisen osan voit lukea täältä >>

Sijoittamisesta puhutaan nykyisin kaikkialla. Osakkeita omistetaan ja niillä tehdään päiväkauppaa lähes ennätysmäärin. Amerikkalaisista 55 % ja briteistä 33 % omistaa tällä hetkellä yritysten osakkeita. Euroopassa ensimmäistä kertaa osakkeisiin sijoittavien määrä kasvaa nopeasti. Financial Timesin mukaan vuonna 2021 ensikertalaisten osakkeenomistajien määrä kasvoi Alankomaissa 17 % 1,75 miljoonaan ja Ranskassa osakkeita osti ensimmäistä kertaa 400 000 ihmistä.

Osakemarkkinoiden historiallisen suuret tuotot vuosina 2020 ja 2021 houkuttelivat ennätysmäärät ihmisiä osakesijoittajiksi. Erityisesti aktivoituivat nuoret sijoittajat, ja Halifaxin mukaan joka kuudes britti sijoitti osakkeisiin ensimmäistä kertaa viime vuonna.

Jos siis harkitset sijoittamisen aloittamista etkä tiedä, miten pääsisit alkuun, lue tämä kattava aloittelijan opas osakesijoittamiseen ja osakkeiden päiväkauppaan eli treidaamiseen.

Mitä eroa on englannin kielen osaketta vastaavilla termeillä ”shares” ja ”stocks”?

Kerromme aluksi, mitä osakkeet ovat ja miksi yritykset, joille ne kuuluvat, ovat niin tärkeä osa talouselämää. Selitämme myös, miksi osakkeisiin sijoittamista kannattaa harkita. Englanninkielisiä termejä ”stocks” ja ”shares” käytetään usein samaa merkitsevinä ilmaisuina puhuttaessa omistusosuudesta tietyssä yrityksessä. Näiden kahden termin välillä on kuitenkin hiuksenhieno merkitysero, joka on hyvä pitää mielessä.

Kun osakkeisiin viitataan termillä ”stock”, tarkoitetaan yleensä kantaosakkeita. Se tarkoittaa yrityksestä ostettavissa olevia omistusosuuksia. Kantaosakkeen ostaja voi vaikuttaa yrityksen asioihin äänioikeuden kautta, ja hänellä on oikeus osuuteen yrityksen voitosta, joka jaetaan osinkona.

”Shares” sitä vastoin on teknisempi termi, joka kuvaa pienintä mahdollista osaa yrityksen osakepääomasta. Kun sijoitat yritykseen, ostat suoraan tietyn määrän osakkeita ja voit sanoa omistavasi osan yrityksen osakepääomasta. Ero on häviävän pieni, ja siksi molempia termejä näkee usein käytettävän samassa yhteydessä.

(artikkeli jatkuu)

 

Minkä yritysten osakkeita voit ostaa?

Kaikki suuret yritykset eivät tarjoa osakkeitaan suuren yleisön ostettavaksi. Niin tekevät vain Lontoon tai New Yorkin pörssin kaltaisiin arvopaperipörsseihin listautuneet yritykset. Listautuakseen pörssiin yrityksen on ensin toteutettava listautumisanti (IPO), minkä jälkeen siitä tulee pörssiyhtiö. Sijoittajana pystyt normaalisti ostamaan vain erittäin suurten, pörssiin listautumisen edellytykset täyttävien yritysten osakkeita.

Miksi osakkeita ostetaan ja myydään? 

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ostavat ja myyvät osakkeita päivittäin. Traderissa on mahdollista ostaa tuhansien yritysten osakkeita, joten voit rakentaa itsellesi toimivan salkun. Osakkeita ostetaan ja myydään arvopaperipörsseissä monesta syystä. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä: 

Varallisuuden kasvattaminen pitkällä aikavälillä

Ostamalla osakkeita ja pitämällä niitä kuukausien tai jopa vuosien ajan sijoittajat pyrkivät hyötymään omaisuutensa pitkäaikaisesta arvonnoususta ja kasvattamaan kokonaisvarallisuuttaan.

Tämä on aikojen saatossa osoittautunut realistiseksi tavoitteeksi. Tämän voi todeta tarkastelemalla erilaisia merkittäviä osakeindeksejä, jotka mittaavat tiettyjen, markkina-arvon tai toimialan mukaan ryhmiteltyjen osakkeiden tuottoa. Yksi laajasti seuratuista indekseistä on S&P 500, joka seuraa 500 suuren yhdysvaltalaisyrityksen osakkeiden tuottoa. Viimeisten 30 vuoden aikana S&P 500:n keskimääräinen vuosituotto on ollut 10,7 %.

Tämän ei kuitenkaan pidä tulkita tarkoittavan, että S&P 500 ‑indeksi olisi kasvanut tasaisesti vuosikymmenten mittaan. Indeksissä on voinut tapahtua monia huomattaviakin notkahduksia ja laskuja. Esimerkiksi finanssikriisin jälkeisessä romahduksessa vuonna 2008 ja globaalin koronapandemian puhkeamisen aiheuttamassa romahduksessa vuonna 2020 S&P 500 menetti yli 25 % arvostaan muutamassa päivässä. Tämä osoittaa, että suosituimmatkaan indeksit eivät ole immuuneja notkahduksille.

Nämä huiput ja aallonpohjat muistuttavat siitä, että vaikka osakkeet voivat olla tärkeä osa salkkua, niihin liittyy myös isompia riskejä kuin muihin omaisuuslajeihin, esimerkiksi joukkovelkakirjoihin. 

Kurssinousulla tienaaminen

Osa sijoittajista myy ja ostaa osakkeita lyhytjänteisemmät tavoitteet mielessään. Yrityksen osakkeita voi ostaa siinä toivossa, että saa myytyä ne voitolla, edellyttäen että osakkeiden hinta nousee.

Oletetaan vaikka, että ostit 20.12.2021 kymmenen kappaletta yrityksen osakkeita ja maksoit niistä 900 dollaria per osake, ja myit osakkeet 27.12.2021, jolloin yrityksen osakekurssi oli kivunnut 1 093 dollariin. Osakkeen hinta olisi noussut 21,4 % eli 193 dollaria, ja kun se kerrotaan kymmenellä, bruttovoittosi olisi ollut 1 930 dollaria. 

Passiivista tuloa osingoista

Sijoittaja voi ansaita tuloa myös myymättä osakkeita heti pois. Osa yrityksistä jakaa osakkeenomistajille osinkoa, eli jokaista omistettua osaketta kohden maksetaan tietty rahasumma. Osingon määrä päätetään yleensä neljännesvuosittain tai vuosittain, ja se riippuu yrityksen edellisellä kaudella tekemästä tuloksesta.

Jos yritys esimerkiksi tarjosi vuonna 2021 tilikauden kolmannelta neljännekseltä osinkoa 22 senttiä per osake, tarkoittaisi se, että osakkeenomistaja, jolla on sata yrityksen osaketta, olisi saanut yritykseltä 22 dollaria osinkoa (0,22 x 100) tekemättä mitään.

Korkoa korolle ‑tuottoa ajan mittaan

Mitä enemmän yrityksen osakkeen arvo nousee ajan mittaan, sitä suuremman kokonaistuoton sijoittajat voivat saada. Sanotaan, että sijoitat yritykseen 10 000 dollaria. Ensimmäisten 12 kuukauden aikana osakekurssi nousee 10 %, eli osakkeidesi arvo on nyt 11 000 dollaria (10 000 x 0,1 = 1 000 dollaria).

Jos pidät osakkeet ja niiden arvo nousee seuraavana vuonna taas 10 %, 10 000 dollarin sijoituksesi on nyt arvoltaan 12 100 (11 000 x 0,1 = 1 100 dollaria). Arvonnousu tunnetaan korkoa korolle ‑tuottona, sillä nousu on jokaisen kurssinousun myötä suurempi. Tämä on monille sijoittajille tärkein motivaatio ostaa osakkeita.

Mitä eroa on sijoittamisella ja treidaamisella?

Sijoittamisesta ja treidaamisesta puhutaan usein samaa tarkoittavina ilmaisuina, mutta niiden välillä on joitakin tärkeitä eroja, jotka on hyvä tuntea. Aloitetaan sijoittamisesta. 

Sijoittamisessa on kyse osakkeiden ostamisesta ja niiden pitämisestä sillä ajatuksella, että niiden arvo nousee ajan mittaan, yleensä pitkällä aikavälillä. Sijoittajien keskuudessa yleinen sanonta on, että on parempi pysyä pitkään markkinoilla kuin yrittää ajoittaa markkinoita. Se tarkoittaa, että kannattaa mieluummin pitää sijoituskohdetta pitkään kuin yrittää ”voittaa markkinat” ostamalla osake sen alimpaan hintaan ja myymällä se korkeimpaan hintaan, mitä on lähtökohtaisesti mahdotonta laskea. 

Päiväkauppa osakkeilla eli osaketreidaus on hieman eri asia. Treidaaja ajattelee usein lyhytjänteisesti. Osaketreidaus on sijoituskohteen hinnalla spekulointia tarkoituksena ajoittaa markkinat ja tehdä voittoa lyhyessä aikaikkunassa.

”Otat position” sijoituskohteeseen siinä toivossa, että saat voittoa ostaessasi tai myydessäsi osakkeen sen hinnan muuttuessa. Omistat sijoituskohteen, mutta tarkoituksenasi ei ole pitää sitä pitkään, vaan myydä se voitolla. Sinänsä treidaus vie merkittävästi enemmän aikaa, josta odotat saavasi korvauksena välittömästi korkeampaa tuottoa, kun taas sijoittaminen vie vähemmän aikaa, koska sijoituksia pidetään kauemmin.

Mitä hyötyä osaketreidauksesta on? 

Vaikka osakesijoittamiseen liittyykin riskejä, sen edut ovat myös erittäin merkittävät: 

Osakkeita on helppo ostaa ja myydä

Tämä on tärkeä etu. Voit ostaa valtavan määrän yritysten osakkeita ja myydä ne vaivattomasti. Osakkeisiin on helpompi sijoittaa kuin esimerkiksi joukkovelkakirjalainoihin tai metalleihin, jotka ovat usein melko monimutkaisia uudelle sijoittajalle. Traderissa voit ostaa ja myydä tuhansien yritysten osakkeita parilla klikkauksella. Sinun tarvitsee vain avata tili

Voit ansaita passiivista tuloa

Kuten jo mainitsimme, mahdollisuus osinkoihin on joillekin sijoittajille tärkeä motivoiva tekijä. Ostamalla osinkoon oikeuttavia osakkeita voit ansaita passiivista tuloa edellyttäen, että yritys ei peru osingonmaksua (kuten kävi koronakriisin aikana). Mitä enemmän osakkeita omistat, sitä enemmän yritys maksaa sinulle osinkoja. 

Pysyt inflaation edellä

Inflaatio syö käteisen arvoa. Jos jätät rahasi vuosikausiksi lojumaan pankkitilille, niiden arvo voi heikentyä pitkän ajan kuluessa huomattavasti. Kuten on nähty, S&P 500 ‑indeksin kaltaisten merkittävien indeksien vuotuinen keskimääräinen tuotto on vuosikymmenien mittaan ollut yli 10 %. Kun pidetään mielessä, että maaliskuussa 2022 inflaatio oli 8,4 %, voi olla viisasta sijoittaa kohteisiin, jotka pysyvät inflaation edellä. 

Paremmat tuotot

Osakkeista saa parempaa tuottoa verrattuna pankkien tarjoamiin korkoihin, mutta niiden pitkän aikavälin tuotto on myös parempi kuin monilla muilla sijoituskohteilla. Esimerkiksi kulta ja joukkovelkakirjalainat tarjoavat sijoituskohteina paljon alemmat tuotot kuin suurten ja vakaiden yhtiöiden eli blue chip ‑yhtiöiden osakkeet. Jos tavoittelet parempaa tuottoa useamman vuoden aikajänteellä, osakkeet voivat usein olla toimivin ratkaisu. 

Lue myös Aloittelijan opas kaupankäyntiin osa 2 >>