Opas osakesijoittamiseen osa 2/2

Opas osakesijoittamiseen ja osakkeiden päiväkauppaan - näin alkuun

Uuden sijoittajan voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. Siksi olemme laatineet kattavan oppaan, joka auttaa osakesijoittajaa alkuun. Oppaassa on kaksi osaa, joista tämä on jälkimmäinen. Jos et ole vielä lukenut oppaan ensimmäistä osaa, pääset lukemaan sen täältä: Aloittelijan opas kaupankäyntiin osa 1/2 >>

Ennen kuin avaat tilin Traderiin ja aloitat itsenäisen osakesijoittamisen, lue tämä kattava aloittelijan opas osakesijoittamiseen ja osakkeiden päiväkauppaan eli treidaamiseen.

Mitä riskejä osaketreidaukseen liittyy?

Osakkeiden ostamiseen ja myymiseen ja niihin sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Ei ole mitään takeita, että tekisit voittoa tai että saisit sijoittamasi rahat takaisin. Sijoittajan on ehdottoman tärkeää olla selvillä jokaiseen osakekauppaan liittyvistä riskeistä. Vaikka osake vaikuttaisi takuuvarmalta sijoituskohteelta, riskejä on silti. Seuraavassa merkittäviä riskejä, jotka tulee ottaa huomioon: 

Omaisuuserään liittyvä riski

Jotkut osakkeet ovat riskipitoisempia kuin toiset johtuen yritysten toimialan luonteesta ja maantieteellisistä alueista, joihin ne ovat sidoksissa. Esimerkiksi hyödyketoimialalla toimivat, mm. öljyä tai metalleja tuottavat yritykset altistuvat riskeille, joita muihin osakkeisiin ei kohdistu. Nämä riskit liittyvät erityisesti geopoliittisiin heilahteluihin. Öljyn hinta saattaa laskea tietyssä maassa tai tietyllä alueella puhkeavan konfliktin tai kriisin seurauksena, kun taas tiettyjen teknologiaosakkeiden hinnat eivät laske samasta syystä. 

Toisaalta yritykset, jotka altistuvat merkittävästi korkean riskin maalle tai alueelle, ovat herkempiä äkilliselle arvonlaskulle, jos poliittinen tilanne alueella heikkenee. Sijoittajien on tärkeää rajoittaa altistumistaan tällaisille korkeariskisille omaisuuserille, etenkin jos kyseessä on pitkäjänteinen sijoitussalkku. 

Odottamattomat kurssiliikkeet

On mahdotonta tietää tarkkaan, miten yrityksen osakekurssi kehittyy ajan mittaan. Osakkeesi kurssi voi nousta, mutta se voi aivan yhtä hyvin myös laskea. Odottamattomat tapahtumat, kuten markkinaromahdukset tai yritysten vaikeudet, voivat alentaa osakekurssia ja samalla vaikuttaa sijoitukseesi negatiivisesti.

Tätä riskiä voi torjua hajauttamalla sijoitukset eri osakkeisiin ja omaisuuslajeihin ja toimimalla proaktiivisesti, eli seuraamalla markkinoiden liikkeitä ja reagoimalla niihin.

Yrityksen likvidointi

Jotkut yritykset menestyvät ja jotkut epäonnistuvat. Tämä on toinen tärkeä mielessä pidettävä riski. Jos yritys tekee konkurssin ja asetetaan selvitystilaan, yrityksen osakkeet saattavat lakata olemasta. Jos näin käy, sijoituksesi yritykseen muuttuu täysin arvottomaksi. Sijoittajat voivat torjua tätä riskiä vähentämällä hyvissä ajoin omistuksiaan vaikeuksissa olevissa yrityksissä. Sijoittajat voivat myös sijoittaa yritysten joukkovelkakirjalainoihin, sillä joukkovelkakirjalainan haltijalla on oikeus saada osansa yrityksen omaisuuden myynnistä saatavista tuloista konkurssitilanteessa. 

Inflaatioriskit

Inflaatio on jatkuva riski, joka sijoittajan on aina otettava huomioon päätöksiä tehdessään. Inflaatio voi haitata yrityksiä monella eri tavalla. Inflaation noustessa yritysten toimintakustannukset kasvavat. Toisaalta valtion inflaation hillitsemiseen tähtäävät poliittiset toimet, kuten koronnostot ja rahapolitiikan kiristäminen, voivat myös vaikeuttaa yritysten toimintaa ja lisätä niiden kustannuksia joillakin toimialoilla.

Tämä alentaa usein osakkeiden arvoa, ja siksi inflaation kiihtyminen voi vaikuttaa osakesalkkuun haitallisesti. Kokeneiden sijoittajien puheessa vilahteleekin usein ”hedge” eli salkun suojaus inflaatiota vastaan. Se tarkoittaa sijoittamista kohteisiin, jotka voivat suojata sijoittajan varallisuutta inflaation aiheuttamalta rahan ostovoiman heikentymiseltä. Toisaalta myös nollainflaatio voi vaikuttaa osakekursseihin negatiivisesti, sillä tervettä inflaatiota tarvitaan kulutuksen lisäämiseksi. 

Lainsäädäntöön liittyvät riskit 

Yritysten on aina tasapainoiltava tuloksensa ja lakien ja valtion tarpeiden välillä. Oikeudelliset toimet voivat vaikuttaa osakesijoituksiin monin eri tavoin. Yritykselle voidaan langettaa kilpailuoikeudellisen kanteen seurauksena sakko, joka voi vaikuttaa osakekurssiin negatiivisesti. Valtio voi takavarikoida yrityksen omaisuuden tai kohdistaa siihen tarkastuksen, mikä voi entisestään alentaa osakkeen arvoa. Tämä kannattaa muistaa, koska kyseessä on yksi niistä lukuisista riskeistä, joihin sijoittaja ei voi vaikuttaa mutta jotka on kuitenkin kannettava. 

(artikkeli jatkuu)

 

Mikä vaikuttaa osakkeiden hintaan?

Osakkeita ostetaan ja myydään vapaasti avoimilla markkinoilla. Näin ollen osakkeen hintaan vaikuttavat useat markkinatekijät. Osakekursseihin vaikuttavista tekijöistä on tärkeää olla perillä, jotta osaa laatia toimivan sijoitusstrategian. Keskeisiä tekijöitä ovat: 

Yrityksen tuloskehitys

Tuloskehityksellä on suora ja merkittävä vaikutus yrityksen osakekurssiin. Jos yritys julkaisee positiivisen tulosraportin tai optimiset näkymät tulevalle vuodelle, sen osakekurssi voi nousta. Sama toimii myös päinvastoin. Jos yritys julkaisee odotuksia alhaisemman tulosennusteen vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle, on mahdollista, että sen osakekurssi laskee sijoittajien lukiessa uutisen.

On hyvä huomata, että ”hyvä” tuloskehitys suhteutetaan yleensä odotuksiin eikä yrityksen toteutuneeseen tulokseen. Siksi yrityksen osakekurssi voi notkahtaa hyvästä tuloksesta huolimatta, jos tulos on odotuksia alhaisempi. 

Toimialan tuloskehitys

Osakekurssiin vaikuttaa yrityksen tuloskehityksen lisäksi myös laajemmin sen toimialan tuloskehitys. Esimerkiksi öljy-yhtiön osakekurssi voi laskea, jos öljyteollisuudessa on laajempia ongelmia, kuten kysynnän heikkoutta tai tuotannon pullonkauloja. 

Markkinasentimentti

On tärkeä muistaa, että osakekurssi määräytyy usein täysin ihmisten mielialan perusteella. Markkinasentimentti tarkoittaa laajasti ottaen tätä. Jos yleinen mieliala on, että tietty yritys tai toimiala tulee tekemään hyvää tulosta, monet ostavat kyseisen toimialan yritysten osakkeita. Sen seurauksena osakekurssi voi nousta ikään kuin itsensä toteuttavan ennustuksen kaavaa noudattaen. Näin on käynyt vihreään siirtymään liittyville yrityksille, kuten Teslalle, jonka osakekurssi nousi 900 % vuoden 2019 lopusta vuoden 2020 loppuun, kun markkinoilla heräsi optimismi tulevaisuuden vähäpäästöisistä autoista. 

Taloudelliset indikaattorit

Kansantalous tai maailmantalous vaikuttavat aina yrityksen osakekurssiin. Siksi osakeindeksit ympäri maailman laskivat rajusti vuoden 2008 suuren taantuman aikana, ja monien yritysten pörssikurssit lähtivät luisuun. Sitä vastoin parempina taloudellisina aikoina osakekurssit kehittyvät kokonaisuutena ottaen hyvin. Näin ei kuitenkaan tietenkään aina ole, ja osakekurssit voivat nousta synkässäkin maailmantalouden tilanteessa. Tämä nähtiin vuonna 2020, kun osakekurssit nousivat lähelle ennätystasoja huolimatta historiallisesta talouden häiriötilanteesta.

Osaketreidaus askel askeleelta 

Nyt kun hallitset osakesijoittamisen perusteet, olemme valmiit auttamaan sinut alkuun. Näin voit aloittaa osakkeiden ostamisen ja myymisen vaikka heti: 

 • Avaa kaupankäyntitili Traderiin
 • Valitse, mitä osakkeita haluat ostaa. 
 • Poimi osakkeesi. 
 • Valitse positiosi. Haluatko sijoittaa osakkeeseen pitkäksi ajaksi vai myydä sen saadaksesi nopeasti voittoa? 
 • Valitse, kuinka paljon osakkeita haluat ostaa. Traderissa voit joko ostaa kokonaisia osakkeita tai sijoittaa tietyn summan (esimerkiksi jos yrityksen X osake maksaa 800 dollaria ja haluat sijoittaa 950 dollaria, sijoitat vain 800 dollaria ja ostat yhden osakkeen).
 • Klikkaa ”osta” osakkeen kohdalla. 
 • Sen jälkeen omistat osakkeita! Voit päättää myydä ne myöhemmin tai pitää ne osana pitkäjänteistä salkkuasi. 

Aloittelijalle sopivat osaketreidausstrategiat 

Aloittelijan kannattaa aloittaa maltillisesti. Kannattaa tutustua suosituimpiin osaketreidausvinkkeihin, sillä niiden avulla voit saada sijoittamisestasi parhaan hyödyn. Tässä joitakin vinkkejä, joita suosittelemme: 

 • Hajauta: Kannattaa aina mieluummin ostaa monien eri yritysten osakkeilta eri toimialoilta kuin laittaa kaikki munat samaan koriin. Se hajauttaa ja pienentää kokonaisriskiä. 
 • Tutki paljon: Hanki aina laajasti tietoa yrityksestä, johon harkitset sijoittavasi, jotta saat tarpeeksi tietoa päätöksesi pohjaksi. Esimerkiksi paremmaksi sijoittajaksi -osiostamme löydät ajankohtaisia analyysejä ja katsauksia, inspiroivia artikkeleja, sijoitusteemoja ja -webinaareja.
 • Sijoita ainoastaan sen verran kuin sinulla on varaa: Sijoittajan on varauduttava menettämään rahaa. Sijoita ainoastaan sen verran kuin sinulla on varaa menettää joutumatta vaikeuksiin. 
 • Lue ehdot tarkasti: Lue aina harkitsemiesi osakkeiden ehdot, jotta tiedät tarkalleen, mitä omistat ja voitko odottaa jotain ylimääräistä, kuten osinkoja tai äänioikeuksia. Nämä tiedot löytyvät yleensä yrityksen sijoittajasivulta, jossa on lisäksi muuta materiaalia, kuten vuosittaiset tuottoraportit.

Aloita sijoittaminen Traderissa vaikka heti 

Traderin omistaa tanskalainen Saxo Bank, joka on erikoistunut useita omaisuuslajeja kattavaan kaupankäyntiin ja sijoittamiseen. Traderissa valittavanasi on kolme käyttäjäystävällistä kaupankäyntialustaa, joiden välillä voit vaihdella tilanteesi mukaan. Traderista sijoittaja ja treidaaja löytää kaiken tarvitsemansa, haluaapa hän käydä aktiivisesti päiväkauppaa globaaleilla markkinoilla tai sijoittaa tulevaisuuteensa.