Kaupankäynti Pohjoismaissa nyt alkaen 0,01 % tai min 1 €! Tutustu etuun »

Miten sijoittaa öljyyn?

Tässä artikkelissa käydään läpi öljysijoittamisen perusteet, kaupankäyntitavat, markkinahinnat ja Traderin tarjoamat kaupankäynti- ja sijoitusmahdollisuudet.

Maaöljy on biljoonien dollareiden toimiala. Research and Markets ennustaa öljy- ja kaasuteollisuuden kasvavan 6 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, jolloin markkinoiden kokonaisarvo ylittäisi 7,4 biljoonaa dollaria. Tuskin on siis yllättävää, että öljy on yksi maailman vaihdetuimpia hyödykkeitä. Syynä on se, että moderni arki pyörii niin pitkälti öljyn varassa. Vaikka suunta vie yhä vahvemmin vihreään energiaan ja ESG-osakkeisiin, öljy tulee säilymään merkittävänä hyödykkeenä vielä vuosikausia.

Koska öljy on erittäin laajalti vaihdettu hyödyke, sen markkinat ovat varsin likvidit. Siihen voi myös sijoittaa monilla eri tavoilla. Tässä artikkelissa käydään läpi öljysijoittamisen perusteet ja hahmotellaan eri mahdollisuuksia. Kuten kaikessa sijoittamisessa, on siinäkin olemassa riski pääoman menettämisestä, eivätkä tuotot ole taattuja. Öljyllä on kuitenkin vakiintunut asemansa finanssimarkkinoilla, ja hieman tietoa hankkimalla se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, riippuen valitusta kaupankäyntistrategiasta ja markkinoiden liikkeistä. Tämä mielessä pitäen perehdytään nyt siis öljysijoittamiseen ja sijoitusinstrumenttien kaupankäyntiin.

  1. Miten öljyyn sijoitetaan?
  2. Öljysijoittamisen lajit
  3. Mikä vaikuttaa öljyn hinnanmuodostukseen?
  4. Mikä on paras tapa sijoittaa öljyyn?
  5. Sijoita ja käy kauppaa Traderissa

Miten öljyyn sijoitetaan?

Ennen kuin selitämme öljysijoittamisen eri tapoja, mietitäänpä hiukan, mitä öljy oikeastaan on. Öljy, tai teknisesti täsmällisemmin raakaöljy, on fossiilinen polttoaine. Sitä on nestemäisessä ja kaasumaisessa olomuodossa maanalaisissa esiintymissä. Öljyn saamiseksi öljy-yhtiöiden pitää porata reikiä maan kuoreen, yleensä käytännössä merellä sijaitsevilta porauslautoilta käsin.

Verkossa tapahtuva öljykauppa on voittoon tähtäävää sijoitusinstrumenttien ostamista ja myymistä, johon on tarjolla eri tapoja. Voidaan esimerkiksi sijoittaa itse hyödykkeeseen tai vaihtoehtoisesti voidaan spekuloida hinnanvaihteluilla, jolloin välineenä ovat hinnanerosopimukset (CFD). Olipa sijoittamistapa mikä hyvänsä, tavoitteena on aina tehdä voittoa. Voitot eivät tietenkään ole missään kaupankäynnissä taattuja.

Aloitteleva osakesijoittaja joutuu päätöksiä miettiessään ottamaan huomioon useita eri mittareita. Potentiaalisia voittoja voi yrittää määrittää esimerkiksi tarkastelemalla osakkeen tuottoa ajan yli. Öljykaupassakin on vastaavat mittarinsa. Verkossa on useita vaihtoehtoja kaupankäyntiin raakaöljyllä, mutta kaikkia mitataan viime kädessä kahta benchmark-lukua vasten:

West Texas Intermediate (WTI) – WTI katsotaan yhdeksi tärkeimmistä öljyn viitehinnoista. WTI-öljyä tuotetaan Pohjois-Amerikassa, ja sitä käytetään öljymarkkinoilla sekä tarjonnan että kysynnän mittarina. WTI-futuureilla voi käydä kauppaa NYMEX-pörssissä (New York Mercantile Exchange), joka on yksi Chicago Mercantile Exchangen (CME) kauppapaikka.

Brent Crude – Brent on Pohjanmerellä tuotettua raakaöljyä. Se on öljyn hinnanmuodostuksen keskeisin benchmark niin tarjonnan kuin kysynnän osalta Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Brent Crude -futuureilla käydään kauppaa ICE-pörssissä (Intercontinental Exchange).

Öljysijoittamisen lajit

Saxo Bank ja Trader tarjoavat pääasiallisesti kuusi tapaa sijoittaa öljyyn. Voit valita minkä tahansa seuraavista, mutta pidä huoli, että ymmärrät varmasti valitsemasi instrumentin toimintaperiaatteet ennen sijoituspäätöstäsi.

Öljyfutuurit

Futuurisopimuksella ostetaan tai myydään hyödykettä ennalta määrättyyn hintaan tiettynä tulevana ajan hetkenä. Yksi futuurikaupassa huomioon otettava asia on se, että hyödykettä siis joko ostetaan tai myydään, futuurin tyypistä riippuen. Toisin sanoen öljystä maksetaan tietty tynnyrihinta, jota vastaan se pitää aikanaan fyysisesti ottaa vastaan ja varastoida. Hyvä uutinen on se, että useimmat verkossa kaupan olevat öljyfutuurit voi selvittää myös käteisellä. Öljyfutuurien mittayksikkö on tynnyri, barreli. Yksi futuuri on yhtä kuin 1 000 tynnyriä, ja kun sopimuksen arvo on liki 100 000 dollaria, öljyfutuureilla kauppaa käyvä joutuu sijoittamaan merkittäviä summia. Futuureja voi ostaa välittäjälle asetettavaa vakuutta vastaan, mutta siltikin jäljelle jää minimiriski, joka voi kohota viisinumeroisiin summiin. 

CFD-sopimukset

Öljyhyödykkeillä voi käydä kauppaa myös velkavivun avulla. Vivutus on tässä yhteydessä väline, jonka avulla tietylle instrumentille saa lisää altistusta käymällä kauppaa lainarahalla. Käytännössä sijoittaja investoi vähän pääomaa ja loput instrumentin ostamiseen tarvittavat rahat saadaan välittäjältä. Potentiaalinen tuotto kasvaa, mutta niin myös riski. Hinnanerosopimusten yhteydessä vivutuksen avulla voidaan spekuloida joko hyödykkeen, siis öljyn, hinnan nousulla (ns. long-strategia) tai laskulla (short-strategia, lyhyeksimyynti). Itse hyödykettä ei omisteta, sen sijaan spekuloidaan se hinnanmuutoksilla.

Yrityksen osakkeita ostava omistaa osakkeet. Sijoittajalla on osuus yrityksestä, ja hän saa voittoa, jos yrityksen arvo kasvaa, ja menettää rahaa, jos se laskee. Hinnanerosopimuksen ostaja ei omista mitään, hänellä on ainoastaan velvoite myydä tai ostaa tiettynä tulevana ajanhetkenä. Tämä antaa mahdollisuuden spekuloida instrumentin hinnan nousulla tai laskulla.

Öljyoptiot

Optiokaupassa ostetaan oikeus ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) jokin kohde-etuus tiettyyn hintaan tiettynä päivänä tai tiettyyn päivään mennessä. Öljyoptiot ovat futuurisopimusten alalaji. Kuten optio-nimi vihjaa, se ei kuitenkaan velvoita ostamaan tai myymään, jos sijoittaja ei niin halua tehdä. Tämä johtuu siitä, että itse kohde-etuutta ei osteta tai myydä, eikä öljyä tarvitse fyysisesti ottaa vastaan, kuten vakiomuotoisessa futuurisopimuksessa.

Näin ollen siis öljyä ei ole pakko ostaa, joten ostaja voi menettää ainoastaan option hinnan eikä kohde-etuutena olevan futuurisopimuksen arvoa. Tämän tyyppistä kaupankäyntiä käytetään suojaustarkoituksiin, voiton tavoittelemiseksi tai tulevilla hinnanmuutoksilla spekuloimiseksi. 

Öljyosakkeet

Yksi mahdollisuus on ostaa öljyä jalostavien yritysten osakkeita. Osakkeen ostaja omistaa siivun yrityksestä, eli hän saa oman osansa osingoista ja voi äänestää yhtiökokouksessa. Öljyosakkeet eivät poikkea muista osakkeista, eli niitä voi koska tahansa ostaa ja myydä markkinahintaan.

Sijoittaja voi valita öljyä poraavien yritysten osakkeita tai minkä tahansa muun öljyn tuotannossa ja toimitusketjussa toimivan yrityksen osakkeita. Tällä voi olla oma merkityksensä, sillä se antaa mahdollisuuden siirtää sijoitussalkun painopistettä johonkin tiettyyn öljyn tuotantoketjun vaiheeseen.

ETF-rahastot

Öljyosakkeisiin voi sijoittaa myös ETF-rahastojen kautta. Öljyyn sijoittava ETF seuraa useiden öljyalan osakkeiden tuottoa.  

Yhden osakkeen hinnanerosopimukset

Jonkin tietyn öljy-yhtiön tai muutoin öljyn hinnan nousuun (long) tai laskuun (short) sidoksissa olevan yrityksen arvolla voi spekuloida ainoastaan kyseiseen osakkeeseen sidotun CFD-sopimuksen avulla.

Mikä vaikuttaa öljyn hinnanmuodostukseen?

Öljyn hinta vaihtelee riippuen monenlaisista tekijöistä. Tarjonta ja kysyntä muodostavat markkinoita ohjaavan perusdynamiikan. Kumpaankin sisältyy kuitenkin suuri määrä erilaisia laukaisevia tekijöitä. Tuotantoketjuun esimerkiksi vaikuttavat öljynporauksessa kohdatut vaikeudet. Öljyn tarjontaa voivat rajoittaa myös yritysten ja/tai valtioiden päätökset.

Esimerkiksi öljynviejämaiden järjestö OPEC muodostuu 13 merkittävän öljyntuottajan edustajista. OPEC voi poliittisten ja taloudellisten tarpeiden ja asenteiden perusteella kollektiivisesti vaikuttaa öljyn hintaan niissä maissa, joihin järjestön jäsenet vievät öljyä.

Sama pätee muihinkin merkittäviin öljyntuottajamaihin. Yhdysvallat, Kiina, Kanada ja Venäjä vievät öljyä maailmanlaajuisesti, ja kun näissä maissa tapahtuu jotakin poliittisesti merkittävää, jos esimerkiksi syttyy sota, tämä näkyy öljyn hinnassa. On siis tärkeää seurata öljyntuottajamaiden poliittista ja taloudellista kehitystä.  

Kysyntä voi heilauttaa öljyn hintaa eri suuntiin

Jos taas tarkastellaan öljyn kysyntää, siihenkin vaikuttavat politiikka ja talous sekä terveystilanne. Esimerkiksi koronapandemian aikana eri maiden sulkutilat rajoittivat matkustamista. Tämä vähensi merkittävästi öljyn kysyntää, mikä puolestaan pudotti markkinat laskuun. Öljyllä treidaava joutuu siis ottamaan huomioon hyvin monenlaisia tekijöitä.

Kun kysyntä on korkea ja tarjonta niukkaa, öljyn hinta tyypillisesti nousee. Niukka kysyntä ja runsas tarjonta laskevat hintoja. Tämäkään ei tietenkään päde aina. Öljyalan kaksi tärkeintä indikaattoria (WTI ja Brent Crude) kuitenkin osoittavat, että hinta seuraa lähes aina näitä lainalaisuuksia.

Miten sijoittaa öljyyn

Traderissa voit aloittaa öljysijoittamisen seuraavasti:

Avaa tili Traderiin. Muistathan, että tarvitsemme henkilötietosi, mukaan lukien henkilötunnus. Sinun on myös todistettava henkilöllisyytesi ja vahvistettava, että ymmärrät sijoittamiseen liittyvät riskit.

Valitse haluamasi kaupakäyntialusta: ONE, GO tai PRO

Perehdy sijoitustuotteisiin, esimerkiksi osakkeisiin, hinnanerosopimuksiin (CFD), futuureihin, optioihin tai ETF-rahastoihin.

Talleta tilille rahaa ja tee kauppa.

(Artikkeli jatkuu)

Mikä on paras tapa sijoittaa öljyyn?

Paras tapa sijoittaa öljyyn on miettiä omalle kokemustasollesi ja riskinottohalukkuudellesi sopiva strategia. Jos mietitään eri sijoitustuotteiden ja kaupankäyntitapojen järjestystä niiden mutkikkuuden, tarvittavien varojen ja riskien mukaan, se näyttäisi tältä:

Parhaat tavat sijoittaa öljyyn

  1. Osakkeet
  2. ETF-rahastot

Parhaat tavat treidata öljyllä

  1. Hinnanerosopimukset (CFD)
  2. Futuurit
  3. Optiot

Öljyyn sijoittaminen

Suoraviivaisin tapa sijoittaa öljyyn on osakkeiden ostaminen ja myyminen. Spot-kaupassa osakkeet maksetaan ja niistä saadaan hinta kaupankäyntihetkellä. Tällöin ei tarvitse ymmärtää futuurisopimusten, optioiden ja hinnanerosopimusten yksityiskohtia. Sijoittaja yksinkertaisesti ostaa tai myy osuuden tiettyyn yritykseen. Jos osake maksaa 100 dollaria, maksat siitä 100 dollaria ja omistat osakkeen. Toisin sanoen omistat pienen siivun yrityksestä.

Öljyosakkeiden ongelmana ovat kuitenkin isommat riskit kuin esimerkiksi ETF-rahastoissa johtuen siitä, että yksittäiset tapahtumat voivat vaikuttaa yrityksen arvoon ja siten sen osakekurssiin. ETF-rahastossa sijoitus on hajautettu, jolloin yksittäinen tapahtuma ei välttämättä vaikuta niin merkittävästi. 

Öljyllä treidaaminen

Alla on kolme aloittaville treidaajille ehkä paremmin sopivaa tapaa käydä aktiivista kauppaa öljyllä:

Hinnanerosopimuksilla joustoa

Jos tarkoituksena on hyötyä öljyn hinnan noususta tai laskusta, kauppaa voidaan käydä hinnanerosopimuksilla. Long-strategiassa odotuksena on, että hinta nousee ajan yli. Short-strategiassa sitä vastoin ennakoidaan hinnan laskevan. Etenkin markkinaheilahtelujen aikana voi olla hyödyksi, jos treidaajalle on tarjolla kumpikin mahdollisuus. Olennaista on kuitenkin ymmärtää CFD-kaupankäynnin riskit.

Pääsyy hinnanerosopimusten riskisyyteen on niiden velkavipu. Kuten edellä selostettiin, vivutuksella tarkoitetaan sitä, että treidaaja hankkii markkina-altistusta lainarahalla. Jos kaikki menee hyvin, tämä tarkoittaa isompia tuottoja kuin mihin muuten olisi mahdollisuus. Mutta jos asiat eivät mene hyvin, se merkitsee myös rahojen menettämisen mahdollisuutta. Vivutettu CFD käytännössä moninkertaistaa panoksen mukana myös tappion riskin.

Samalla kauppaa voidaan käydä vähemmillä varoilla verrattuna futuurikauppaan, koska futuurit vaativat merkittävän suuruisen sijoituksen, kuten edellä selitettiin. Se voi olla siis sopivampi vaihtoehto, jos sijoitusvarat eivät ole kovin suuria. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että vivuttaminen voi kasvattaa myös tappioita. Siksi CFD-kauppaa miettivän on oltava perillä riskeistä ja velkavivutuksen periaatteista.

Riskien hajauttaminen ETF-rahastoilla

Jos haluat hajauttaa riskejäsi ja seurata useiden yritysten arvon kehitystä, yksi vaihtoehto ovat ETF-rahastot (Exchange Traded Fund). Kuten kaikkiin sijoituksiin, niihinkin liittyy omat riskinsä. Ne kuitenkin antavat mahdollisuuden sijoittaa yhden rahaston kautta useisiin eri yrityksiin.

Tämä nimenomaan on ETF-rahastojen etu: kaikki munat eivät ole samassa korissa. Jos esimerkiksi mietitään markkinoita öljyteollisuutta laajemmin, S&P 500 -indeksiin sidotuissa ETF-rahastoissa on 500 suurimman amerikkalaisyrityksen osakkeita. Jos joillain niistä menee huonosti, se ei välttämättä vaikuta ETF-rahaston arvoon (tai ei ainakaan kovin paljon), koska muilla osakkeilla voi mennä odotettua paremmin. ETF-rahastoja voi siis pitää riskien hajauttamisen välineenä. 

Niiden ja kaikkien muidenkin öljysijoittamisen instrumenttien tehokas hyödyntäminen vaatii markkinavaihteluiden ymmärtämistä, mikä ei ole eksakti tiede. Kuitenkin, kun olet hiukan kerryttänyt kokemusta, pystyt hyödyntämään teknisiä analyysejä markkinaliikkeiden ennakointiin. 

Sijoita ja käy kauppaa Traderissa

Kenties öljy ei ole itsellesi sopiva sijoitusvaihtoehto, mutta markkinoilla on ehdottomasti merkittäviä mahdollisuuksia. Kaupankäyntivolyymit ovat isoja, ja öljyä voi ostaa ja myydä monin eri tavoin. Tärkeintä on pitää mielessä, että mitään takeita ei koskaan voida antaa. Kaikessa sijoittamisessa tulos voi jäädä plussalle tai miinukselle. Siksi on syytä hankkia tässä artikkelissa tarjottujen perusteiden lisäksi lisätietoa ja seurata markkinoita.

Opettele tulkitsemaan teknisiä tunnuslukuja, lue yritysten vuosikertomuksia ja seuraa uutisia. Lopuksi suosittelemme myös webinaareja ja Saxo Market Call -podcastia – niistä saat näkemyksiä hyödykemarkkinoista ja paljosta muusta sekä ajankohtaista kaupankäyntitietoa päätöstesi tueksi. Paras tapa optimoida online-öljysijoitustesi tuotot on perehtyä ajan kanssa sijoitusmarkkinoihin ja sijoittaa ainoastaan sen verran kuin varasi antavat myöden.

***

Hinnanerosopimukset (Contract For Difference, CFD) ovat monimutkaisia sijoitusinstrumentteja, joihin liittyy vipuvaikutuksesta johtuen merkittävä nopeiden tappioiden riski. Niinpä 69 % piensijoittajista jää tappiolle tämän tarjoajan CFD-kaupoissa. Selvitä itsellesi, ymmärrätkö CFD-sopimuksen, valuuttasijoituksen tai minkä tahansa muunkin sijoitustuotteen toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa ottaa sijoituksesi menettämisen riski. Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita.

Asiakas vastaa aina itse sijoitustoimintaansa liittyvistä veroseuraamuksista ja niiden selvittämisestä. Eri rahoitusvälineiden verokohtelu vaihtelee ja määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä kunkin rahoitusvälineen ajantasaiseen verokohteluun ennen sijoituspäätöksen tekoa ja tarvittaessa kääntyä oman veroasiatuntijansa puoleen veroseuraamusten varmistamiseksi.

Erityisesti on syytä huomata, että tietyt rahoitusvälineet (kuten hinnanerosopimukset eli CFD-tuotteet, OTC-johdannaiset jne.) voivat olla tuloverolain mukaan verotettaville asiakkaille (esimerkiksi henkilöasiakkaat) verotuksellisesti epäedullisia, sillä näistä rahoitusvälineistä saatu voitto on lähtökohtaisesti aina veronalaista pääomatuloa, mutta niistä aiheutuneet tappiot eivät ole välttämättä verotuksessa vähennyskelpoisia.

***